Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64b)

19 juni 2024 in Optica, Kleur, Onderwijs Het verschijnsel van een regenboog is voor velen een toverachtig natuurverschijnsel, maar niet voor iemand die bekend is met de aard van het licht. In het inspirerende boek geeft de auteur een verklaring voor het natuurkundige grondbeginsel van deze belangrijke vorm van energie. Hoewel licht een grote rol speelt in ons dagelijks leven, is de verklaring ervan voor velen een zaak van opnemen en beleven. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64a)

18 juni 2024 in Optica, Kleur, Visuele waarneming De “Hoe-en Waarom-boeken” (verschenen in meerdere talen) zijn bedacht en geschreven in een heldere leesbare stijl. De boeken bevatten talrijke illustraties in een vierkleurendruk en behandelen alle mogelijke onderwerpen op een wetenschappelijk en educatief verantwoorde wijze voor gebruik in het onderwijs of in een omgeving van vrienden- en familieverbanden. Bekende deskundigen beschouwen deze reeks boeken als een onmisbare inleiding tot de kennis van de geschiedenis, wetenschappen, techniek, cultuur, kunst, maatschappij en natuur. Lees verder...

Conferentie Fotonica toont nieuwe succesvolle markten

Conferentie Fotonica toont nieuwe succesvolle markten

12 juni 2024 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Met 525 deelnemers en 80 sprekers uit 21 landen, een volgeboekte technologymarkt bij de conferentie en 60 “Laser Technology Live”-demonstraties in laboratoria van het Fraunhofer Instituut voor Lasertechnologie ILT en de RWTH Universiteit van Aken heeft het “AKL-International Laser Technology Congress” in april 2024 zijn reputatie als toonaangevend forum voor de Europese laserindustrie volledig herbevestigd. Lees verder...

De geboorte van de eerste laserlichtbron

De geboorte van de eerste laserlichtbron

23 mei 2024 in Optica, Wetenschappelijk De ontdekker van de laserlichtbron heeft zijn levensverhaal in boekvorm vastgelegd. De eer van de ontdekking van de Robijnlaser, de eerste laser, staat op naam van de Amerikaanse wetenschapper Charles H. Townes. In tien hoofdstukken maakt de lezer kennis met de achtergronden van de ontwikkeling, het onderzoek, de tegenslagen en de successen voor deze beroemde wetenschapper. Lees verder...

Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (2)

Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (2)

28 april 2024 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Voor de natuurkundigen, natuurwetenschappers, ingenieurs, fotografen en microscopisten aan de ene kant en studenten natuurkunde, natuurwetenschappen of techniek in het algemeen aan de andere kant bespreekt het boek een introductie in het complexe veld van de optische beeldvorming. Voor iedereen met praktijkervaring biedt het boek een dieper inzicht in de fijne kneep-jes en kwaliteitsbeoordeling van hun dage-lijks gebruikte test- en gebruiksapparaten. Lees verder...

Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (1)

Fysische grondbeginselen voor studie optische beeldvorming (1)

28 april 2024 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Van het omvangrijke studie- en referentieboek “Optical Imaging and Photography” verscheen een tweede en uitgebreide druk voor gebruik in bachelor- en masteropleidingen voor de theorie en praktijk binnen het studieprogramma Toegepast Fysica in het universitair en hoger onderwijs. Door de auteurs is volop gebruik gemaakt van de opgedane verdiepingen binnen het vak en van de resultaten en evaluaties van de gegeven colleges aan studenten. Lees verder...

Unieke apparaten te koop in de veiling bij Breker Keulen

Unieke apparaten te koop in de veiling bij Breker Keulen

27 april 2024 in Stereofotografie & 3D, Optica, Beur.. Traditioneel vindt bij Veilinghuis Breker in mei de speciale veiling voor apparaten en objecten uit de wetenschap & techniek plaats en wel op zaterdag 11 mei 2024 en zal aanvangen om 10 uur precies. De 173e veiling kent meerdere grotere en kleinere aandachtsgebieden, waaronder een aantal forse thema’s als fotografica, microscopen en optische instrumenten, radio- en televisietoestellen en bijbehorende antieke hulpmiddelen, kantoorapparatuur en een schat aan mechanische muziekinstrumenten en aan muziekautomaten. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62c)

11 april 2024 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Het studieboek bevat de volgende hoofdstukken “De rechtlijnige voortplanting van het licht”, “De terugkaatsing van het licht”, “Breking van het licht”, “De lenzen”, “Het oog. Optische toestellen”, “Kleurschifting en Kleurenmenging”, “Het licht als golfverschijnsel” en “Fotometrie”. De gebruikers worden al meteen aan het begin van hoofdstuk 1 geprikkeld om een antwoord te bedenken op de volgende veronderstelling: “Vroeger wist men niet precies wat zien eigenlijk is. Men dacht dat er vanuit het oog ‘zichtstralen’ werden uitgezonden. Deze lichtstralen zouden dan als een soort tentakels de ruimte aftasten om zo de vorm van voorwerpen waar te nemen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62b)

10 april 2024 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Licht is een elektromagnetische straling en is zichtbaar voor ons visuele systeem in slechts een klein gedeelte van het elektromagnetische spectrum en wel in het gedeelte van dit spectrum dat ligt tussen infrarood licht en ultraviolet licht. Binnen het elektromagnetische spectrum vinden we het zichtbare licht tussen golflengten 380 nanometer en 780 nanometer (nm). Licht zelf bestaat bovendien uit een groot aantal specifieke kleuren, die elk ook weer een eigen golflengte bezitten. Lees verder...

Het oog als een optisch instrument (3)

Het oog als een optisch instrument (3)

30 maart 2024 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Het derde gedeelte geeft informatie over interferometrie en gaat in op het wonderlijke optische verschijnsel van diffractie. Het diffractie effect was ook al bekend bij Leonardo da Vinci (1452-1519). Pas in de 17e eeuw hebben wetenschappers dit effect een beetje kunnen verklaren en beschrijven. In de moderne technische literatuur is het effect gedetailleerd verklaard. Zonder de huidige kennis van de golftheorie voor de verklaring van het licht zou diffractie niet verklaard kunnen worden. Lees verder...

Oudere artikelen