Wiskunde heeft invloed op spel met een Rubik kubus

Wiskunde heeft invloed op spel met een Rubik kubus

12 december 2017 in Wiskunde, Onderwijs In de succesvolle serie studie- en informatieve boekjes van de Zebra-reeks is de 50e uitgave onlangs verschenen onder de titel “De wiskunde van Rubik’s kubus”. Met de inhoud van dit boekje moet het mogelijk zijn om al draaiend de kleurrijke vlakjes snel in de gewenste positie te brengen. De inhoud van dit informatie-, instructie- en opgavenboekje is mede ontstaan uit de wens van leerlingen om veel te leren over de wiskunde achter de wereldberoemde kubus van Rubik. Lees verder...

Robert Filliou een genie zonder talent

Robert Filliou een genie zonder talent

11 december 2017 in Expositie/Museum, Kunst In samenwerking met musea in Spanje en Frankrijk presenteerde het Museum Kunst Palast in Düsseldorf een forse retrospectief van kunstwerken, gebruiksvoorwerpen en installaties van de internationaal bekende Franse kunstenaar Robert Filliou (1926-1987). De expositie toonde met enige trots van de samenstellers de attributen en voorstellingen uit zijn verblijf in Düsseldorf. In de periode van 1968 tot 1974 werkte hij nauw samen met Dieter Roth en mocht ook van zijn plaatselijke atelier gebruikmaken. Lees verder...

Meer kleur in lichtkunst

Meer kleur in lichtkunst

11 december 2017 in Expositie/Museum, Kunst In de expositieruimten van het Städtisches Museum in het Duitse Gelsenkirchen vond in het voorjaar een expositie plaats met schilderijen, lichtkunst en lichtsculpturen van kunstenares Hanna Jäger. Onder de titel “Farb-Licht” presenteerde zij in samenwerking met de curator van het museum een uitgebreid en gevarieerd scala van kunstwerken waarin telkens een combinatie van licht-kleur-fluorescentie-neon een rol speelt in het ontwerp. Lees verder...

Een 19e eeuwse fotografe belicht

Een 19e eeuwse fotografe belicht

11 december 2017 in Expositie/Museum, Multimedia Het Museum Paul Tetar van Elven in het voormalig woonhuis van de 19e eeuwse Delftse academieschilder en kunstverzamelaar Paul Tetar van Elven (1823-1896) toonde in 2003 in een compacte expositie het fotowerk van fotografe Emma Kirchner (1830-1896). Zij was de eerste vrouwelijke fotograaf in Delft. Het is voor het eerst dat het fotowerk van deze fotografe zo uitvoerig aan het publiek wordt getoond. Lees verder...

Een verzameling Afrikaanse kunst

Een verzameling Afrikaanse kunst

11 december 2017 in Kunst Boeiend, macaber, schokkend en verwonderlijk is de zeer bijzondere verzameling van Afrikaanse beelden en sculpturen van Georg Baselitz waarin de Afrikaanse mens centraal staat. Georg Baselitz is naast een enthousiast verzamelaar van Afrikaanse kunst ook een begaafd schilder en beeldhouwer. Aan vele exposities met sculpturen verleende hij medewerking door het uitlenen van stukken uit zijn omvangrijke collectie. Telkens werden juist zijn kunstwerken hoog gewaardeerd. Lees verder...

De kampioenen van illusies in boekvorm gepresenteerd

De kampioenen van illusies in boekvorm gepresenteerd

11 december 2017 in Optische Illusies De wereldwijde speciale aandacht voor de verschijnselen van de visuele en optische illusies in druk- en beeldvormen heeft geleid tot vele wetenschappelijke en populaire publicaties in tijdschriften, boeken, bro-chures en op andere gedrukte artikelen. Ook zijn de fenomenen steeds vaker zichtbaar via foto, film, video en het internet. Het echtpaar Susana Martinez - Conde en Stephen Macknik, beiden werkzaam als neurowetenschappers en professoren aan de State University of New York Downstate Medical Center en de auteurs van het nieuwe boek “Champions of Illusion”, zijn de initiatiefnemers en de oprichters van de competitie “Best Illusion of the Year”. Lees verder...

Algemene kennismaking met kleur en kleurenleer

Algemene kennismaking met kleur en kleurenleer

10 december 2017 in Kleur Op aanschouwelijke en onderhoudende wijze brengt de bekende auteur en kleurspecialist in een nieuwe druk van het zeer succesvol informatief en leerzaam boekje de grondbeginselen van kleurenleer en de belangrijkste eigenschappen van kleur en het effectieve kleurgebruik in de praktijk. Eigenlijk is alles, ook het licht, kleurloos. Maar waarom ziet een peen er rood uit of is een blad van een boom meestal groen? Zijn zwart en wit ook echte kleuren? En welke uitstraling van objecten kan men met bepaalde kleuren realiseren? Lezers zullen antwoorden vinden op deze vragen. Lees verder...

Zien en waarnemen als basis voor visuele communicatie

Zien en waarnemen als basis voor visuele communicatie

9 december 2017 in Visuele waarneming Het begrip visuele communicatie is sterk verbonden met het algemene woord communicatie, hetgeen samenhangt met verbinding, uitwisseling van informatie en het bevorderen van onderling begrip tussen personen. Bij visuele communicatie staat het samenspel van het zien en waarnemen centraal in informatieoverdracht. Voor iedereen die werkzaam is in de communicatie, een studie volgt in het vak van communicatie en multimedia of interesse heeft in de achtergronden van communicatie in relatie tot het gebruik van visuele technieken is het studie- en referentieboek “Visuele Communicatie” beschikbaar gekomen. Lees verder...

Jan Heweliusz (1611-1687)

Jan Heweliusz (1611-1687)

8 december 2017 in Wetenschappelijk, Postzegels In 2017 is er speciale aandacht voor het leven en werk van de Poolse astronoom Jan Heweliusz (1611-1687), die 330 jaar geleden overleed in Danzig. Hij legde een basis voor cartografie van de maan. Hij studeerde in 1630 rechten in Leiden. Lees verder...

Joachim Jungius (1587-1657)

Joachim Jungius (1587-1657)

7 december 2017 in Wetenschappelijk, Postzegels De Duitse wiskundige, natuurkundige en filosoof Joachim Jungius (1587-1657) is 430 jaar geleden geboren in Lübeck en is 360 jaar geleden overleden in Hamburg. In het jaar 2017 staan wetenschappers, historici en postzegelverzamelaars stil bij deze twee bijzondere herdenkingen. Hij studeerde aan de universiteiten van Rostock en Gießen. Van 1609 tot in 1614 was hij professor in de leerstoel wiskunde in Gießen. Lees verder...

Oudere artikelen