Optica

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende geschiedenis. Daarin speelt licht geleidelijk een centrale rol en neemt de positie over van de kennis over de werking van het oog. Optische instrumenten worden ingezet en baanbrekende optische meettechnieken versterken de geneeskunde. Het vakgebied van de optica brengt de laserlichtbron op de markt en ontwikkelt zich in de fotonica, nanotechnologie en digitale beeldtechniek.Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (1)

Radiologische ontwikkeling draagt bij aan geneeskunde (1)

7 juni 2020 in Expositie/Museum, Optica, Wetenscha.. Na de ontdekking van de röntgenstraling, door de Duitse natuurkundige Wilhelm C. Röntgen (1845-1923), kwam er al snel een stroom van ontwikkelingen en toepassingen in een grote diversiteit aan gebruiksgebieden van röntgenstraling en bijbehorende röntgenapparatuur opgang. Voor de ontdekking van de naar hem vernoemde röntgenstraling op 8 november 1895 ontving Wilhelm Conrad Röntgen de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1901. Lees verder...

Leerboek oogheelkunde van grote praktische betekenis

Leerboek oogheelkunde van grote praktische betekenis

17 april 2020 in Optica, Wetenschappelijk, Visuele w.. Voor studenten en docenten in bepaalde medische vakken waarin de oogheelkunde centraal staat of waarin basiskennis over oogheelkundige aspecten noodzakelijk is, biedt het veel gebruikte studie- en referentieboek alle les-, leer- en oefenstof om met succes bijbehorende examens te kunnen afsluiten. Bij elke nieuwe druk van dit interessante praktisch georiënteerde boek voegde de auteur nieuwe ervaringen vanuit zijn colleges, werkervaringen en de informatie over de nieuwste producten, methoden en technieken toe. Lees verder...

Albrecht von Graefe bracht oogheelkunde als eigen vak

Albrecht von Graefe bracht oogheelkunde als eigen vak

27 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels De Duitse wetenschapper, oogarts en professor, op de leerstoel van de oogheelkunde, Friedrich Wilhelm Ernst Albrecht von Graefe (1828-1870) is geboren in Berlijn. In 2020 is er speciale aandacht voor zijn 150e sterfdag, eveneens in Berlijn in 1870. Lees verder...

Wereldwijde aandacht voor ontdekking röntgenstraling

Wereldwijde aandacht voor ontdekking röntgenstraling

5 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk Voor zijn ontdekking van X-straling werd de Duitse natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) in het jaar 1901 beloond met de Nobelprijs voor de Natuurkunde. De door hem ontdekte X-straling noemen we röntgenstraling. In 2020 staat de ontdekking in 1895 (van 125 jaar geleden) in een wereldwijde belangstelling en is er tevens aandacht voor de 175e geboortedag van deze inspirerende onderzoeker. Lees verder...

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (2)

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (2)

4 maart 2020 in Stereofotografie & 3D, Optica, Wete.. Het gebied van fotogrammetrie, de optische 3D-metrologie en 3D-beeldvorming groeit nog steeds, voor- al in de gebieden die geen traditionele link hebben met fotogrammetrie en geodesie. Hoewel 3D-beeldvormingsmethoden in veel wetenschappelijke gemeenschappen zijn ingeburgerd, is fotogrammetrie nog steeds een door engineering gedreven techniek waarbij kwaliteit en nauwkeurigheid een belangrijke rol spelen. Lees verder...

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (1)

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (1)

4 maart 2020 in Stereofotografie & 3D, Optica, Wete.. Met de uitgave van het studie- en referentieboek “Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging” bracht uitgever Walter de Gruyter inmiddels een derde editie van de overbekende gids voor fotogrammetrie op de markt. Het uitgebreide studieboek brengt op een uiterst praktische wijze een grondige presentatie van de methoden, de wiskundige grondslagen, de beschikbare systemen en de meest moderne toepassingen van de veelvuldig in diverse vakgebieden gebruikte nabij-fotogrammetrie. Lees verder...

Microscopische onderzoeksmethoden in beeld gebracht (2)

Microscopische onderzoeksmethoden in beeld gebracht (2)

3 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk Microscopische onderzoeksmethoden zijn vaak de meest directe en beste methoden om de structurele kenmerken van materialen, zoals van kunststoffen, na de observaties en het verwerken van de meetresultaten vast te leggen en kennis op te doen voor de ontwikkeling van schadehypothesen. Een geschikte voorbereiding voor een microscopisch materiaalonderzoek creëert een betrouwbare basis voor een reflectie en referentie van de materiaalstructuur in het eindbeeld van de microscoop opname. Lees verder...

Microscopische onderzoeksmethoden in beeld gebracht (1)

Microscopische onderzoeksmethoden in beeld gebracht (1)

3 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk De microscoop maakte het ooit mogelijk om de voor onze ogen verborgen levende wereld van organismen of van materialen en stoffen te bekijken en te onderzoeken. Het gebruik na de eerste onderzoekingen van Antoni van Leeuwenhoek is explosief gestegen. Ook de technologische ontwikkeling van technieken, methoden, processen, systemen, apparaten en toepassingen voor microscopisch onderzoek droeg bij aan onze wensen en verplichtingen om op de kleinst mogelijke schaal te blijven onderzoeken en observaties te analyseren. Lees verder...

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (3)

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (3)

1 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk De meeste lezers en geïnteresseerden in de geschiedenis van röntgenstralen zullen het begrip en naam “Röntgen” koppelen aan een sterk medisch gebruik. Dat deze techniek niet alleen zorgt voor betrouwbare diagnostische informaties, maar ook in talrijke andere vak- en onderzoeksgebieden met succes wordt toegepast, maakt de inhoud van dit boek op overzichtelijke wijze zichtbaar. Lees verder...

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (2)

Het 125e jubileumjaar voor een magische beeldtechniek (2)

1 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk De uitgave van het goed verzorgde en fascinerende boek valt in dit “Röntgenjaar” tevens samen met de viering van de 175e geboortedag van de op 27 maart 1845 in de Duitse stad Lennep geboren Wilhelm Conrad Röntgen. De ontdekking van de nieuwe materie doordringbare straling en de toepassingsmogelijkheden ervan, alsook het baanbrekende werk van Röntgen als persoon en zijn positieve bijdragen tot de wetenschap en onderzoek, hebben zelfs na 125 jaar niets aan actualiteit verloren. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen