Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.Met licht ontstaan kleuren en optische waarnemingen

Met licht ontstaan kleuren en optische waarnemingen

4 juni 2022 in Optica, Kleur, Onderwijs Een bezoekje aan een winkel voor tweedehandsboeken in een gezellig straatje in Gouda, waarin zich de stroopwafelwinkel bevindt waar ik vroeger regelmatig zakjes stroopwafels kocht, leverde het mooie en kleurrijke boek over licht op. Op compacte wijze vertelt de auteur alles over het fenomeen van licht op een heldere wijze en vooral met hulp van illustraties en foto’s. Lees verder...

Een extreem groeipotentieel voor optische technologieën (2)

Een extreem groeipotentieel voor optische technologieën (2)

3 juni 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Een groot aantal voorbeelden van succesvolle toepassingen tonen het grote potentieel van verschillende fabricageprocessen uit het spectrum van optische technologieën. Het studieboek is met name bedoeld voor ingenieursstudenten, maar ook voor afgestudeerde ingenieurs, industrieel ingenieurs en natuurkundigen die inzicht willen krijgen in de moderne opticatechnologie. Lees verder...

Een extreem groeipotentieel voor optische technologieën (1)

Een extreem groeipotentieel voor optische technologieën (1)

2 juni 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Van het omvangrijke studie- en praktijkboek “Optiktechnologie” verscheen onlangs de uitgebreidere 3e oplage. Door de vele moderne en vooral innovatieve toevoegingen aan de complete onderzoek-, productie- en toepassingsgebieden waren bewerking en aanvulling van de vorige uitgave noodzakelijk om weer aan te sluiten op vragen uit de praktijk. Lees verder...

Thematische uitgaven geven maatwerk voor onderwijs (2)

Thematische uitgaven geven maatwerk voor onderwijs (2)

30 mei 2022 in Kunst, Optica, Onderwijs Het geheel bevat namelijk vele waardevolle aanzetten voor inhoudsvolle en leerzame lessen in het kunstonderwijs. In het toelichtende gedeelte heeft de redactie gezorgd voor een uitgebreide bijdrage over licht, waarin wordt ingegaan op het natuurkundige karakter van licht en lichtstralingen. Lees verder...

Thematische uitgaven geven maatwerk voor onderwijs (1)

Thematische uitgaven geven maatwerk voor onderwijs (1)

29 mei 2022 in Kunst, Optica, Onderwijs Van de Duitstalige thematische publicatie “Kunst” verscheen voor educatieve doeleinden nummer 65 met als thema “Licht”. Licht is een van de belangrijkste fenomenen in onze omgeving. Hoewel het zo belangrijk is voor het leven en overleven, merken we het licht meestal niet bewust op omdat het van nature aanwezig is in het dagelijks leven. Ook in de beeldende kunst is het een van de meest onmisbare designelementen met al zijn facetten. Lees verder...

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (3)

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (3)

6 april 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Visuele w.. Om met deze moderne biografie nieuwe perspectieven te presenteren over zijn leven, werk en carrière zijn vele toen nog onbekende of nauwelijks bekende bronnen geraadpleegd. Vanzelfsprekend zijn ook vele eerder bekende documenten bestudeerd door de auteur. De resultaten ervan hebben kritische en eerlijke inslag. Lees verder...

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (2)

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (2)

5 april 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Visuele w.. Door de wereldwijde pandemie vanwege covid-19 zijn er (te) weinig grotere evenementen georganiseerd. Bij zijn besprekingen van feiten, gebeurtenissen en bijzonderheden in het fascinerende leven en werk van Helmholtz volgt de auteur nauwgezet de betekenis en reikwijdte van het werk en het erfgoed van Hermann von Helmholtz voor de Duitse en internationale wetenschap. Lees verder...

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (1)

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (1)

4 april 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Visuele w.. Hermann von Helmholtz werd in de 19e eeuw beschouwd als een inspirerende wetenschapper en uitvinder van de moderne wetenschap. Ook in de 21e eeuw bestaat er veel waardering voor zijn bijzondere verdiensten en bijdragen aan de vele vormen van voortgang in onze maatschappij. Als wetenschappelijk genie was Hermann von Helmholtz een pionier op het gebied van modern wetenschappelijk onderzoek. Lees verder...

De dichter en natuurkundige ontdekten ultraviolet licht (2)

De dichter en natuurkundige ontdekten ultraviolet licht (2)

3 april 2022 in Optica, Wetenschappelijk Kleurenwetenschapper en dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) hoort namelijk tot de grote groep van de natuurkundigen rond 1800 en nam zijn optica- en kleurentheorie bijzonder serieus. Het geweldig mooie studie- en referentieboek “Ultraviolett” reconstrueert op een onderhoudende en aantrekkelijke wijze hoe een verkeerde aanname werd omgebogen tot een geweldige wetenschappelijke ontdekking, namelijk die van het ultraviolet in het magnetisch spectrum. Lees verder...

De dichter en natuurkundige ontdekten ultraviolet licht (1)

De dichter en natuurkundige ontdekten ultraviolet licht (1)

2 april 2022 in Optica, Kleur, Wetenschappelijk Volgens wetenschappelijke kronieken ontdekte de toen nog jonge romantische experimentele natuurkundige Johann Wilhelm Ritter in februari 1801 in Jena een eerste vorm van ultraviolette straling. Dit resultaat was niet zijn werk alleen: hij bouwde voort op de optica van Johann Wolfgang von Goethe, gebruikte zijn wetenschappelijke methode, deelde zijn doelen en ontving belangrijke suggesties van hem. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen