Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (2)

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (2)

5 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Er waren toen twee geaccepteerde vertrekpunten voor verdere studie bekend. Eén was het standpunt van Newton, die aangaf dat licht een verschijnsel is van een verzameling deeltjes, en één die door Huygens werd genoemd als een golfverschijnsel. Twee eeuwen later was het wetenschapper James Clerk Maxwell die de theorie van het elektromagnetische spectrum beschreef. Dit leidde tot de theorie van de dualiteit van golven en deeltjes. Lees verder...

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (1)

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (1)

3 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Op basis van de algemeen bekende theoretische achtergronden van het natuurlijke licht, bespreekt de auteur van het studieboek “Optical Electronics” de grondbeginselen, de onderdelen/apparatuur en de beschikbare systemen van de opto-elektronica. Door de heldere en systematische opzet van behandeling van alle bijbehorende items in het vakgebied van de opto-elektronica, is het eerste gedeelte van dit boek geschikt voor gebruik in de eerste jaren van elektronica- en informatica-opleidingen en door de gedetailleerdheid van de inleidende leerstof ook voor vervolgopleidingen in het hoger- en universitaironderwijs. Lees verder...

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (3)

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (3)

3 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Holografie De auteur neemt de student telkens mee in zijn toelichtingen op de behandelde leerstof en de leerstof in het eerstvolgende hoofdstuk. Daarmee is er telkens een terugblik en een verwachting voor het volgende onderdeel gegeven. Hoofdstuk 5 bespreekt onderdelen uit de klassieke optica met de onderdelen als de lenzen, telescopen, de optische aberraties, spiegels, polarisatie, optische materialen, filters en coatings en andere optische begrippen uit onder andere de niet-lineaire optica. Het geheel sluit af met de leerstof uit de wereld van optische meettechniek. Lees verder...

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (2)

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (2)

2 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Holografie Het was echter de onderzoeker Theodore Maiman, die op 16 mei 1960 de eerste werkende laser presenteerde bij het bedrijf Hughes Research Laboratories in Californië. Daarna is het snel gegaan met de ontwikkeling van de laser en kwa-men er steeds meer laser-toepassingen in beeld. In het eerste hoofdstuk presenteert de auteur de basisprincipes van de laser, de werking en de eigenschappen ervan en een compact historisch overzicht over het ontstaan van de geweldige bron van licht en energie. Lees verder...

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (1)

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (1)

1 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Van het uitgebreide en zeer veel gebruikte studie- en referentieboek “Understanding Lasers” verscheen onlangs een vierde editie. De inhoud is voorzien van aanvullende informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de fabricage van lasers en de veelzijdige toepassingen in nagenoeg alle gebieden van techniek, wetenschap, geneeskunde en onderzoek. In het hoger technisch en universitair onderwijs is de publicatie al vele jaren met succes in gebruik bij studenten en docenten. Lees verder...

Ibn al-Haytham: de man die vertelde hoe wij waarnemen

Ibn al-Haytham: de man die vertelde hoe wij waarnemen

27 juli 2019 in Optica, Kleur, Visuele waarneming De Arabische geleerde Ibn al-Haytham, ook bekend als Al-Hasan Ibn al-Haytham, leefde en werkte in de 10e en 11e eeuw. In de literatuur wordt zijn naam ook geschreven als de Latijnse notatie Alhazen. Hij gold als een expert in de vakgebieden wis- en natuurkunde. Wereldbekend werd hij door zijn experimenten en ontdekking van eigenschappen van licht en de wijze waarop wij zien en waarnemen. Lees verder...

Overheid steunt onderwijs in de natuurwetenschappen

Overheid steunt onderwijs in de natuurwetenschappen

18 juli 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegel.. Binnen de bestaande onderwijs- en opleidingsconcepten en organisaties ondersteunen overheden in diverse landen actieplannen om meer studenten te interesseren om te studeren in het hoger-onderwijs of aan een universiteit in de exacte wetenschap, technologie, toegepaste wiskunde en informatietechnologie. Aan dit initiatief zijn tevens uitvoeringsplannen gekoppeld om meer loopbanen in deze vakken te stimuleren. Lees verder...

Presentaties van praktijken voor moderne oogheelkunde

Presentaties van praktijken voor moderne oogheelkunde

26 juni 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Visuele w.. Van de succesvolle Duitse patiëntengids “Moderne Oogheelkunde” verscheen onlangs de 5e editie. In de tweetalige gids worden toonaangevende oogartsen en hun praktijken voorgesteld aan de lezers, die daarmee een beeld krijgen van de mogelijkheden voor moderne oogheelkundige behandelingen. Bij het bespreken van de meeste praktijken krijgt de lezer ook een beeld van het personeel, de inrichting en over de opgedane ervaringen met oogheelkundige verrichtingen. Lees verder...

Introducties over optische beeldvorming en fotografie (2)

Introducties over optische beeldvorming en fotografie (2)

25 juni 2019 in Optica, Multimedia, Visuele waarnem.. Door de wijze van presentaties en bijbehorende beschrijvingen is de inhoud van dit studie- en referentieboek bijzonder geschikt voor gebruik door beginners in het vakgebied en voor alle nieuwsgierigen met een sterke interesse in de technische achtergronden van optische beeldvorming en fotografische grondbeginselen in relatie tot de theorie van de geometrische optica. Lees verder...

Introducties over optische beeldvorming en fotografie (1)

Introducties over optische beeldvorming en fotografie (1)

24 juni 2019 in Optica, Multimedia, Visuele waarnem.. Het onlangs verschenen nieuwste studie- en referentieboek “Optical Imaging and Photography” behandelt op uitgebreide en heldere wijze alle aspecten uit het vakgebied van de optische beeldtechnieken. De auteurs bespreken alle theoretische en praktische grondbeginselen van alle vormen en uitvoeringen van visuele beelden en technieken om te werken met beelden binnen het totale gebied tussen de camera obscura en complexe beeldsystemen. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen