Expositie/Museum

Voor de inhoud van Optische Fenomenen en voor de lezers ervan volgen wij exposities, beurzen en evenementen waarvan het concept en de inhoud vallen binnen de interessegebieden van Optische Fenomenen.Het veelzijdige oeuvre van kunstenaar Johannes Itten (2)

Het veelzijdige oeuvre van kunstenaar Johannes Itten (2)

24 mei 2019 in Expositie/Museum, Kunst, Kleur Na het compacte voorwoord volgt een bijzondere inleiding op de resultaten van een omvangrijk en fascinerend onderzoek dat uiteindelijk leidde tot een waardevolle inhoud van het eerste deel van de complete oeuvrecatalogus van Johannes Ittens werk en informatie over zijn boeiende en kleurrijke kunstzinnige leven. Lees verder...

Tijdschriften brengen meer actualiteiten & verdiepingen (1)

Tijdschriften brengen meer actualiteiten & verdiepingen (1)

21 mei 2019 in Expositie/Museum, Wetenschappelijk,.. Onze bijzondere inspanningen om op vele locaties te speuren in de tijdschriftenschappen hebben weer prachtige aanwinsten opgeleverd voor onze telkens maar weer groeiende tijdschriftencollecties in onze thematische verzamelingen. De hoeveelheid is inmiddels zo groot dat wij een expositie kunnen samenstellen met diverse onderwerpen. Bezoekers van de expositie kunnen zich dan oriënteren in kunst, cultuur en wetenschap via tijdschriften en andere interessante publicaties, brochures en boeken. Lees verder...

Multi-zintuigelijke museum maakt de kunst toegankelijk

Multi-zintuigelijke museum maakt de kunst toegankelijk

14 mei 2019 in Expositie/Museum, Kunst, Visuele wa.. Medewerkers van het Van Abbemuseum hebben in samenwerking met ervaringsdeskundigen het museum toegankelijk gemaakt voor bezoekers met een visuele, auditieve, mobiele of mentale beperking. Aanvullend is daarbij extra hulp verleend door blinde en slechtziende personen voor het opzetten van speciale multi-zintuigelijke rondleidingen. Lees verder...

Invloed De Stijl is zichtbaar in moderne kunst en cultuur (2)

Invloed De Stijl is zichtbaar in moderne kunst en cultuur (2)

1 mei 2019 in Expositie/Museum, Kunst, Onderwijs Op denkbeeldige wijze brengt hij bezoeken aan de ateliers van de uitgekozen kunstenaars en neemt een kijkje in het instituut Bauhaus. Hij stelt ook vragen aan de kunstenaars en laat lezers kennismaken met de veelal bijzondere antwoorden. Op pagina-grootte afbeeldingen zien we de kunstenaars Theo van Doesburg, Vilmos Huszár, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld, J.J.P. Oud, Ko Verzuu, Joaquin Torres Garcia, Piet Mondriaan en Piet Zwart aan het werk. Lees verder...

Invloed De Stijl is zichtbaar in moderne kunst en cultuur (1)

Invloed De Stijl is zichtbaar in moderne kunst en cultuur (1)

1 mei 2019 in Expositie/Museum, Kunst Ruim voor het ontstaan van de kunststroming Bauhaus (in 1919) werden in Nederland na enige verkennende jaren vanaf het jaar 1917 de activiteiten gepresenteerd van een nieuwe Nederlandse kunstbeweging De Stijl, genoemd naar het in datzelfde jaar in Leiden opgerichte tijdschrift De Stijl. De eerste uitgave van het maandelijks verschijnende tijdschrift verscheen in oktober 1917. De laatste uitgave verscheen in januari 1932. Lees verder...

Kunst van Marcel Duchamp inspireerde de kunstwereld (3)

Kunst van Marcel Duchamp inspireerde de kunstwereld (3)

28 april 2019 in Expositie/Museum, Kunst Het kunstboek geeft na de introductie een beschouwing over het hoofdthema van de expositie: 100 vragen en 100 antwoorden. In 1960 ontving Duchamp via een brief de 100 vragen en binnen een maand stuurde hij zijn antwoorden naar Stauffer. De correspondentie vond plaats in het Frans en het boek bevat afdrukken van de origineel beschreven bladen en de gebruikte enveloppe (op de titelzijde van het kunstboek afgebeeld). Lees verder...

Kunst van Marcel Duchamp inspireerde de kunstwereld (2)

Kunst van Marcel Duchamp inspireerde de kunstwereld (2)

27 april 2019 in Expositie/Museum, Kunst Het voorwoord in het kunstboek begint met de vraag: “Kan men kunstwerken maken, die geen ‘kunst’ zijn?” Alleen al het stellen van zo’n vraag geeft aan dat na de presentatie van pasklare en confectiekunst door Marcel Duchamp, hij echt invloed kreeg op ontwikkelingen van de moderne kunst in de 20e eeuw. Hij zorgde voor een stevige revolutie bij zowel critici als bij eigenaren en beheerders van kunstverzamelingen en musea, kunstenaars en vele deskundigen in de kunst. Lees verder...

Kunst van Marcel Duchamp inspireerde de kunstwereld (1)

Kunst van Marcel Duchamp inspireerde de kunstwereld (1)

26 april 2019 in Expositie/Museum, Kunst Het staat onuitwisbaar vast dat kunstenaar Marcel Duchamp met zijn werk, teksten en optredens onze kijk op moderne kunst sterk heeft beïnvloed. Toen hij alledaagse gebruiksvoorwerpen als kunst presenteerde werd hij gebombardeerd als voorbeeld voor ontwikkelingen en vernieuwingen in de conceptuele kunstrichting. Tot op dit moment blijken de ideeën van Duchamp van hoge kwaliteit te zijn. En natuurlijk zijn er ook tegenstanders bekend die twijfelen aan de originaliteit van kunstenaar Duchamp. Lees verder...

Optisch bedrog in een wereld tussen schijn en werkelijkheid (2)

Optisch bedrog in een wereld tussen schijn en werkelijkheid (2)

24 april 2019 in Optische Illusies, Expositie/Museum.. Een perfecte show voor alle volwassenen, kinderen en voor de hele familie. Door de educatieve waarde van het onderwerp en de keuze van de opstellingen tevens ideaal voor bezoeken door scholieren, studenten en andere groepen personen. Bezoekers zullen zich verbazen over mogelijkheden zowel in het verre verleden als in de huidige tijd om elkaar visueel te bedriegen. Lees verder...

Optisch bedrog in een wereld tussen schijn en werkelijkheid (1)

Optisch bedrog in een wereld tussen schijn en werkelijkheid (1)

23 april 2019 in Optische Illusies, Expositie/Museum.. Het oeroude spreekwoord “De wereld wil bedrogen worden” staat centraal in de expositie “Lust der Täuschung” in het museum Ludwig Forum in Aken (D). Om de echtheid van dit spreekwoord aan te tonen is er inderdaad visueel bedrog zichtbaar bij het aanschouwen van meerdere opstellingen, objecten en afbeeldingen in de expositie. De expositiemakers hebben een schat aan kunstwerken uit een periode die loopt vanaf de antieke kunst tot en met de moderne virtual reality bijeengebracht om onze visuele waarneming op de proef te stellen, te manipuleren, te prikkelen en om ons op het ‘verkeerde’ been te zetten. Lees verder...

Oudere artikelen