Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.Antoni van Leeuwenhoek legde de microwereld bloot

Antoni van Leeuwenhoek legde de microwereld bloot

25 januari 2023 in Optica, Wetenschappelijk Vanaf 18 april 2023 presenteert onder de titel “Onvoorstelbaar” het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden het levenswerk van Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). Centraal daarin staat zijn bijzonder kleine microscoop, waarmee hij zelfs voor hem een compleet nieuwe wereld bloot legde. Deze historische ontdekking deed Antoni van Leeuwenhoek 350 jaar geleden. In de tentoonstelling zijn plezier en wetenschap op een wonderbaarlijke wijze aan elkaar gekoppeld. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47c)

19 januari 2023 in Optica, Onderwijs De fysiologie van het sensorische systeem omvat het vermogen om vaardigheden te verfijnen. Er is bij neurowetenschappers geen algemene overeenstemming over de definitie van zintuigen. Dit betekent dat het aantal erkende zintuigen afhangt van de gekozen verklaringen. Schoolboeken noemen vaak enkel de vijf klassieke gewaarwordingen zien, horen, proeven, ruiken en voelen, zoals die door de Griekse geleerde Aristoteles zijn aangegeven. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47b)

18 januari 2023 in Optica, Onderwijs In 1967 fuseerde het bedrijf met Heraeus Hochvakuum GmbH en werd de bedrijfsnaam Leybold-Heraeus gevormd. In 1987 werd deze naam omgedoopt tot Leybold AG, met als hoofdeigenaar Degussa. In 1994 verkocht Degussa Leybold-Heraeus aan de Oerlikon-Bührle Group, waarna de onderneming op de leermiddelenmarkt bekend werd als Oerlikon Leybold Vacuum. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47a)

17 januari 2023 in Optica, Onderwijs In de tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam een aantal docentenhandleidingen beschikbaar voor het gebruik in de lessen natuurkunde en biologie in het middelbaar en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. In het bijzonder zijn deze praktische docentenbrochures gemaakt voor gebruik bij de onderwerpen optica, licht, kleur en visuele waarneming. Het leer- en instructiemateriaal is ontwikkeld door een team van specialisten in het bedrijf “Lehrmittelbau Prof. Dr. Maey GmbH”, toen een onderneming binnen de organisatie van het moederbedrijf Leybold-Heraeus. Lees verder...

Historische feiten binnen de familie Constantijn Huygens

Historische feiten binnen de familie Constantijn Huygens

21 december 2022 in Expositie/Museum, Optica Bij Constantijn Huygens denkt men in het algemeen aan zijn dichterschap, muzikaliteit, interesse in bouwkunst, familievader en opdrachtgever van het ontwerp en van de bouw van buitenplaats Hofwijck in de gemeente Voorburg. Tijdens een recent te kort bezoek aan de bezoekersruimte en de museumwinkel van Hofwijck kochten wij twee al wat oudere publicaties, waarin vele verrassende feiten en wetenswaardigheden over Constantijn Huygens een boeiend beeld geven over zijn leven en werk. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (5)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (5)

28 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels De microscoop van Jansen is beschreven als een samenstel van drie in elkaar schuivende buisjes met 2 lenzen en een complete lengte van ongeveer 75 cm. Ook de uitvinder en pionier Cornelis Jacobszoon Drebbel (1572-1633) gaf aan een eerste model van een microscoop uitgevonden te hebben. Zijn uitvinding dateert echter uit 1621. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (4)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (4)

28 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels In het Duitstalige leer- en referentieboek “Optische Microscopie” beschrijft auteur Jörg Haus op heldere wijze de opbouw, werking en de modernste ontwikkelingen in het vakgebied van de microscopie. De microscoop is als optisch instrument onlosmakelijk verbonden aan de medische wereld, de biologie, de materiaalkunde en aan de wetenschap en onderzoek. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (3)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (3)

27 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels In haar inleiding over de geschiedenis van de microscopie geeft de auteur aan dat 1830 wel het jaar is van de start van de moderne microscopie. Aan de hand van feiten en werkzaamheden van onderzoekers geeft zij een beschouwing over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en hetgeen is beschreven door de betreffende onderzoekers of medici. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (2)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (2)

26 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels Technische mogelijkheden, verbeteringen en meer toepassingen van microscopen zijn opvallend in een stroomversnelling gekomen in het eerste gedeelte van de 19e eeuw. Vooral de belangrijke rollen die dit optische instrument speelde in onderzoek in het medische circuit en het gebruik in vele medische opleidingen stimuleerden de vraag naar steeds meer microscopen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (1)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (1)

25 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels De verzamelaar van postzegels, die kiest voor de opzet van één of meerdere thematische postzegelverzamelingen, heeft met de keuze voor het thema microscoop, respectievelijk de deelonderwerpen microscopie en microscopische opnamen, een geweldig groot en boeiend verzamelgebied in handen en in de verzamelboeken. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen