Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.LEGO bouwstenen brengen lasertoepassingen dichterbij

LEGO bouwstenen brengen lasertoepassingen dichterbij

1 mei 2019 in Optica, Wetenschappelijk Binnen het middelbaar en hoger onderwijs, en zelfs binnen de specifieke bedrijfs- en universitaire opleidingen, is telkens grote behoefte aan modern en innovatief leer-, demonstratie- en instructiemateriaal voor studie- en vakgebieden Optica en Fotonica en bijbehorende kennisverrijkingen over optische instrumenten en optische meettechnieken. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5c)

22 april 2019 in Optica, Onderwijs, Holografie In ons land werd de uitvinding van Gabor zeer gewaardeerd en steeds vaker toegepast. Op grond van zijn verdiensten voor de technische natuurkunde en in het bijzonder die voor de toegepaste optica werd hem in ons land een eredoctoraat verleend. Bij senaatsbesluit van 7 december 1970 werd door de toenmalige Technische Hogeschool Delft aan professor Dennis Gabor, D.Sc., dit eredoctoraat in de technische wetenschappen toegekend. Lees verder...

Vraagbaak voor de fysica en aanverwante vakgebieden

Vraagbaak voor de fysica en aanverwante vakgebieden

4 april 2019 in Optica, Wetenschappelijk Met de recente uitgave van de 2e druk van het veel toegepaste vademecum door studenten en docenten fysica en door wetenschappers, onderzoekers en technici in de specifieke vakgebieden binnen de fysica, hebben de gebruikers van dit gewaardeerde raadpleegboek ook een uitleg over de nieuwste verklaringen van begrippen en gegevens over systemen en materialen uit toepassingsgebieden voor luminescentie, lichtgevende stoffen, lasers en lichtbronnen. Lees verder...

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (3)

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (3)

20 maart 2019 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming In speciale kaders geeft de auteur extra informatie, feiten en wetenswaardigheden over specifieke onderdelen en activiteiten uit het vakgebied van landmeten en hoogtemeten. Behandeld in kaders zijn onder andere Hoogtemeten, Oude en nieuwe peilschalen en peilstenen, Peilhuisjes en het kader Het NAP op reis. Tijdens de eerste nauwkeurigheidswaterpassing in Nederland in de periode tussen 1875 en 1885 werd het netwerk van peilmerken gecontroleerd. Lees verder...

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (2)

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (2)

19 maart 2019 in Optica De geschiedenis over het ontstaan van het begrip NAP is op een boeiende en onderhoudende wijze beschreven door auteur en hoogleraar Petra van Dam in de publicatie “Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak”. NAP staat voor “Normaal Amsterdams Peil” en is ontstaan uit het bekende Amsterdams Peil (AP), een van de vele lokale en regionale peilen die ons land vóór de 20e eeuw kende. Lees verder...

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (1)

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (1)

11 maart 2019 in Optica, Multimedia Sinds 1891 staat NAP als afkorting voor het nationaal en zelfs internationaal begrip Normaal Amsterdams Peil. Aan de basis van dit referentiepeil staat historisch het bekende Amsterdams Peil - AP, een van de vele lokale en regionale peilen die ons land vóór de twintigste eeuw kende en op grote schaal werd toegepast. In het boek “Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak” geeft hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur Petra van Dam een boeiende beschrijving over de interessante geschiedenis van het NAP en haar voorlopers. Lees verder...

De ultieme pionier van onze kennis over visuele perceptie

De ultieme pionier van onze kennis over visuele perceptie

18 januari 2019 in Optica, Kleur, Visuele waarneming Aan het begin van de 11e eeuw werd de geleerde Ibn al-Haytham, ook bekend als Alhazen, door de kalief van Cairo een straf opgelegd. Hij mocht 10 jaar lang zijn huis niet verlaten. Maar die straf bracht de geleerde een kans om na te denken over verschillende onderwerpen, om te experimenteren en om zijn ontdekkingen en veronderstellingen uit te werken en op papier te zetten. Lees verder...

Vakdidactiek en leerstof op de natuurkunde-conferentie

Vakdidactiek en leerstof op de natuurkunde-conferentie

6 januari 2019 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Onze deelname aan de informatiemarkt van de 53e WND-conferentie op vrijdag 14 december 2018 leverde interessante informaties op over nieuw ontwikkelde lesstof en studiemateriaal. In het bijzonder is onze aandacht uitgegaan naar thema’s en onderwerpen, die telkens terugkomen in onze artikelen, informatie en beschouwingen in de nieuwsbrief OF. Sinds 1966 organiseert de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) een conferentie en een uitgebreide informatiemarkt voor docenten natuurkunde. Lees verder...

Leica-attractiepark Wetzlar maakt alle zintuigen actief

Leica-attractiepark Wetzlar maakt alle zintuigen actief

8 november 2018 in Expositie/Museum, Optica Een bezoek aan Leica Wetzlar stond lang op het verlanglijstje van de redactie van de nieuwsbrief OF. Eindelijk is deze wens in vervulling gegaan en bezochten wij op de karakteristieke manier, snel en effectief, het hypermoderne Leica-attractiepark in de Duitse stad Wetzlar. In een uniek rond gebouw zijn diverse aantrekkelijke onderdelen van deze beleveniswereld gevestigd en voor publiek bezoekbaar. Lees verder...

Filatelistische eregalerij in de filatelie: F.G.W. Struve (2)

Filatelistische eregalerij in de filatelie: F.G.W. Struve (2)

9 oktober 2018 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels Hij was ook nauw betrokken bij de opzet van geodetische ijkpunten tussen de stad Hammerfest in Noorwegen en een plaats aan de Zwarte Zee, bekend als de geodetische boog van Struve, een graadmeting over een afstand van 2820 km. In het jaar 1831 werd Struve in de adelstand verheven en voerde daarna de familienaam Von Struve. Zijn vrouw stierf in 1834. Struve trouwde nog in hetzelfde jaar met Johanna Henriette Francisca Bartels (1807-1867) met wie hij zes kinderen kreeg. Lees verder...

Oudere artikelen