Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.Microscopische onderzoeksmethoden in beeld gebracht (1)

Microscopische onderzoeksmethoden in beeld gebracht (1)

3 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk De microscoop maakte het ooit mogelijk om de voor onze ogen verborgen levende wereld van organismen of van materialen en stoffen te bekijken en te onderzoeken. Het gebruik na de eerste onderzoekingen van Antoni van Leeuwenhoek is explosief gestegen. Ook de technologische ontwikkeling van technieken, methoden, processen, systemen, apparaten en toepassingen voor microscopisch onderzoek droeg bij aan onze wensen en verplichtingen om op de kleinst mogelijke schaal te blijven onderzoeken en observaties te analyseren. Lees verder...

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (3)

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (3)

1 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk De meeste lezers en geïnteresseerden in de geschiedenis van röntgenstralen zullen het begrip en naam “Röntgen” koppelen aan een sterk medisch gebruik. Dat deze techniek niet alleen zorgt voor betrouwbare diagnostische informaties, maar ook in talrijke andere vak- en onderzoeksgebieden met succes wordt toegepast, maakt de inhoud van dit boek op overzichtelijke wijze zichtbaar. Lees verder...

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (2)

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (2)

1 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk De uitgave van het goed verzorgde en fascinerende boek valt in dit “Röntgenjaar” tevens samen met de viering van de 175e geboortedag van de op 27 maart 1845 in de Duitse stad Lennep geboren Wilhelm Conrad Röntgen. De ontdekking van de nieuwe materie doordringbare straling en de toepassingsmogelijkheden ervan, alsook het baanbrekende werk van Röntgen als persoon en zijn positieve bijdragen tot de wetenschap en onderzoek, hebben zelfs na 125 jaar niets aan actualiteit verloren. Lees verder...

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (1)

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (1)

29 februari 2020 in Optica, Wetenschappelijk Het was een van de grootste momenten in de samenleving tegen het einde van de 19e eeuw, toen wetenschapper en onderzoeker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) in het jaar 1895 ontdekte dat het eindresultaat van zijn experimenten met een bijzondere soort van lichtstraling iets zichtbaar maakte wat tot dat moment normalerwijze voor ons oog verborgen zou blijven. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (12c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (12c)

20 februari 2020 in Optica, Postzegels, Visuele waarnem.. Voor beginnende, voor gevorderde en voor professionele verzamelaars is het voorgestelde Duitstalige boek een uiterst nuttige en aanbevolen informatiebron en leidraad om richting en inhoud te geven aan alle vormen van de opbouw van postzegelcollecties waarin onze ogen een hoofdrol heeft. Daarbij mogen overigens specifieke zegels met ogen van dieren niet ontbreken. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11c)

12 januari 2020 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming In hoofdstuk zes brengt het leerboekje vier aanbevelingen voor het uitvoeren van verdiepende proefjes en experimenten. Met de aanwijzingen is het mogelijk om een telescoop met behulp van brilleglazen te bouwen, doet de auteur een suggestie voor het slijpen en polijsten van kleine lenzen en is het principe van de gaatjescamera uitgebreid behandeld. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b)

11 januari 2020 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Het totaal aan leerstof en suggesties voor werkstukken is ingedeeld in 6 hoofdstukken. In de uitgebreide inleiding beschrijft auteur Bruno Ernst in grote lijnen de geschiedenis van de leer van geometrische optica en fysiologie van het oog, de twee speerpunten in de behandeling van zien en waarnemen. Extra aandacht is er voor het begrijpelijk verklaren van het licht in drie verschillende modellen, die elkaar telkens wederzijds versterken en aanvullen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a)

9 januari 2020 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: (11). Zien, waarnemen en licht in lesmateriaal Het begrip keuzegroep en de doelstelling ervan heeft in het middelbaar onderwijs specifiek studiemateriaal opgeleverd. Het materiaal is van hoge educatieve waarde en zorgt voor onderwerp- en maatgerichte toepassingen in het klassikale en in het individuele onderwijs in bijvoorbeeld leervakken als natuurkunde en biologie. Maar ook voor andere leervakken is er specifiek leermateriaal binnen kaders van de keuzegroep doelstellingen ontwikkeld en voor toepassingen beschikbaar gekomen. Lees verder...

Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (2)

Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (2)

2 december 2019 in Optica, Visuele waarneming Het leven van de mens is ook sterk beïnvloed door de komst van een schijnbaar banaal object: de bril. Voordat de moderne standaard bril was ontwikkeld zijn er eeuwen lang telkens aan de prilste vormen van de hulpmiddelen om het gezichtsvermogen op te krikken onderdelen toegevoegd. Lees verder...

Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (1)

Komst en toepassing van de bril in cultureel perspectief (1)

2 december 2019 in Optica, Visuele waarneming De bril als cultureel en stilistisch object is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en functioneren in de maatschappij. Als een alledaags gebruiksvoorwerp heeft de bril en zelfs de allerprimitiefste vormen ervan de mens door de eeuwen heen enorm geholpen om allerlei taken en handelingen waarvoor een optimaal gezichtsvermogen noodzakelijk is, blijvend uit te oefenen. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen