Nederlandse postzegels met kunstwerken van Jos de Mey

13 juli 2013

Twee schilderwerken van Jos de Mey, de Belgische kunstschilder en ontwerper van onmogelijke constructies, vormen de basis voor twee nieuwe frankeergeldige zegels voor het verzenden van binnenlandse post of om deel uit te maken van verschillende thematische postzegelverzamelingen met de thema’s Kunst en Optische Illusies.

Nederlandse postzegels met kunstwerken van Jos de Mey

De postzegels kunnen natuurlijk ook deel uitmaken van uw verzameling Mathematica, Uilen of Architectuur op postzegels. Door het zelf kiezen en uitgeven van motieven op officiële postzegels krijgt u een unieke en zeldzame collectie met frankeergeldige thematische postzegels om trots op te zijn. Het zelf ontwerpen van postzegels is een interessante aanvulling op het verzamelen.

Nederlandse postzegels met kunstwerken van Jos de Mey - 2