Het periodiek systeem van de elementen telkens uitdagend (1)

Het periodiek systeem van de elementen telkens uitdagend (1)

8 februari 2023 in Wetenschappelijk, Onderwijs Nog maar kort geleden kon je geen lokaal van een middelbare en technische school inlopen zonder een opvallende en kleurrijke wandplaat te aanschouwen waarop een vlakverdeling van rechthoekjes te zien is. Al snel wisten de scholieren dat deze verzameling van kleurrijke rechthoekjes een uitdaging zou worden om weer snel na enkele jaren te vergeten. Toch zullen velen nog met genoegen terugkijken op een tijd dat er in de scheikundeles veel aandacht werd besteed om elk rechthoekje met alle specifieke gegevens te bespreken. Lees verder...

De historische ontwikkeling van astronomische klokken (2)

De historische ontwikkeling van astronomische klokken (2)

7 februari 2023 in Wetenschappelijk In de vroegmoderne tijd behoorden astronomische tafelklokken tot de meest complexe en ook duurste objecten die werden ontworpen en vervaardigd in de Zuid-Duitse handwerkcentra zoals in Augsburg en in Neurenberg. Zoveel als de talrijke informaties over verschillende tijdsystemen, de standen van de zon, de maan en aan de hemel verschijnende dierenriemen en nog veel meer indruk maken is een centraal ontwerpprincipe van tafelklokken net zo verrassend. Lees verder...

De historische ontwikkeling van astronomische klokken (1)

De historische ontwikkeling van astronomische klokken (1)

6 februari 2023 in Wetenschappelijk Het omvangrijke studie- en referentieboek “Turm, Spiegel, Buch” bevat het resultaat van een objectstudie in de kunstgeschiedenis waarin de astronomische tafelklokken uit Zuid-Duitsland uit een periode tussen 1450 en 1650 centraal staan. Onderzoekster en tevens auteur Susanne Thüringen legde de basis voor dit zeer gedetailleerde studieboek in haar proefschrift, dat zij in 2018 indiende als eindresultaat van haar studie aan de faculteit Geschiedenis en Kunst van de LMU München. Lees verder...

Illusionistische afbeeldingen vormen basis voor inkleuren

Illusionistische afbeeldingen vormen basis voor inkleuren

5 februari 2023 in Optische Illusies, Kunst, Onderwijs Al vele jaren achtereen verschijnen regelmatig boekjes met eenvoudige of iets gecompliceerdere afbeeldingen, tekeningen en constructies, die zijn gebaseerd op het principe van optische en visuele illusies. Altijd zijn die plaatjes in zwart/wit afgedrukt en zijn bedoeld om daar kleurrijke plaatjes van te maken. Soms is er een toelichting gegeven om er een succes van te maken, maar in het algemeen ontbreekt er enige vorm van informatie of aanwijzing. Lees verder...

Optische illusies inspireren de scholieren tot activiteiten (3)

Optische illusies inspireren de scholieren tot activiteiten (3)

4 februari 2023 in Optische Illusies, Kunst, Visuele w.. Al heel vroeg in de kunstgeschiedenis waren mensen gefascineerd door de weergave van opzettelijke misleiding, zoals blijkt uit de oude anekdote van de strijd tussen Zeuxis en Parrhasios over de mogelijkheden van trompe-l'oeil of het Romeinse vloermozaïek "Asarotos", dat een illusie creëert van een niet geveegde vloer. Meerdere spannende voorbeelden uit de geschiedenis zijn afgebeeld en besproken. Lees verder...

Optische illusies inspireren de scholieren tot activiteiten (2)

Optische illusies inspireren de scholieren tot activiteiten (2)

3 februari 2023 in Optische Illusies, Kunst, Visuele w.. Visuele en optische illusies en andere fenomenen gebruiken de manier waarop het oog en de hersenen werken en hoe ze op elkaar inwerken om uiteindelijk het beeld van een illusie te creëren die dan niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het verschijnsel van optisch bedrog is geboren. Al in de 19e eeuw raakte men al betoverd door het toen al aanwezige optisch speelgoed en de demonstraties van het spel met illusies en optisch bedrog. Lees verder...

Optische illusies inspireren de scholieren tot activiteiten (1)

Optische illusies inspireren de scholieren tot activiteiten (1)

2 februari 2023 in Optische Illusies, Kunst, Visuele w.. Bij de Duitse uitgeverij Friedrich Verlag, van voornamelijk educatief les- en studiemateriaal, verscheen in de serie tijdschriften onder de titel “Kunst 5-10” een perfect ontworpen studie- en werkpakket met een opvallende titel “Optisch bedrog”. De uitgave bevat twee losse gedeelten, namelijk een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte, die weliswaar los van elkaar zijn te bestellen, maar wel heel echt bij elkaar toegepast moeten worden. Lees verder...

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (3)

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (3)

1 februari 2023 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming Om zoveel als mogelijk is maatwerk te leveren voor een succesvolle studie in de wereld van kleur zijn de hoofdstukken in verschillende paragrafen onderverdeeld. Bij de start van elk hoofdstuk en paragraaf geeft de auteur een samenvatting van alle leerstof en alle bijbehorende informatieve bijdragen over betreffende onderwerpen en thema’s. Ondanks een begripvolle verklaring over het schrijven van een beperkt historisch overzicht van ontwikkelingen binnen de kleurenwereld, krijgt de lezer toch een beeld van de boeiende groeiende betekenis van kleur in de cultuur, kunst en techniek. Lees verder...

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (2)

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (2)

31 januari 2023 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. En wie weet het echt of de kleuren die hij ziet overeenkomen met de kleuren die andere personen waarnemen? Het zien van kleur is namelijk heel persoonlijk! Bij personen met een kleurzienstoornis is het zien van referentiekleuren wel heel ingewikkeld om te vergelijken. Met deze compacte beschouwing maakt de auteur de inhoud van het studieboek persoonlijker en aantrekkelijker. Lees verder...

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (1)

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (1)

30 januari 2023 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs In het speciale en bijzondere studie- en leerboek over kleurtheorie richt de auteur zich op leken om de theorie van kleur op een creatieve, begrijpelijke en ontspannen wijze te behandelen. De titel van het boek “Color Theory For Dummies” is bijzonder en uitdagend tegelijk. Maar in werkelijkheid is er een prachtig studieboek met hoge informatieve waarde ontstaan over het visuele fenomeen van kleur, waarmee ook professionele personen inspiratie kunnen opdoen om op een andere wijze naar kleur te kijken en om daarmee kleur te ervaren. Lees verder...

Oudere artikelen