Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.Introducties over optische beeldvorming en fotografie (1)

Introducties over optische beeldvorming en fotografie (1)

24 juni 2019 in Optica, Multimedia, Visuele waarnem.. Het onlangs verschenen nieuwste studie- en referentieboek “Optical Imaging and Photography” behandelt op uitgebreide en heldere wijze alle aspecten uit het vakgebied van de optische beeldtechnieken. De auteurs bespreken alle theoretische en praktische grondbeginselen van alle vormen en uitvoeringen van visuele beelden en technieken om te werken met beelden binnen het totale gebied tussen de camera obscura en complexe beeldsystemen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6c)

20 juni 2019 in Expositie/Museum, Optica, Wetenscha.. In 1673 begon daarmee een correspondentie die 50 jaar zou duren. Dankzij de inhoud van deze correspondentie is de aanvankelijk betitelde amateurgeleerde uitgegroeid tot een gewaardeerde wetenschapper met een grote bijdrage aan de ontwikkelingen in de microbiologie en de technische innovaties van de microscoop. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6b)

18 juni 2019 in Expositie/Museum, Optica, Wetenscha.. In de inleiding van de publicatie schetst de auteur de situatie van de stad Delft als handelscentrum binnen de jonge Republiek. Hier groeide Antoni op, die zijn vader verloor nog voor hij zeven jaar oud was. Na de lagere school ging hij in de leer bij een oom, die schout was. In Amsterdam ging hij vanaf 1648 bij een lakenhandelaar in de leer en bleef in dienst tot 1653. Hij verkreeg praktische kennis op financieel gebied. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (6a)

17 juni 2019 in Expositie/Museum, Optica, Wetenscha.. In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: (6). Lees verder...

LEGO bouwstenen brengen lasertoepassingen dichterbij

LEGO bouwstenen brengen lasertoepassingen dichterbij

1 mei 2019 in Optica, Wetenschappelijk Binnen het middelbaar en hoger onderwijs, en zelfs binnen de specifieke bedrijfs- en universitaire opleidingen, is telkens grote behoefte aan modern en innovatief leer-, demonstratie- en instructiemateriaal voor studie- en vakgebieden Optica en Fotonica en bijbehorende kennisverrijkingen over optische instrumenten en optische meettechnieken. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5c)

22 april 2019 in Optica, Onderwijs, Holografie In ons land werd de uitvinding van Gabor zeer gewaardeerd en steeds vaker toegepast. Op grond van zijn verdiensten voor de technische natuurkunde en in het bijzonder die voor de toegepaste optica werd hem in ons land een eredoctoraat verleend. Bij senaatsbesluit van 7 december 1970 werd door de toenmalige Technische Hogeschool Delft aan professor Dennis Gabor, D.Sc., dit eredoctoraat in de technische wetenschappen toegekend. Lees verder...

Vraagbaak voor de fysica en aanverwante vakgebieden

Vraagbaak voor de fysica en aanverwante vakgebieden

4 april 2019 in Optica, Wetenschappelijk Met de recente uitgave van de 2e druk van het veel toegepaste vademecum door studenten en docenten fysica en door wetenschappers, onderzoekers en technici in de specifieke vakgebieden binnen de fysica, hebben de gebruikers van dit gewaardeerde raadpleegboek ook een uitleg over de nieuwste verklaringen van begrippen en gegevens over systemen en materialen uit toepassingsgebieden voor luminescentie, lichtgevende stoffen, lasers en lichtbronnen. Lees verder...

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (3)

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (3)

20 maart 2019 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming In speciale kaders geeft de auteur extra informatie, feiten en wetenswaardigheden over specifieke onderdelen en activiteiten uit het vakgebied van landmeten en hoogtemeten. Behandeld in kaders zijn onder andere Hoogtemeten, Oude en nieuwe peilschalen en peilstenen, Peilhuisjes en het kader Het NAP op reis. Tijdens de eerste nauwkeurigheidswaterpassing in Nederland in de periode tussen 1875 en 1885 werd het netwerk van peilmerken gecontroleerd. Lees verder...

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (2)

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (2)

19 maart 2019 in Optica De geschiedenis over het ontstaan van het begrip NAP is op een boeiende en onderhoudende wijze beschreven door auteur en hoogleraar Petra van Dam in de publicatie “Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak”. NAP staat voor “Normaal Amsterdams Peil” en is ontstaan uit het bekende Amsterdams Peil (AP), een van de vele lokale en regionale peilen die ons land vóór de 20e eeuw kende. Lees verder...

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (1)

Van Amsterdams Peil naar Europees Referentievlak (1)

11 maart 2019 in Optica, Multimedia Sinds 1891 staat NAP als afkorting voor het nationaal en zelfs internationaal begrip Normaal Amsterdams Peil. Aan de basis van dit referentiepeil staat historisch het bekende Amsterdams Peil - AP, een van de vele lokale en regionale peilen die ons land vóór de twintigste eeuw kende en op grote schaal werd toegepast. In het boek “Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak” geeft hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur Petra van Dam een boeiende beschrijving over de interessante geschiedenis van het NAP en haar voorlopers. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen