Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11c)

12 januari 2020 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming In hoofdstuk zes brengt het leerboekje vier aanbevelingen voor het uitvoeren van verdiepende proefjes en experimenten. Met de aanwijzingen is het mogelijk om een telescoop met behulp van brilleglazen te bouwen, doet de auteur een suggestie voor het slijpen en polijsten van kleine lenzen en is het principe van de gaatjescamera uitgebreid behandeld. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b)

11 januari 2020 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Het totaal aan leerstof en suggesties voor werkstukken is ingedeeld in 6 hoofdstukken. In de uitgebreide inleiding beschrijft auteur Bruno Ernst in grote lijnen de geschiedenis van de leer van geometrische optica en fysiologie van het oog, de twee speerpunten in de behandeling van zien en waarnemen. Extra aandacht is er voor het begrijpelijk verklaren van het licht in drie verschillende modellen, die elkaar telkens wederzijds versterken en aanvullen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a)

9 januari 2020 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: (11). Zien, waarnemen en licht in lesmateriaal Het begrip keuzegroep en de doelstelling ervan heeft in het middelbaar onderwijs specifiek studiemateriaal opgeleverd. Het materiaal is van hoge educatieve waarde en zorgt voor onderwerp- en maatgerichte toepassingen in het klassikale en in het individuele onderwijs in bijvoorbeeld leervakken als natuurkunde en biologie. Maar ook voor andere leervakken is er specifiek leermateriaal binnen kaders van de keuzegroep doelstellingen ontwikkeld en voor toepassingen beschikbaar gekomen. Lees verder...

Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (2)

Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (2)

2 december 2019 in Optica, Visuele waarneming Het leven van de mens is ook sterk beïnvloed door de komst van een schijnbaar banaal object: de bril. Voordat de moderne standaard bril was ontwikkeld zijn er eeuwen lang telkens aan de prilste vormen van de hulpmiddelen om het gezichtsvermogen op te krikken onderdelen toegevoegd. Lees verder...

Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (1)

Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (1)

2 december 2019 in Optica, Visuele waarneming De bril als cultureel en stilistisch object is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en functioneren in de maatschappij. Als een alledaags gebruiksvoorwerp heeft de bril en zelfs de allerprimitiefste vormen ervan de mens door de eeuwen heen enorm geholpen om allerlei taken en handelingen waarvoor een optimaal gezichtsvermogen noodzakelijk is, blijvend uit te oefenen. Lees verder...

Helen Keller als voorbeeld van intuïtie en volharding

Helen Keller als voorbeeld van intuïtie en volharding

20 oktober 2019 in Optica, Postzegels In de AO-reeks verscheen ter gelegenheid van de aandacht voor de 50e dag van overlijden van Helen Keller (1880-1968) een informatief boekje over haar leven, blind- en doofheid en haar enorme doorzettingsvermogen om haar doelen in het leven te bereiken. Ten gevolge van een ziekte werd Helen Keller op tweejarige leeftijd van een gezond kind, een kind dat en blind en doof was. Lees verder...

Oogheelkunde op compacte wijze en volledig behandeld

Oogheelkunde op compacte wijze en volledig behandeld

19 oktober 2019 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming De inhoud van het studie- en referentie-boek “Augenheilkunde” van Martin Reim is ontstaan uit opgedane ervaringen in het geven van universitaire colleges voor het verkrijgen van het diploma van oogarts en voor andere functies in de oogheelkunde. De lezers en gebruikers van dit succesvolle leerboek vinden geen lange theoretische verhandelingen of beschouwingen, maar vooral korte en krachtige uitleg van alle specifieke begrippen en onderdelen, die behoren bij een complete behandeling van de oogheelkunde in theorie en praktijk. Lees verder...

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (2)

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (2)

17 oktober 2019 in Optica, Kleur, Wetenschappelijk Gezien vanuit de moderne benadering van de fysica haalt de auteur twee vermaarde wetenschappers en hun visie en karakteristieke meningen op de kleurentheorie en kleurenleer van respectievelijke Goethe en die van Newton naar voren en wel door de onderzoekers Paul Niggli (1888-1953) en Werner Heisenberg (1901-1976). Beiden denken verschillend over de rol van de natuurwetenschap en de betekenis voor de bewoners van onze wereld. Lees verder...

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1)

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1)

17 oktober 2019 in Optica, Kleur, Wetenschappelijk De kleurenleer van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) blijft velen prikkelen en boeien, omdat de basis van zijn leer en de strekking ervan in het praktisch gebruik afwijkt van de algemeen gebruikte theorie van kleur opgesteld door Isaac Newton. In de compacte uitgave “Zum Studium von Goethes Farbenlehre” neemt de auteur de lezers mee in de historie van Goethes natuurwetenschappelijke beschouwingen, die hij verkreeg door resultaten uit zijn licht en kleur experimenten met zijn zelf vervaardigde prisma verder uit te werken. Lees verder...

Door een telescoop vonden we onze plaats in het heelal

Door een telescoop vonden we onze plaats in het heelal

26 september 2019 in Optica, Wetenschappelijk In 1609 plaatste Galilei twee lenzen in een cilindrische buis, keek ermee naar de lucht en voor altijd veranderde onze kennis over de plaats van onze aarde in het universum. In het pocketboek “Seeing and Believing” beschrijft auteur Richard Panek op prettige, enthousiaste en op uiterst informatieve wijze een verhaal over de ontdekking door een “ontdekking” van de telescoop, één van de paar uitvindingen die op een revolutionaire manier onze kijk op de wereld, het heelal en het universum heeft kunnen beïnvloeden. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen