Wiskunde

Wiskunde en visuele waarneming hebben een hechte relatie en kunnen niet buiten elkaar. Uitdaging genoeg om wiskunde en specifieke onderdelen daaruit te behandelen in de nieuwsbrief OF.De anatomie van het getal brengt de getallen tot leven

De anatomie van het getal brengt de getallen tot leven

8 mei 2024 in Wiskunde, Wetenschappelijk, Onderwijs In het boek “1 t/m 9. De anatomie van het getal” brengt de auteur en wiskundige Andrew Hodges de getallen 1 tot en met 9 bij de lezer tot een magische beleving. Vanuit de historische ontwikkelingen van de wiskunde beschrijft hij getalsmatige kwesties. Het getal nul en het gebruik ervan wordt kort verklaard aan de hand van enkele praktische voorbeelden. Voor de draaischijf van de ouderwetse telefoon heeft de nul een plaatsje na de negen door de gekozen techniek. Lees verder...

Verbergen van afbeeldingen in kunstvorm Minimal Art

Verbergen van afbeeldingen in kunstvorm Minimal Art

30 maart 2024 in Wiskunde, Onderwijs, Ars et Mathesis In de bekende Zebrareeks van educatieve publicaties voor gebruik door vwo-leerlingen in keuze-uren en natuurlijk voor alle anderen met belangstelling voor wiskunde en wiskundige toepassingen, verscheen deel 70 met het onderwerp “Minimal Art Objecten met verborgen afbeeldingen”. Met de inhoud van dit weer zeer praktisch opgebouwde leer- en ideeënboekje richt auteur Klaas Lakeman zich direct op het ontstaan van een bijzondere kunstvorm in de vorm van de zogenoemde Minimal Art Objecten en speciaal op het realiseren van verborgen afbeeldingen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Christiaan Huygens (3)

Filatelistische aandacht voor: Christiaan Huygens (3)

6 maart 2024 in Wiskunde, Optica, Wetenschappelijk Over zijn leven, zijn werk en uitvindingen is al veel gepubliceerd. We hebben het dan over één van de briljantste wetenschappers uit de 17e eeuw, de Nederlandse geleerde Christiaan Huygens (1629-1695). In een aantrekkelijke en compacte vorm geeft de rijk geïllustreerde brochure “Christiaan Huygens - Facetten van een genie” zijn uitvindingen, ontdekkingen, verhandelingen en beschrijvingen weer. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Droste-effect (10)

Filatelistische aandacht voor: Droste-effect (10)

24 februari 2024 in Wiskunde, Escher, Wetenschappelijk Het magische vlekje in het midden van de illusionistische en merkwaardig gebouwde constructie van het door M.C. Escher ontworpen en getekende grafische werk “Prentententoonstelling” (1956) houdt de gemoederen van wiskundigen en kunstliefhebbers flink bezig. Het vlekje heeft de graficus gevuld met gegevens over de productie ervan. De vraag van wiskundige Hendrik Lenstra of er iets schuil gaat achter de witte vlek is uiteindelijk op een uitgebreide wetenschappelijke grondslag be-antwoord. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (10)

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (10)

20 januari 2024 in Stereofotografie & 3D, Wiskunde, On.. Met ruim 150 geometrische afbeeldingen in de anaglyfentechniek geeft het volledig in het Hongaars geschreven informatieve boek de lezers een beeld van de mogelijkheden in het gebruik van deze bijzondere 3D-afbeeldingstechniek. Om van het 3D-effect volledig te kunnen profiteren heeft de auteur gezorgd voor een eenvoudige instructie. Met gebruikmaking van een vertaalprogramma wordt een indruk gegeven over de verschillende onderwerpen, die in 3D kunnen worden beoordeeld. Lees verder...

Geometrische structuren

Geometrische structuren

20 januari 2024 in Stereofotografie & 3D, Wiskunde, On.. Het boek “A geometrical picture book” van auteur Burkhard Polster staat vol met figuren van verschillende geometrische structuren. Het boek is mede bedoeld als referentiebron voor studenten, leraren en onderzoekers, die studeren of een sterke interesse bezitten voor het ontstaan en het gebruik van de mogelijkheden van twee- en driedimensionale modellen als grafische ontwerpen. Om het geheel overzichtelijk te onderscheiden heeft de auteur het onderwerp verdeeld in twee delen. Lees verder...

De kunst van geheimschrift, tekens, vormen en symbolen

De kunst van geheimschrift, tekens, vormen en symbolen

13 december 2023 in Wiskunde, Wetenschappelijk, Onderwijs Geheimtalen hebben een zekere aantrekkingskracht bij jong en oud. Het compacte boekje beschrijft op een begrijpelijke wijze hoe geheimtalen ontstaan en hoe ze te ontcijferen zijn. Cryptografie, de kunst van schrijven van codes, bestaat al sinds de mens het schrift heeft uitgevonden. De hiërogliefen van de Egyptenaren en het spijkerschrift van de Mesopotamiërs werden aanvankelijk gebruikt om strategische en diplomatieke projecten te coderen. Lees verder...

Spelen en genieten van het bordspel centraal op SPIEL

Spelen en genieten van het bordspel centraal op SPIEL

3 september 2023 in Wiskunde, Onderwijs, Beurs & Veiling De grootste vakbeurs ter wereld voor het bordspel “SPIEL Essen” begint in 2023 op 5 oktober en eindigt op 8 oktober en vindt plaats in meerdere expositiehallen van het beurscomplex van Messe Essen. Dit jaar presenteert de beursorganisator Merz Uitgeverij een nieuw logo en geeft daarmee aan dat het bordspel en vele andere vormen van spelletjes, die je vooral samen kan doen, een nieuwe toekomst in gaat. Lees verder...

Mathematische constructies activeren onze waarneming

Mathematische constructies activeren onze waarneming

29 juni 2023 in Expositie/Museum, Kunst, Wiskunde Tot en met 30 juli 2023 zijn wiskunstige vormen en structuren van Klaas Lakeman te bewonderen in de expositieruimte van het Gemaal 1879 in Akersloot. Al op de middelbare school intrigeerde Klaas de wisselwerking tussen wiskunde en kunst, met name de beeldende kunst. Lees verder...

Internationale Dag van de Wiskunde

Internationale Dag van de Wiskunde

4 maart 2023 in Wiskunde, Onderwijs Voor de viering van de Internationale Dag van de Wiskunde - Pi-dag is door de UNESCO de bijzondere dag 14 maart gekozen. De Internationale Dag van de Wiskunde is gewijd aan het getal Pi (3.14...), wat overeenkomt met de Amerikaanse spelling van deze datum. Het getal Pi is de omtrek van een cirkel met straal 1 en is een van de meest bekende wiskundige constanten. Lees verder...

Oudere artikelen