Optische Illusies

U gelooft altijd wat u zelf kunt zien? Maar wat als uw ogen bedrogen worden? Optische illusies zijn meesters in het foppen van uw ogen, ook wel gezichtsbedrog genoemd. Uw hersenen verwerken de informatie, die ze vanuit uw ogen ontvangen, geheel of gedeeltelijk verkeerd, waardoor u meent dingen te zien, die er helemaal niet zijn of helemaal niet mogelijk zijn. Onmogelijke figuren, kleuren en vormen die er niet zijn, afbeeldingen die twee onderwerpen tegelijk zijn of het gevoel van diepte van 3D terwijl u gewoon kijkt naar een tweedimensionale tekening. Laat uzelf verrassen door de wonderde wereld van optische illusies en al onze artikelen die we in de loop der jaren voor u hebben verzameld over het onderwerp.Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (50)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (50)

12 juli 2024 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. Historisch gezien hebben de meeste geometrische illusies weinig betekenis voor praktische toepassingen. Door nieuwe experimenten hebben echter enkele vormen van geometrische illusies een zeer bruikbare betekenis in het dagelijks leven. Het artikel laat op heldere wijze de lezer kennismaken met resultaten van experimenten en toepassingen van de Müller-Lyer-illusie en Tweekleuren-illusie in de mode en de Delboeuf-illusie bij de oogmake-up. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (49)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (49)

11 juli 2024 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. De groep van de meest bekende klassieke geometrisch-optische illusies is verdeeld in drie categorieën, te weten in omvang, lengte en oriëntatie en respectievelijk ontdekt, ontworpen of uitgevonden door Delboeuf en Ebbinghaus (omvang, grootte), Judd, Müller-Lyer en Ponzo (horizontaal-verticaal, lengte) en Hering, Poggendorff en Zöllner (oriëntatie). Allereerst vertellen de wetenschappers de resultaten van hun onderzoek naar de achtergronden van deze wonderlijke groep van geometrisch-optische illusies. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (48)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (48)

10 juli 2024 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. In het laatste artikel van de eerste sectie bespreekt de auteur op een kritische wijze het gebruik van de term visuele illusies en laat de lezer kennismaken met onder andere de kamer van Ames, stereoscoop, het holle masker, het valse perspectief in de kunst van Patrick Hughes en de Ponzo illusie. Zijn verhandeling “Wanneer is een illusie geen illusie? Wanneer is het slechts een facsimile?” geeft het thema een diepgaande betekenis en interessante inhoud. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (47)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (47)

9 juli 2024 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. Tijdens recent uitgevoerde experimenten is extra geconstateerd dat de blinde vlek het te beoordelen beeld op een bepaalde wijze voor waarneming kan afschermen. De auteur laat daarom de lezer kennismaken met de fysiologie van het oog en de relaties tussen de gele vlek, blinde vlek, retinale aderen en optische zenuwen. In zijn verdere beschouwingen passeren enkele klassieke illusies zoals de Ehrenstein illusie, het Kanizsa vierkant, de waterverf illusie, de Dalmatier in de sneeuw, kubus van Necker en resultaten uit onderzoek. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (46)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (46)

8 juli 2024 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. Van hoge educatieve waarde is telkens de opbouw van elk artikel over het fascinerende en wonderlijke fenomeen van de visuele illusie en het veelal gelijktijdig optredende gezichtsbedrog. De auteur (of soms meerdere auteurs) van een artikel is gewend om eerst het onderwerp in te leiden met achtergrondinformatie en geeft een voorbeeld van een dubbelzinnig figuur. De titel van deze voorstelling is “Bruid en Schoonvader”, ontworpen door Roger N. Shepard. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (45)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (45)

7 juli 2024 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. In de eerste sectie wordt in de artikelen vooral ingegaan op de vroegste geschiedenis van illusies, de ontwikkelingen in onderzoek en experimenten, de bevindingen en het benoemen van magische en merkwaardige optische en visuele verschijnselen. In dit algemene gedeelte geven auteurs ook inleidingen over de daarna volgende secties. De samenstellers kozen terecht om te openen met een beschouwing over de geschiedenis van illusies van de hand van een ruim geïllustreerde bijdrage van wetenschapper Nicholas J. Wade. Zijn kunstzinnige bijdrage is onder andere het verwerken van het portret van de ontdekker in zijn illusionistische ontdekking. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (44)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (44)

6 juli 2024 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. De informatie op dit gedeelte wordt met regelmaat van nieuwe gegevens voorzien. De artikelen zijn ingedeeld in 11 sectoren. In de inleiding bespreken de samenstellers hun keuze voor het verzamelen van resultaten van studie, onderzoek en experimenten op het gebied van zien en waarnemen en het sorteren en bundelen van de kennis over de normale en afwijkende perceptie. Interessant om te zien is de groei in presentatie van een bepaald type of vorm van een illusie. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (43)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (43)

5 juli 2024 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. Het geweldige studie- en referentieboek “The Oxford Compendium of Visual Illusions” onder de redactie van Arthur Shapiro en Dejan Todorović, brengt op interessante en bijzonder leerzame wijze de wereld van optische en visuele illusies in woord en beeld. Op dit moment geldt dit boek als mooiste en omvangrijkste document voor liefhebbers van visuele illusies en tevens voor wetenschappers, ontwerpers, architecten, psychologen, fysiologen en alle andere professionele personen die in hun werk te maken hebben met bewuste en onbewuste visuele waarneming. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (42)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (42)

3 juli 2024 in Optische Illusies, Postzegels, Onde.. Het gebied wegmoffelen door camouflage is een van de mogelijkheden. In de fotobijlage van het boek zijn meerdere voorbeelden gegeven. Het verzamelbegrip 'tussen schijn en werkelijkheid' is de rode draad in ontwerpen waarin kunstenaars hun expertise gebruiken om illusie-ontwerpen te ontwikkelen, zoals gevlekte camouflagepatronen, achtergrondachtige dummy’s en nachtelijke lichtinstallaties en konden ook camouflage toepassen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (41)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (41)

2 juli 2024 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. Is het eigenlijk wel ethisch verantwoord om kunstenaars te betrekken bij de uitvoering of het voorkomen van oorlogshandelingen? Gebaseerd op de geschiedenis van de komst van camouflage, bespreekt de auteur het ontstaan van verrassende nieuwe vormen van samenwerking tussen kunstenaars en militairen voor het bedenken en realiseren van vormen en uitvoeringen van camouflage, die ontstonden in de roerige tijden van de eerste helft van de 20e eeuw. Lees verder...

Oudere artikelen