Het periodiek systeem der elementen bestaat 150 jaar (2)

Het periodiek systeem der elementen bestaat 150 jaar (2)

6 april 2020 in Wetenschappelijk, Onderwijs Volgens de resultaten uit onderzoek van de vele historische gebeurtenissen rondom de publicatie van de eerste vorm van het periodiek systeem blijken er twee bijzondere scheikundigen bijna op hetzelfde moment hun resultaten bekend gemaakt te hebben en wel door de Russische scheikundige Dmitri Ivanovitsj Mendelejev (1834-1907) en door de Duitse scheikundige Julius Lothar Meyer (1830-1895). De uitwerking die Mendelejev publiceerde was veel gedetailleerder en completer dan die van Meyer en werd de tabel van Mendelejev al snel het periodiek systeem der elementen genoemd. Lees verder...

Het periodiek systeem der elementen bestaat 150 jaar (1)

Het periodiek systeem der elementen bestaat 150 jaar (1)

5 april 2020 in Wetenschappelijk, Onderwijs Het wereldbekende periodiek systeem der elementen maakt vooral bij scholieren een kleurrijke en wonderlijke eerste indruk bij een kennismaking ervan tijdens de eerste scheikunde les. Een merkwaardig “bouwwerk” van horizontale en verticale vlakjes met één- of tweeletterige afkortingen van soms herkenbare, maar meestal onbekende tot zelfs moeilijk uitspreekbare stoffen, de chemische elementen. Het periodiek systeem bevat alle nu bekende chemische elementen, gesorteerd in een tabel volgens hun atoomnummers (het aantal protonen in de atoomkern) en in een algemeen aangenomen schematisch overzicht met een gedefinieerde structuur. Lees verder...

Hans Spemann (1869-1941)

Hans Spemann (1869-1941)

4 april 2020 in Wetenschappelijk, Postzegels De Duitse embryoloog Hans Spemann (1869-1941) ontving 85 jaar geleden in het jaar 1935 de Nobelprijs voor de Fysiologie en Geneeskunde voor de ontdekking van een bijzonder effect in de embryonale ontwikkeling van organismen. Het effect is ook bekend als de embryonale inductie. Lees verder...

Blijvende invloed Bauhaus op de moderne bouwkunst (2)

Blijvende invloed Bauhaus op de moderne bouwkunst (2)

3 april 2020 in Kunst, Wetenschappelijk Door de sterke industrialisering in de begin periode van de 20e eeuw zijn er vele bouwwerken voor productie en opslag, voor de administratie- en verkoopactiviteiten en voor medewerkers van de bedrijven in de vorm van woonhuizen, in grote aantallen gerealiseerd. Velen daarvan zijn door architecten met een binding tot de Bauhaus-gedachten ontworpen en gebouwd. Lees verder...

Blijvende invloed Bauhaus op de moderne bouwkunst (1)

Blijvende invloed Bauhaus op de moderne bouwkunst (1)

2 april 2020 in Expositie/Museum, Kunst, Wetenschap.. Het Staatsinstituut Bauhaus werd in 1919 opgericht door een groep personen werkzaam in de architectuur, kunstsector en in opleidingstrajecten voor handwerkers en vaklieden. Een diversiteit aan enthousiaste en gedreven personen om het idee van Walter Gropius vorm en inhoud te geven begonnen aan een gewaagd avontuur in de roerige en beroerde periode na de vele jaren van vernietiging van maatschappij, economie en cultuur. Lees verder...

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (2)

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (2)

1 april 2020 in Kunst, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Voortbouwend op deze concepten en recente theorieën over ruimte brengt deze publicatie een beeld van historische ontwikkelingen in ruimtelijke kunstuitingen als fysieke spiegels van de maatschappij. De eerste vormen van bewegende ruimtelijke kunstuitingen worden al zichtbaar en de maatschappelijke en publiekelijke belangstelling voor een nieuwe vorm van kunst is merkbaar: vormen van stille en actieve kinetische kunst. Lees verder...

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (1)

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (1)

31 maart 2020 in Kunst, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Het referentie-, studie- en leerboek “From Space in Modern Art to a Spatial Art History” richt zich op kunstzinnige concepten van ruimtelijke theorieën en praktijken in de eerste helft van de twintigste eeuw. Dit boek maakt deel uit van een serie van interdisciplinaire wetenschappelijke publicaties, waarin concepten en realisaties van het dubbele perspectief van tijd en ruimte in kunstzinnige uitingen centraal staan in relatie tot sociaal-culturele- en levenswereldconcepten van personen over zichzelf en in mediabeelden. Lees verder...

Door experimenteren leren van visuele waarnemingen

Door experimenteren leren van visuele waarnemingen

30 maart 2020 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. De CD-ROM “Adelaarsoog” (in een uitvoering in vijf talen) bevat 30 educatieve spellen - elk met 2 moeilijkheidsgraden - voor diagnose en training van motorische vaardigheden en visuele perceptie bij kinderen. Het deelnameniveau van kijkers en spelers wordt vooraf vastgesteld voor elk van de drie deelnemende groepen voor de tien spellen, respectievelijk de tien testen. Lees verder...

Willebrord Snel van Royen (1580-1626)

Willebrord Snel van Royen (1580-1626)

29 maart 2020 in Wetenschappelijk, Postzegels De Nederlandse wis- en natuurkundige Willebrord Snel van Royen (1580-1626) woonde zijn gehele leven in Leiden. In 2020 is er aandacht voor zijn 440e geboortejaar. Hij is op internationaal niveau ook bekend als Willebrord Snellius en was tevens een bekend humanist, taalkundige en astronoom. Lees verder...

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

28 maart 2020 in Expositie/Museum, Kunst De expositiezalen van het KMSKA zijn geletterd, van A tot W. ZAAL Z opent de papieren zaal. ZAAL Z is een uitgave van KMSKA en verschijnt vier maal per jaar. De eerste edities in 2020 zijn verschenen. In deze kunstuitgaven bespreken toonaangevende auteurs en medewerkers van het museum activiteiten en exposities van het museum in Antwerpen. Lees verder...

Oudere artikelen