Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (3)

Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (3)

8 augustus 2020 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Daarmee is een zeer waardevol studieboek ontstaan voor docenten en studenten natuurkunde, aanverwante wetenschappen en technische opleidingen en voor elke persoon werkzaam in de vakgebieden van optica en fotonica om nieuwe kennis op te doen en oude kennis op te halen. Een gedetailleerde uitleg van begrippen en onderwerpen uit de vakgebieden, ongeveer 1000 illustraties en benodigde wiskunde dragen bij aan het sneller begrijpen van alle leerstof voor de gebieden van de klassieke en moderne optica. Lees verder...

Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (2)

Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (2)

7 augustus 2020 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Rond 1990 werd het begrip Fotonica wereldwijd bekender en werden bestaande studieboeken aangepast en nieuw geschreven studieboeken op de markt gebracht. De basis voor het uitgebreide studie- en referentieboek “Optik und Photonik”, waarvan inmiddels een 3e en sterk herziene druk is verschenen, lag in een eerste druk, die verscheen onder de titel “Fundamentals of Photonics” in het jaar 1991. Lees verder...

Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (1)

Optica en fotonica zijn snel ontwikkelende vakgebieden (1)

6 augustus 2020 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs De vakgebieden Optica en Fotonica ontwikkelen zich razend snel dankzij impulsen vanuit wetenschap, onderzoek, opleiding, innovatieve technieken en door een explosieve groei in toepassingsmogelijkheden in een bijna oneindig aantal onderdelen van onze onderzoeks-, productie- en gebruiksgebieden. Men kan tegenwoordig nauwelijks nog onderdelen van onderzoek en toepassing bedenken waarin geen toepassing te vinden is van functies of materialen uit de innovatieve gebieden van de optica en fotonica. Lees verder...

Ontdekking van X-straling bracht vakgebied radiologie

Ontdekking van X-straling bracht vakgebied radiologie

9 juli 2020 in Optica, Wetenschappelijk Op 8 november 1895 ontdekte Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) een nieuwe soort straling tijdens zijn fysische experimenten in zijn laboratorium in Würzburg en noemde deze soort X-stralen. Thans is het 125 jaar geleden dat deze ontdekking heeft plaatsgevonden en kunnen we vaststellen dat deze gebeurtenis heeft gezorgd voor een geweldige en onschatbare vooruitgang in de werkgebieden van medische diagnostiek en therapie en ontstonden de vakken Radiologie en Stralentherapie. Lees verder...

Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (3)

Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (3)

16 juni 2020 in Optica, Wetenschappelijk In de hoofdstukken Functie, Structuur en Ontwikkeling gaan de respectievelijke auteurs in op de onderwerpen van het thema. Voor deze gedetailleerde beschrijvingen uit het vakgebied kijkt de lezer eerst naar twaalf pagina’s met kunstwerken waarin licht, donker en contrasten centraal staan. Lees verder...

Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (2)

Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (2)

15 juni 2020 in Optica, Wetenschappelijk Wanneer wordt geschreven of gesproken over radiologie, dan wordt er in het algemeen bedoeld de medische toepassing van röntgenstraling. De radiologie is namelijk een medisch specialisme dat bedoeld is als een activiteit voor het opzoeken van de aard, de plaats en omvang van een ziekte, letsel of aandoening bij mens en dier met hulp van stralen of golven. Daarbij maakt het medisch personeel gebruik van röntgenstralen of ook wel x-stralen genoemd (röntgenfoto’s, CT-scans). Lees verder...

Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (1)

Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (1)

7 juni 2020 in Expositie/Museum, Optica, Wetenscha.. Na de ontdekking van de röntgenstraling, door de Duitse natuurkundige Wilhelm C. Röntgen (1845-1923), kwam er al snel een stroom van ontwikkelingen en toepassingen in een grote diversiteit aan gebruiksgebieden van röntgenstraling en bijbehorende röntgenapparatuur opgang. Voor de ontdekking van de naar hem vernoemde röntgenstraling op 8 november 1895 ontving Wilhelm Conrad Röntgen de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1901. Lees verder...

Leerboek oogheelkunde van grote praktische betekenis

Leerboek oogheelkunde van grote praktische betekenis

17 april 2020 in Optica, Wetenschappelijk, Visuele w.. Voor studenten en docenten in bepaalde medische vakken waarin de oogheelkunde centraal staat of waarin basiskennis over oogheelkundige aspecten noodzakelijk is, biedt het veel gebruikte studie- en referentieboek alle les-, leer- en oefenstof om met succes bijbehorende examens te kunnen afsluiten. Bij elke nieuwe druk van dit interessante praktisch georiënteerde boek voegde de auteur nieuwe ervaringen vanuit zijn colleges, werkervaringen en de informatie over de nieuwste producten, methoden en technieken toe. Lees verder...

Albrecht von Graefe bracht oogheelkunde als eigen vak

Albrecht von Graefe bracht oogheelkunde als eigen vak

27 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels De Duitse wetenschapper, oogarts en professor, op de leerstoel van de oogheelkunde, Friedrich Wilhelm Ernst Albrecht von Graefe (1828-1870) is geboren in Berlijn. In 2020 is er speciale aandacht voor zijn 150e sterfdag, eveneens in Berlijn in 1870. Lees verder...

Wereldwijde aandacht voor ontdekking röntgenstraling

Wereldwijde aandacht voor ontdekking röntgenstraling

5 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk Voor zijn ontdekking van X-straling werd de Duitse natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) in het jaar 1901 beloond met de Nobelprijs voor de Natuurkunde. De door hem ontdekte X-straling noemen we röntgenstraling. In 2020 staat de ontdekking in 1895 (van 125 jaar geleden) in een wereldwijde belangstelling en is er tevens aandacht voor de 175e geboortedag van deze inspirerende onderzoeker. Lees verder...

Oudere artikelen