Wiskunde

Wiskunde en visuele waarneming hebben een hechte relatie en kunnen niet buiten elkaar. Uitdaging genoeg om wiskunde en specifieke onderdelen daaruit te behandelen in de nieuwsbrief OF.Wiskunde aantrekkelijk en leerzaam in woord en beeld

Wiskunde aantrekkelijk en leerzaam in woord en beeld

22 november 2017 in Kunst, Wiskunde Velen zullen niet direct een warm gevoel krijgen wanneer het onderwerp wiskunde ter sprake komt. Speciaal voor deze groep personen laat de auteur van “Mathematik ist schön” op aantrekkelijke wijze zien dat in het vak wiskunde wel degelijk meerdere onderdelen en specifieke onderwerpen voorkomen die de wiskunde zo spannend en fascinerend maken. De ervaring van de auteur als wiskundeleraar vormt een basis voor het in ruime mate bespreken van de mooie en boeiende kanten van wiskunde. Lees verder...

Meetkundige vlakverdeling vormt fascinerende fractaal

Meetkundige vlakverdeling vormt fascinerende fractaal

25 oktober 2017 in Kunst, Wiskunde, Wetenschappelijk Meetkundige figuren, patronen of objecten, die opgebouwd zijn uit delen die min of meer gelijkvormig zijn, worden ook wel fractalen genoemd. Fractalen hebben in het algemeen een oneindig aantal details en bij sommige fractalen zijn motieven zichtbaar die zich steeds kleiner wordend herhalen. Figuren en vormen van fractalen zijn vaak in de natuur terug te bloemkool, bij varenplanten en in de vorm van toevallig verschijnende gelijkvormige wiskundige patronen, bliksem, kustlijnen en riviermondingen. Lees verder...

Christiaan Huygens: een moderne geleerde

Christiaan Huygens: een moderne geleerde

25 september 2017 in Wiskunde, Onderwijs Als zoon van de bekende dichter en staatsman Constantijn Huygens, werd Christiaan Huygens (1629-1695) in het midden van de 17e eeuw beschouwd als Europa’s grootste wiskundige en natuurwetenschapper. Hij was een geniale onderzoeker die zich zowel met de theorie als de praktijk bezighield. Huygens bedacht de verklaring voor de ringen van Saturnus en beschreef het golfkarakter van het licht. Hij was lenzenslijper en vond de slingerklok uit. Doordat hij wiskundig redeneren en natuurkundig inzicht combineerde was hij een van de eerste moderne geleerden. Zijn baanbrekende onderzoeken en verhandelingen hebben drie auteurs geïnspireerd tot het samenstellen van een informatie- en studieboekje. Lees verder...

Kijk op perspectief

Kijk op perspectief

19 september 2017 in Wiskunde, Visuele waarneming De kunst om voorwerpen zó op een plat vlak af te beelden, dat zij op het oog dezelfde indruk maken als de voorwerpen zelf, uit een gegeven standpunt gezien, heet perspectief. Het studieboekje “Perspectief, hoe moet je dat zien?” geeft op een begrijpelijke wijze met behulp van meetkunde een analyse van perspectiefafbeeldingen. Dit handige studiemiddel voor onderwijsdoeleinden verscheen in de zogenoemde Zebra-reeks. Een reeks die bedoeld is voor leerlingen van het VWO en vanzelfsprekend ook voor alle anderen die belangstelling hebben voor wiskunde en haar toepassingen. Lees verder...

De geschiedenis  van de meetkunde

De geschiedenis van de meetkunde

12 september 2017 in Wiskunde, Onderwijs In de bekende educatieve uitgaven in de Zebra-reeks verscheen het boekje “Geschiedenis van de niet-Euclidische meetkunde”, waarin de auteur de lezer en gebruikers laat kennismaken met de geschiedenis van de niet-Euclidische meetkunde en de ontwikkeling ervan. In deze Zebra (deel 21) maakt de lezer kennis met een ander soort meetkunde dan de gebruikelijke, waarin de drie hoeken van een driehoek samen 180º vormen. Volgens de niet-Euclidische meetkunde is dat namelijk niet zo. Lees verder...

Opmerkelijke wiskundigen

Opmerkelijke wiskundigen

2 september 2017 in Wiskunde In het boek ‘Remarkable Mathematicians’ schrijft de auteur op een luchtige wijze over het leven en het werk van zestig wiskundigen. In de ondertitel ‘Van Leonhard Euler tot John van Neumann’ van dit bijzondere en leerzame boek geeft de auteur aan dat hij start met een compacte biografie van de wereldberoemde wiskundige Euler (1707-1783). De wiskundigen zijn geboren tussen 1700 en 1910 in vele verschillende landen en hebben één voor één een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van de wiskunde. Velen lieten zelfs een uitdrukkelijke en opmerkelijke invloed achter op deze ontwikkelingen. Lees verder...

Van vlakken naar vlakverdelingen

Van vlakken naar vlakverdelingen

18 augustus 2017 in Kunst, Wiskunde In het compacte studieboekje “From Flatland to Hypersurfaces” bespreekt auteur Michele Emmer aan de hand van voorbeelden en een schat aan onderwerpen uit kunst en wiskunde de relatie tussen vlakken, vlakverdeling en ruimtelijke voorstellingen. Het thema Dimensies als bindmiddel tussen computer technologie, nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en het gemeenschappelijke probleem van ruimte, staat vooral bij architecten, ontwerpers en onderzoekers centraal. Lees verder...

Vlakverdelingen van Maurits C. Escher

Vlakverdelingen van Maurits C. Escher

10 augustus 2017 in Wiskunde, Escher De nieuwe gebonden uitgave “M.C.Escher - Visions of Symmetry” is ontstaan door een uitgebreide bewerking en aanvulling van een eerdere publicatie over hetzelfde onderwerp. Het resultaat is een boek geworden dat als referentiebron mag worden betiteld van het geometrische werk van Maurits C. Escher. Dankzij de bijzondere inspanningen van wetenschapper Doris Schattschneider heeft elke Escher-liefhebber en verder iedereen, die interesse heeft voor of werkt met het wonderlijke verschijnsel van vlakverdelingen een uniek boek ter beschikking. Lees verder...

Geconstrueerde kunstwerken

Geconstrueerde kunstwerken

30 juli 2017 in Kunst, Wiskunde, Jos de Mey In de kleurrijke expositie “De bomen van Pythagoras. Geconstrueerde groei” toonde het Museum voor Constructieve en Concrete Kunst te Amersfoort tot en met 23 november 2003 een overzicht van het werk van veertig kunstenaars met het thema constructieve en concrete kunst. De schilderwerken, zeefdrukken, computerprints en sculpturen zijn ontstaan vanuit een wiskundige grondslag. Lees verder...

Wiskunde op postzegels

Wiskunde op postzegels

10 juni 2017 in Wiskunde, Postzegels De ontstaansgeschiedenis en de boeiende historische ontwikkelingen in de wereld van de wiskunde zijn voor veel verzamelaars van postzegels aantrekkelijke aspecten voor het opzetten van een thematische postzegelcollectie. Veelal zijn deze verzamelaars op één of andere wijze bekend met of betrokken bij het vakgebied van de wiskunde. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen