Het armillarium in gebruik als een navigatie-instrument

12 januari 2017

In de 15e en 16e eeuw werd het navigatietoestel armillarium als een optisch navigatie-instrument gebruikt in de scheepvaart. Dit bijzondere instrument voor het bepalen van de geografische locatie en de tijd werd in die periode zo vaak gebruikt, dat het beeld van een armillarium is verwerkt in het wapen van Portugal en siert daarmee ook de nationale vlag. De gestileerde versie van het instrument is door het schild maar gedeeltelijk zichtbaar.

Het armillarium in gebruik als een navigatie-instrument

Thema Optische Instrumenten op Postzegels

Volgens historici is het armillarium bedacht door de Griekse wiskundige, aardrijkskundige, astronoom en filosoof Eratosthenes in 255 v.Chr. De naam van dit navigatie-instrument is gevormd door het Latijnse woord armilla, hetgeen vertaald wordt betiteld als armband. In het oudst bekende model van het armillarium bevond zich een model van de aarde als middelpunt in het samenstel metalen ringen.

Het armillarium in gebruik als een navigatie-instrument - 2 Het armillarium in gebruik als een navigatie-instrument - 3
De vlag van Portugal met een symbolische afbeelding van het armillarium achter het schild, een schets van een armillarium en rechtsboven op de postzegel ziet u een armillarium in de hand.

Later werd het model van de aarde vervangen door een model van de zon. Wetenschappers lieten zich vaak portretteren met een kleine uitvoering van een armillarium in de hand. Het effectief hanteren van een navigatie-instrument kan met ervaren vakmanschap.

Dit uniek historisch navigatie-instrument heeft ook ontwerpers van postzegels en postzegelblokjes enthousiast gemaakt om mooie ontwerpen te realiseren voor de opdrachtgevers. Binnen het thema Optische Instrumenten op Postzegels neemt het onderdeel nautische-instrumenten een actieve positie in met onder andere afbeeldingen van de jakobsstaf, het astrolabium, het octant, de sextant, de quintant en de kwadrant op leerzame, fascinerende en verrassende postzegels en poststukken.


Gerelateerde artikelen