Optische Illusies

U gelooft altijd wat u zelf kunt zien? Maar wat als uw ogen bedrogen worden? Optische illusies zijn meesters in het foppen van uw ogen, ook wel gezichtsbedrog genoemd. Uw hersenen verwerken de informatie, die ze vanuit uw ogen ontvangen, geheel of gedeeltelijk verkeerd, waardoor u meent dingen te zien, die er helemaal niet zijn of helemaal niet mogelijk zijn. Onmogelijke figuren, kleuren en vormen die er niet zijn, afbeeldingen die twee onderwerpen tegelijk zijn of het gevoel van diepte van 3D terwijl u gewoon kijkt naar een tweedimensionale tekening. Laat uzelf verrassen door de wonderde wereld van optische illusies en al onze artikelen die we in de loop der jaren voor u hebben verzameld over het onderwerp.Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (4)

Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (4)

22 september 2023 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Als je naar een object kijkt, reflecteert het licht op een iets andere manier van het object naar elk van je ogen. De hersenen gebruiken deze informatie samen met het geheugen om te begrijpen hoe ver elk onderdeel van het object verwijderd is. Lees verder...

Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (3)

Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (3)

21 september 2023 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. “Welke kleur is dat? Weet je het zeker? Ontdek optische illusies vol verwarrende kleuren. Leer de wetenschap achter deze trucs van het oog en probeer dan zelf ook illusies met kleuren te maken”. De wereld om je heen is immers een kleurrijke plek. Maar hoe zie je verschillende kleuren en tinten? Je hebt licht nodig om te zien. Lees verder...

Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (2)

Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (2)

20 september 2023 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. In het tweede boekje zijn dat de onderwerpen kleur en brein. In de derde inleiding bespreekt hij wat er gebeurt in het brein bij het zien van diepte en in het vierde boekje gaat de inleiding over het algemene proces van het zien en waarnemen. De uitgever geeft op de achterzijde van elk boekje een compacte beschrijving over het onderwerp ervan. “Het beeld beweegt! Of toch niet? Ontdek de optische illusies die als het ware over de pagina draaien, rollen en golven. Lees verder...

Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (1)

Fantastische reeks boekjes presenteert optische illusies (1)

19 september 2023 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. In de kleurrijke serie van vier geweldige leer- en experimenteerboekjes vertelt de auteur op heldere en prettige wijze over de gewone, bijzondere of magische verschijnselen waarin visuele en optische illusies verschijnen, opvallen en bij velen ook bekend kunnen zijn. Hij gebruikt bij het bespreken van een aantal theoretische beginselen die behoren bij het op eenvoudige wijze begrijpen van fenomenen van zien, waarnemen, ervaren en het ontstaan van visuele en optische illusies en visueel bedrog, duidelijke afbeeldingen. Lees verder...

Spelletjes met visuele illusies veroveren harten van lezers

Spelletjes met visuele illusies veroveren harten van lezers

8 september 2023 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Voor de Spaanse markt en de liefhebbers van optische en visuele illusies is van het heel succesvolle boekje Optical Illusions natuurlijk ook een speciale Spaanse editie verschenen. Dit mooie en frisse boekje is nu ook in onze uitgebreide collecties aan boeken, brochures en tijdschriften met en over illusies en andere merkwaardige optische verschijnselen opgenomen. Het bekende ontwerpteam Sarcone en Waeber heeft met dit boekje en andere vertalingen ervan een uitstekende score geboekt. Lees verder...

Natuurwetenschappelijke ervaringen in Phänomania

Natuurwetenschappelijke ervaringen in Phänomania

1 september 2023 in Optische Illusies, Expositie/Museum.. Ons oriënterende bezoek aan de locatie van Phänomania in het Duitse Essen was zeer succesvol. Phänomania bevindt zich in een historische complex met opstellingen van oorspronkelijke pompmachines voor de schacht 3/7/10 van de in de omgeving bevindende Zollverein kolenmijn. Lees verder...

Nieuwe tijdschriften voor de OF - tijdschriftencollecties (aug.2023)

Nieuwe tijdschriften voor de OF - tijdschriftencollecties (aug.2023)

27 augustus 2023 in Optische Illusies, Wetenschappelijk Door een zelfopgelegde beperking van het aantal onderwerpen of thema’s hoeft het verzamelen van tijdschriften niet echt een dure hobby te zijn. Wij hebben weer uitgaven toegevoegd aan onze collecties. Ter gelegenheid van de 50e herdenking van het overlijden van Picasso verscheen het postzegeltijdschrift DBZ met een artikel over het thema Picasso op postzegels. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54c)

23 augustus 2023 in Optische Illusies, Visuele waarneming De beslissende stap in het kennisproces is de praktijk of de poging, waardoor het mogelijk wordt de objectieve wetten van de omgeving te bepalen en bestaande kennis uit te breiden. In de inleiding laat de auteur verschillende meningen en interpretaties van deskundigen de revue passeren, die allen op hun specifieke wijze verklaringen geven over de gecompliceerdheid van ons systeem van zien, waarnemen, verwerken, herkennen of zich zelfs begoocheld voelen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54b)

22 augustus 2023 in Optische Illusies, Visuele waarneming De leerzame tekst sluit af met vier pagina’s in kleur om enkele teksten te ondersteunen. In een flinke en boeiende inleiding krijgt de lezer op heldere en overzichtelijke wijze een handig en stimulerend beeld over de fascinerende werelden van zien, waarnemen en de onvolkomenheden en fouten in ons visuele kijk- en ervaringssysteem. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54a)

21 augustus 2023 in Optische Illusies, Visuele waarneming Onze belangstelling voor het fenomeen van de optische illusies werd misschien wel ontwikkeld in de 60-er jaren van de 20e eeuw. In die periode was ik werkzaam in mijn praktisch jaar van mijn schoolopleiding, op een afdeling van het laboratorium voor Transmissie op de Technische Hogeschool in Delft aan de Kanaalweg. In hetzelfde gebouw van de TH-Delft was toen het TTC - Technisch Tentoonstellingscentrum gevestigd. Lees verder...

Oudere artikelen