Historische instrumenten onder de ‘hamer’ in Wenen

Historische instrumenten onder de ‘hamer’ in Wenen

20 maart 2018 in Expositie/Museum, Stereofotografie .. Op woensdag 4 april 2018 vinden bij het Weense Veilinghuis Dorotheum twee interessante kunstveilingen plaats. De eerste veiling biedt verzamelaars mogelijkheden de collecties antieke objecten en voorwerpen aan te vullen met antieke klokken, objecten, kleine en grote kunstvoorwerpen en antieke gebruiksvoorwerpen. Speciaal voor deze veiling zijn er voorwerpen uit China en Oostazië geselecteerd. Uit China komt onder andere porceleine schalen en borden, uit Nepal een kostbare Mandala en uit Tibet mooie wandkleden. Lees verder...

Het digitaal ontwerpen van klassieke en nieuwe illusies

Het digitaal ontwerpen van klassieke en nieuwe illusies

19 maart 2018 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. In de boekenserie “Vision, Illusion and Peception - VIP” verscheen deel 2 onder de titel “Programmering Visual Illusions for Everyone”. In deze serie berichten de wetenschappers en onderzoekers over de laatste resultaten uit het fundamenteel en praktisch onderzoek en uit experimenten in het vakgebied Zien en Waarnemen op een heldere, efficiënte en begrijpelijke wijze. In de boeken wordt uitgebreid ingegaan op fundamentele principes en op state-of-the-art theorieën, methoden en toepassingen in het alles omvattende vakgebied van de fysiologie, psychologie, fysica, neurologie en oogheelkunde in relatie tot het interdisplinaire speelveld van de wetenschap van het zien, perceptie en het multisensorische proces gerelateerd aan het zien. Lees verder...

Jeroen Henneman ontwerpt vlak met een 3D uitstraling

Jeroen Henneman ontwerpt vlak met een 3D uitstraling

18 maart 2018 in Kunst Beeldende kunstenaar Jeroen Henneman noemt zijn sculpturen staande tekeningen, omdat lucht en niet papier als drager van de lijnen fungeert. Of de kunstwerken nu voor binnen dan wel buiten zijn bedoeld, Henneman probeert in zijn staande tekeningen met zo min mogelijk lijnen een zo groot mogelijk volume te creëren. Naast omvang wekken zowel de strakke alsook de soepele en gebogen lijnen van de werken suggesties van diepte en gelaagdheid. Lees verder...

Kunst krijgt meer aandacht door de nieuwe tijdschriften

Kunst krijgt meer aandacht door de nieuwe tijdschriften

17 maart 2018 in Expositie/Museum, Kunst, Multimedia De belangstelling voor oude, klassieke en moderne kunst neemt merkbaar en zichtbaar toe. De rijen aan de kassa’s bij grote exposities of bij beroemde musea worden steeds maar langer en dikker. De media brengen regelmatiger programma’s met accenten op kunst en openingen van exposities in binnen- en buitenland. Ook tijdschriftenmakers en -uitgevers springen in op groeiende aandacht voor alle vormen van kunst in musea, gebouwen en buitenruimten. Lees verder...

Stereoscopische informaties in nieuwste 3D-tijdschriften

Stereoscopische informaties in nieuwste 3D-tijdschriften

16 maart 2018 in Stereofotografie & 3D De Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie - NVvS bestaat dit jaar 45 jaar sinds de formele oprichtingsdatum. Voor de start van dit kroonjaar was er aandacht tijdens de eerste 3D-projectiedag in 2018. Onder de redactie van Dennis Boersma is inmiddels het 3D-Bulletin 210 verschenen met een schat aan stereoscopische foto’s van reisverhalen, themastudies, de NVvS-fotocompetitie, stadsbezoeken en foto’s van het 21e ISU-wereldcongres in Irvine, Californië. Lees verder...

Robots zullen betrouwbaar meer mensen ondersteunen

Robots zullen betrouwbaar meer mensen ondersteunen

15 maart 2018 in Expositie/Museum, Wetenschappelijk In het kader van 200 jaar Universiteit van Gent - Ugent zijn er verschillende exposities en evenementen georganiseerd om de wetenschap van het laboratorium naar het museum te brengen. Rondom het ontwerp en de toepassingen van de robot heeft het Design Museum Gent de expositie “Hello, Robot” georganiseerd. Steeds vaker zijn de robots in allerlei uitvoeringen te zien in de nieuwsmedia en op de internetforums, tijdens demonstraties op universiteiten, hogescholen, exposities, studiedagen en congressen en bij specifieke bedrijven en instituten, die dagelijks werken aan een ontwikkeling van “intelligente” robots. Lees verder...

Met geoefende ogen objectief waarnemen van architectuur

Met geoefende ogen objectief waarnemen van architectuur

14 maart 2018 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. Als wij de ogen openen starten de visuele waarnemingen en nemen wij de omgeving waarin we ons bevinden in ons op door het automatisch verwerken van de combinatie van bewuste en onbewuste beelden en scènes uit de omgeving. Wat wij in werkelijkheid “zien” hangt van meerdere factoren af die bepaald zijn of worden in ons brein. In het algemeen wordt het beeld dat wij willen zien vooraf bepaald door ons neurologische systeem en worden de verschijningen ons bewust. Lees verder...

Wereld van optica en illusies ervaren door experimenten

Wereld van optica en illusies ervaren door experimenten

13 maart 2018 in Optische Illusies, Onderwijs Met de onderdelen in de box en de heldere toelichtingen en opdrachten in het grote bijbehorende experimentenboek kunnen zowel jongeren als volwassenen tussen 8 en 99 jaar op ontspannen wijze de fascinerende wereld van optica, lichtstraling en zien en waarnemen ontdekken en ervaren. Met de zogenoemde Mirascoop is het mogelijk om zelfs kleine objecten als speelgoed beestjes, dobbelstenen en munten te laten zweven boven de Mirascoop als een driedimensionaal object. In de algemene spreektaal wordt deze goocheltruc ook wel aangeduid als “maken van een hologram”. Lees verder...

Magische beelden en illusies door experimenten ervaren

Magische beelden en illusies door experimenten ervaren

12 maart 2018 in Optische Illusies In het dagelijks leven wordt tegenwoordig nauwelijks nog stilgestaan bij het wonder van zien en waarnemen. De super snelle ontwikkelingen en innovaties in digitale visuele communicatiemiddelen en -systemen laten het bij velen niet meer toe om echt na te denken over visuele en optische waarnemingen. Het gaat allemaal zo snel en zo gelikt dat ons het visuele nepnieuws en gegoochel met figuren en afbeeldingen niet automatisch opvallen. Pas na toevoeging van een tekst gaat het ons opvallen. Lees verder...

Nieuwste aanwinsten voor de OF-Tijdschriften Collecties

Nieuwste aanwinsten voor de OF-Tijdschriften Collecties

11 maart 2018 in Multimedia Het fors uitgevoerde kunsttijdschrift Harvard Design Magazine van de Harvard University Graduate School of Design in Cambridge, MA, verschijnt 2x per jaar en voor uitgave 44 koos de redactie voor het thema Seventeen. Op de voorzijde prijkt een kunstzinnige voorstelling in de vorm van een opgeplakt lenticulaire afbeelding met een beeldbeweging in de vlakjes. Lees verder...

Oudere artikelen