Wiskunde

Wiskunde en visuele waarneming hebben een hechte relatie en kunnen niet buiten elkaar. Uitdaging genoeg om wiskunde en specifieke onderdelen daaruit te behandelen in de nieuwsbrief OF.Symmetrie in de natuur, in beeldende kunst en puzzels

Symmetrie in de natuur, in beeldende kunst en puzzels

3 april 2018 in Wiskunde, Onderwijs Het visuele fenomeen van de symmetrie komt van nature voor in flora en fauna en in bijvoorbeeld elementaire deeltjes, maar wordt ook door mensen aangebracht in, beeldende kunst en architectuur. De kunst en de natuur zit vol met symmetrie. Bij de kunstuitingen denken velen direct aan het werk van de graficus Maurits C. Escher. Symmetrie als een natuurverschijnsel kan ook bekeken worden vanuit het wiskundig perspectief. Lees verder...

In jaarboek Ars et Mathesis tonen kunstenaars hun werk

In jaarboek Ars et Mathesis tonen kunstenaars hun werk

21 maart 2018 in Kunst, Wiskunde, Ars et Mathesis Het traditioneel verschijnende jaarboek van de Stichting Ars et Mathesis staat in 2017 in het teken van kunstwerken van de kunstenaars Melle Stoel en Carla Feijen. Het jaarboek verschijnt in de vorm van een brochure met een omvang van rond de 36 pagina’s en is gratis voor donateurs van de Stichting Ars et Mathesis, anderen betalen € 10 per uitgave. Lees verder...

Meetkundige ontwikkeling in het klassieke Griekenland

Meetkundige ontwikkeling in het klassieke Griekenland

9 februari 2018 in Wiskunde Volgens de auteur van het boek “Meetkunde in het klassieke Griekenland” is er nog een groot raadsel op te lossen, namelijk het raadsel van de uitvinding van de meetkunde. Het gebruik van de meetkunde is echter in ruime mate terug te vinden in de oud-Griekse beschaving in de vorm van stedenbouw, kunst en politieke theorieën. Vanuit de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek concludeerde de auteur dat er geen sprake is van een god van de meetkunde of een muze van de meetkunde. Lees verder...

Wiskunde heeft invloed op spel met een Rubik kubus

Wiskunde heeft invloed op spel met een Rubik kubus

12 december 2017 in Wiskunde, Onderwijs In de succesvolle serie studie- en informatieve boekjes van de Zebra-reeks is de 50e uitgave onlangs verschenen onder de titel “De wiskunde van Rubik’s kubus”. Met de inhoud van dit boekje moet het mogelijk zijn om al draaiend de kleurrijke vlakjes snel in de gewenste positie te brengen. De inhoud van dit informatie-, instructie- en opgavenboekje is mede ontstaan uit de wens van leerlingen om veel te leren over de wiskunde achter de wereldberoemde kubus van Rubik. Lees verder...

De wereld van de wiskunde door experimenten beleven

De wereld van de wiskunde door experimenten beleven

29 november 2017 in Wiskunde, Onderwijs Tot en met 14 december 2017 kunnen zowel jongeren als volwassenen ervaren dat wiskunde eigenlijk helemaal niet een saai vak is met alleen getallen en formules. In de interactieve opstellingen wordt de wereld van de wiskunde een belevenis. Lees verder...

Wiskunde aantrekkelijk en leerzaam in woord en beeld

Wiskunde aantrekkelijk en leerzaam in woord en beeld

22 november 2017 in Kunst, Wiskunde Velen zullen niet direct een warm gevoel krijgen wanneer het onderwerp wiskunde ter sprake komt. Speciaal voor deze groep personen laat de auteur van “Mathematik ist schön” op aantrekkelijke wijze zien dat in het vak wiskunde wel degelijk meerdere onderdelen en specifieke onderwerpen voorkomen die de wiskunde zo spannend en fascinerend maken. De ervaring van de auteur als wiskundeleraar vormt een basis voor het in ruime mate bespreken van de mooie en boeiende kanten van wiskunde. Lees verder...

Meetkundige vlakverdeling vormt fascinerende fractaal

Meetkundige vlakverdeling vormt fascinerende fractaal

25 oktober 2017 in Kunst, Wiskunde, Wetenschappelijk Meetkundige figuren, patronen of objecten, die opgebouwd zijn uit delen die min of meer gelijkvormig zijn, worden ook wel fractalen genoemd. Fractalen hebben in het algemeen een oneindig aantal details en bij sommige fractalen zijn motieven zichtbaar die zich steeds kleiner wordend herhalen. Figuren en vormen van fractalen zijn vaak in de natuur terug te bloemkool, bij varenplanten en in de vorm van toevallig verschijnende gelijkvormige wiskundige patronen, bliksem, kustlijnen en riviermondingen. Lees verder...

Christiaan Huygens: een moderne geleerde

Christiaan Huygens: een moderne geleerde

25 september 2017 in Wiskunde, Onderwijs Als zoon van de bekende dichter en staatsman Constantijn Huygens, werd Christiaan Huygens (1629-1695) in het midden van de 17e eeuw beschouwd als Europa’s grootste wiskundige en natuurwetenschapper. Hij was een geniale onderzoeker die zich zowel met de theorie als de praktijk bezighield. Huygens bedacht de verklaring voor de ringen van Saturnus en beschreef het golfkarakter van het licht. Hij was lenzenslijper en vond de slingerklok uit. Doordat hij wiskundig redeneren en natuurkundig inzicht combineerde was hij een van de eerste moderne geleerden. Zijn baanbrekende onderzoeken en verhandelingen hebben drie auteurs geïnspireerd tot het samenstellen van een informatie- en studieboekje. Lees verder...

Kijk op perspectief

Kijk op perspectief

19 september 2017 in Wiskunde, Visuele waarneming De kunst om voorwerpen zó op een plat vlak af te beelden, dat zij op het oog dezelfde indruk maken als de voorwerpen zelf, uit een gegeven standpunt gezien, heet perspectief. Het studieboekje “Perspectief, hoe moet je dat zien?” geeft op een begrijpelijke wijze met behulp van meetkunde een analyse van perspectiefafbeeldingen. Dit handige studiemiddel voor onderwijsdoeleinden verscheen in de zogenoemde Zebra-reeks. Een reeks die bedoeld is voor leerlingen van het VWO en vanzelfsprekend ook voor alle anderen die belangstelling hebben voor wiskunde en haar toepassingen. Lees verder...

De geschiedenis  van de meetkunde

De geschiedenis van de meetkunde

12 september 2017 in Wiskunde, Onderwijs In de bekende educatieve uitgaven in de Zebra-reeks verscheen het boekje “Geschiedenis van de niet-Euclidische meetkunde”, waarin de auteur de lezer en gebruikers laat kennismaken met de geschiedenis van de niet-Euclidische meetkunde en de ontwikkeling ervan. In deze Zebra (deel 21) maakt de lezer kennis met een ander soort meetkunde dan de gebruikelijke, waarin de drie hoeken van een driehoek samen 180º vormen. Volgens de niet-Euclidische meetkunde is dat namelijk niet zo. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen