Surrealisme als kunst tussen droom en werkelijkheid

12 februari 2013

De tentoonstelling Phantastische Welten was voor kunstliefhebbers en studenten in de kunstgeschiedenis van een bijzondere betekenis. De nestor van het surrealisme, André Breton, beschreef in 1924 voor het eerst deze nieuwe vorm van kunstuiting. Hij gaf het surrealisme aan als een kunst en een methode van een creatieve uiting, om vanuit een droom en zijn geestelijke analyse tot dan toe de onbekende psychische onzichtbare wereld weer te geven in voorstellingen. Fantasie en werkelijkheid werden in prachtige en spraakmakende werken samengebracht tot één geheel aan bespreekbare of afkeurende kunstwerken.

Surrealisme als kunst tussen droom en werkelijkheid

Phantastische Welten, Kunsthalle Jesuitenkirche

De in de kring van André Breton werkende surrealisten filosofeerden met penseel, verf en doek en lieten toeschouwers kennis maken met hun creatieve vertalingen van de theorieën van Sigmund Freud, de grondbeginselen van de psycho-analyse, het oorspronkelijke symbolisme en de experimenten met de onwerkelijkheden van spiritisme, metafysica en het imaginaire. Het onderbewustzijn kreeg een hoofdrol in deze nieuwe kunststroming uit de dertiger jaren van de 20e eeuw.

De expositie met werken uit de kunstverzameling van Axel Hinrich Murken toonde het werk van kunstenaars van drie generaties, die zich volledig gaven voor de kunst van het surrealisme. Onze zintuigen worden sterk op de proef gesteld door de voorstellingen van halve mensen, de versteende paarden, naakte vrouwen op trappen, een vliegend varken en door mensen die dienen als de stammen van bloeiende bomen.

De kunstcollectie Murken bevat onder andere werk van Georges Spiro, Roland Delcol, Edgar Ende, Peter Bömmels, Karl Heidelbach, Uwe Lausen, Edi Brancolini, Frank Jakob Esser en Christine Weber. In de begeleidende publicatie is hun werk afgebeeld. Toonaangevende auteurs geven een beeld over het ontstaan en de ontwikkelingen in het surrealisme als een erkende en zeer gewaardeerde kunststroming met inhoud.

ISBN 978-3-935791-40-3, “Phantastische Welten”, Axel Hinrich Murken, Verlag Murken-Altrogge, 2012, 128 pagina’s.

Kunsthalle Jesuitenkirche, Pfaffengasse 26, D-63739 Aschaffenburg, www.museen-aschaffenburg.de


Gerelateerde artikelen