Holografie

Holografie is een fascinerende 3D optische beeldtechniek. De basis voor holografie en het hologram werd in 1948 gelegd door natuurkundige Dennis Gabor. Met de ontwikkeling van laserlichtbronnen na 1960 verliepen producties en verbeteringen van holografische opnametechnieken en holografische producten voorspoedig. Holografie en hologrammen worden toegepast in de geneeskunde, beveiliging, fraudebestrijding, identificatie, kunst, kwaliteitscontrole, voor vermaak en commerciële doeleinden. De Euro-bankbiljetten en vele andere moderne bankbiljetten bevatten een holografische folie voor herkenning en beveiliging tegen namaak.Digitale holografie

Digitale holografie

10 mei 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. Het compacte wetenschappelijke boek “Digital Holography” geeft op een duidelijke wijze de grondbeginselen weer over het opnemen, de numerieke reconstructie en het praktische gebruik van digitale hologrammen in de toepassing van de digitale holografie. Na de uitvinding van de holografie in 1948 door de Hongaarse onderzoeker Dennis Gabor zijn in de jaren daarna verschillende vormen van holografie ontstaan en in de praktijk toegepast. De stap naar de digitale holografie is een bijzondere stap geworden. Dankzij deze ontwikkeling is het mogelijk om de intensiteit en de fase van het beeld of de digitale informatie te meten, op te slaan, te verzenden, te bewerken en te verwerken in de computer. Lees verder...

De geschiedenis van de holografie (3)

De geschiedenis van de holografie (3)

7 mei 2024 in Expositie/Museum, Kunst, Holografie Extra aandacht is er voor de computer-gegenereerde hologrammen en de ontwikkelingen in de holografische fotogevoelige films. In het derde deel beschrijft de auteur de mens achter het hologram. Onder de aandacht van de lezer worden gebracht de onderzoekende, zakelijke, technische, wetenschappelijke en de kunstzinnige holograaf. In enkele illustraties ziet men de holograaf aan het werk in zijn studio. Artistieke kwaliteiten bij sommige holografen heeft geleid tot een erkenning van de holografie als een kunstuiting. Lees verder...

De geschiedenis van de holografie (2)

De geschiedenis van de holografie (2)

6 mei 2024 in Kunst, Onderwijs, Holografie In het uiterst waardevolle boek vindt de lezer alles over het succesvolle 3D-beeldmedium van de holografiemet een geweldig toekomstperspectief. In het eerste gedeelte geeft de auteur een gedetailleerd en duidelijk beeld over het wetenschappelijk onderzoek van Dennis Gabor naar de werking en ontwikkeling van de pas uitgevonden elektronen microscoop en de daaruit voortvloeiende beschrijving van een golffront reconstructie en zijn vondst van het fenomeen hologram. De auteur behandelt de holografie in vier samenhangende delen: ♦ creatie van een onderwerp ♦ creatie van een medium ♦ creatie van een identiteit ♦ creatie van een markt. Lees verder...

De geschiedenis van de holografie (1)

De geschiedenis van de holografie (1)

5 mei 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. Holografie, als een driedimensionaal beeld- en registratiemiddel, veroverde de wereld in het jaar 1964. Daaraan vooraf onderzochten wetenschappers en technici de mogelijkheden om het 3D-beeld in een hologram toonbaar en aantrekkelijk te maken voor het grote publiek. De komst en presentatie van hologrammen brachten velen in extase en verwondering. Steeds meer mensen gingen dit fascinerende 3D-medium waarderen en kochten bijna aan de lopende band hologrammen en zeer veel holografische producten. Lees verder...

Holografie voor de nieuwe generatie (3)

Holografie voor de nieuwe generatie (3)

6 april 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. In andere bijdragen bespreken de auteurs onder andere het te realiseren autostereoscopische effect op projectieschermen, solar hologrammen voor het sturen van lichtstraling, holografie gegevensopslag, holografische meettechnieken voor niet-destructief onderzoek en het realiseren van holografische 3D multiplex afbeeldingen. Lees verder...

Holografie voor de nieuwe generatie (2)

Holografie voor de nieuwe generatie (2)

5 april 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. Na de uitvinding van de holografie door Dennis Gabor in 1947/48 en de ontwikkelingen van verdere praktische verbeteringen in zowel de USA als in Rusland in de zestiger jaren, kwamen er steeds meer toepassingen. Onderzoekers Emmett Leith en Juris Upatnieks in de USA en Yuri Denisyuk in Rusland werkten continu aan verbeteringen van optische apparatuur, lichtgevoelige materialen en methoden van opname en weergave van hologrammen. Lees verder...

Holografie voor de nieuwe generatie (1)

Holografie voor de nieuwe generatie (1)

4 april 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Hologr.. Ruim 75 jaar na de uitvinding en voortdurend onderhevig aan weinig optimisme en veel pessimisme, laat de holografie als 3D beeldtechniek inmiddels een wereldwijde toepassing zien en beleven. Hologrammen worden onder andere gebruikt als 3D beeldmateriaal in vele industriële processen, als betrouwbare bron van gegevens voor piloten in vliegtuigen en als 3D opslagmedium in moderne computers. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61c)

16 maart 2024 in Expositie/Museum, Kunst, Holografie Vooral jonge kunstenaars uit Japan en uit de VS, maar ook Duitse kunstenaars, maakten er gebruik van om de nieuwe expressiemogelijkheden te tonen en om het begrip van beeldende kunst aan te zetten. Zij gingen de uitdaging van die tijdsperiode aan om technologie in te zetten ten behoeve van de mens en leverden daarmee een belangrijke bijdrage aan de relatie tussen wetenschap, kunst en technologie. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61b)

15 maart 2024 in Expositie/Museum, Wetenschappelijk,.. De grootse belangstelling van het publiek ligt al ver achter ons, maar het gebruik van holografie, hologrammen en holografische materialen is inmiddels diepgeworteld in de techniek, de wetenschap, de handel, de economie, de cultuur, de industrie, de consumentenmarkt en vooral in de markt van het beveiligen van paspoorten, documenten, bankpasjes, producten en bankbiljetten. Vanaf 1988 verschenen meerdere bankbiljetten met hologrammen en gingen diverse postbedrijven meerdere postzegels voorzien van sticker hologrammen en ingedrukte holografische foliën. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (61a)

14 maart 2024 in Expositie/Museum, Holografie In de 80-er jaren van de vorige eeuw was er volop aandacht voor en plezier te beleven aan de fascinerend verrassende en magische licht- en kleurverschijnselen van de veelal stilstaande maar ook zelfs toen al door de flink bewegende afbeeldingen in de unieke driedimensionale beeldtechniek in de vorm van een holografische afdruk en in het oppervlak van film- en glashologrammen. Lees verder...

Oudere artikelen