Stereoscopische informaties in nieuwste 3D-tijdschriften

Stereoscopische informaties in nieuwste 3D-tijdschriften

16 maart 2018 in Stereofotografie & 3D De Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie - NVvS bestaat dit jaar 45 jaar sinds de formele oprichtingsdatum. Voor de start van dit kroonjaar was er aandacht tijdens de eerste 3D-projectiedag in 2018. Onder de redactie van Dennis Boersma is inmiddels het 3D-Bulletin 210 verschenen met een schat aan stereoscopische foto’s van reisverhalen, themastudies, de NVvS-fotocompetitie, stadsbezoeken en foto’s van het 21e ISU-wereldcongres in Irvine, Californië. Lees verder...

Robots zullen betrouwbaar meer mensen ondersteunen

Robots zullen betrouwbaar meer mensen ondersteunen

15 maart 2018 in Expositie/Museum, Wetenschappelijk In het kader van 200 jaar Universiteit van Gent - Ugent zijn er verschillende exposities en evenementen georganiseerd om de wetenschap van het laboratorium naar het museum te brengen. Rondom het ontwerp en de toepassingen van de robot heeft het Design Museum Gent de expositie “Hello, Robot” georganiseerd. Steeds vaker zijn de robots in allerlei uitvoeringen te zien in de nieuwsmedia en op de internetforums, tijdens demonstraties op universiteiten, hogescholen, exposities, studiedagen en congressen en bij specifieke bedrijven en instituten, die dagelijks werken aan een ontwikkeling van “intelligente” robots. Lees verder...

Met geoefende ogen objectief waarnemen van architectuur

Met geoefende ogen objectief waarnemen van architectuur

14 maart 2018 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. Als wij de ogen openen starten de visuele waarnemingen en nemen wij de omgeving waarin we ons bevinden in ons op door het automatisch verwerken van de combinatie van bewuste en onbewuste beelden en scènes uit de omgeving. Wat wij in werkelijkheid “zien” hangt van meerdere factoren af die bepaald zijn of worden in ons brein. In het algemeen wordt het beeld dat wij willen zien vooraf bepaald door ons neurologische systeem en worden de verschijningen ons bewust. Lees verder...

Wereld van optica en illusies ervaren door experimenten

Wereld van optica en illusies ervaren door experimenten

13 maart 2018 in Optische Illusies, Onderwijs Met de onderdelen in de box en de heldere toelichtingen en opdrachten in het grote bijbehorende experimentenboek kunnen zowel jongeren als volwassenen tussen 8 en 99 jaar op ontspannen wijze de fascinerende wereld van optica, lichtstraling en zien en waarnemen ontdekken en ervaren. Met de zogenoemde Mirascoop is het mogelijk om zelfs kleine objecten als speelgoed beestjes, dobbelstenen en munten te laten zweven boven de Mirascoop als een driedimensionaal object. In de algemene spreektaal wordt deze goocheltruc ook wel aangeduid als “maken van een hologram”. Lees verder...

Magische beelden en illusies door experimenten ervaren

Magische beelden en illusies door experimenten ervaren

12 maart 2018 in Optische Illusies In het dagelijks leven wordt tegenwoordig nauwelijks nog stilgestaan bij het wonder van zien en waarnemen. De super snelle ontwikkelingen en innovaties in digitale visuele communicatiemiddelen en -systemen laten het bij velen niet meer toe om echt na te denken over visuele en optische waarnemingen. Het gaat allemaal zo snel en zo gelikt dat ons het visuele nepnieuws en gegoochel met figuren en afbeeldingen niet automatisch opvallen. Pas na toevoeging van een tekst gaat het ons opvallen. Lees verder...

Nieuwste aanwinsten voor de OF-Tijdschriften Collecties

Nieuwste aanwinsten voor de OF-Tijdschriften Collecties

11 maart 2018 in Multimedia Het fors uitgevoerde kunsttijdschrift Harvard Design Magazine van de Harvard University Graduate School of Design in Cambridge, MA, verschijnt 2x per jaar en voor uitgave 44 koos de redactie voor het thema Seventeen. Op de voorzijde prijkt een kunstzinnige voorstelling in de vorm van een opgeplakt lenticulaire afbeelding met een beeldbeweging in de vlakjes. Lees verder...

Optische illusies maken deel uit de dagelijkse observaties

Optische illusies maken deel uit de dagelijkse observaties

10 maart 2018 in Optische Illusies, Wetenschappelijk Bij het oriënterend doorbladeren van het nieuwe boek “Les illusions d’optique” om een eerste indruk te verkrijgen van de rol van optische illusies binnen de context van de titel, viel het direct op dat informatie en resultaten van onderzoek naar het ontstaan en doorgronden van illusies voornamelijk zijn gebaseerd op neurologische en filosofische feiten en aspecten. Als subtitel voor de wetenschappelijke benadering, waarbij ook diverse fysische aspecten een rol van betekenis spelen, is daarom gekozen voor de verklarende subtitel: “Een inleiding tot de kwantumgedachte van het dagelijks leven”. Lees verder...

Nieuw educatief tijdschrift met thema Zien van kleuren

Nieuw educatief tijdschrift met thema Zien van kleuren

9 maart 2018 in Kleur, Onderwijs Voor gebruik in het voortgezet en middelbaar onderwijs en specifieke cursussen op dit leer- en studieniveau verscheen bij de Duitse uitgever van educatieve publicaties Friedrich Verlag, het speciale tijdschrift over het waarnemen, onderzoeken en toepassen van kleuren als allereerste uitgave van het periodiek te verschijnen tijdschrift Natuurwissenschaften 5-10. Lees verder...

Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (2)

Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (2)

8 maart 2018 in Wetenschappelijk, Visuele waarneming Sectie 2 “Fundamenten van het oog en de perceptie” start met het uitgebreid behandelen van de onderdelen van de geometrische optica, golftheorie en het verschijnsel van aberraties in optische systemen. Voor het volledig opnemen en begrijpen van de geboden informatie en leerstof is kennis van hogere wiskunde noodzakelijk. Het 6e artikel van deze sectie bespreekt het onderwerp Fotometrie. Lees verder...

Paul Ehrlich (1854-1915)

Paul Ehrlich (1854-1915)

7 maart 2018 in Wetenschappelijk, Postzegels In 1908 ontving de Duitse scheikundige en arts Paul Ehrlich (1854-1915) de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde voor de resultaten uit een bestudering van het menselijk immuunsysteem. Na zijn schooltijd op het gymnasium in Breslau ging hij vanaf 1872 studeren aan onder andere de Universiteit van Breslau. In 1878 studeerde hij af in de geneeskunde aan de Universiteit van Leipzig. Lees verder...

Oudere artikelen