Wetenschappelijk

Het leven en het werk van wetenschappers is absoluut zeer boeiend om daar alles over te weten.Maria Salomea Skłodowska - Curie (1867-1934)

Maria Salomea Skłodowska - Curie (1867-1934)

19 juli 2019 in Wetenschappelijk, Postzegels De Poolse-Franse schei- en natuurkundige Maria Salomea Skłodowska-Curie (1867-1934) was een pionier op het onderzoeks- en werkterrein van radioactiviteit. In 2019 is er extra aandacht voor het werk van deze geweldige vrouw en wetenschapper, die 85 jaar geleden overleed aan de gevolgen van een jarenlange blootstelling aan radioactieve straling. Zij ontving tijdens haar carrière twee Nobelprijzen voor de resultaten van haar onderzoek naar stralingsfenomenen en voor haar ontdekkingen van de elementen radium en polonium. Lees verder...

Overheid steunt onderwijs in de natuurwetenschappen

Overheid steunt onderwijs in de natuurwetenschappen

18 juli 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegel.. Binnen de bestaande onderwijs- en opleidingsconcepten en organisaties ondersteunen overheden in diverse landen actieplannen om meer studenten te interesseren om te studeren in het hoger-onderwijs of aan een universiteit in de exacte wetenschap, technologie, toegepaste wiskunde en informatietechnologie. Aan dit initiatief zijn tevens uitvoeringsplannen gekoppeld om meer loopbanen in deze vakken te stimuleren. Lees verder...

Albert Claude (1899-1983)

Albert Claude (1899-1983)

12 juli 2019 in Wetenschappelijk, Postzegels De Belgisch-Amerikaanse medicus Albert Claude (1899-1983) geldt als medeoprichter van het onderzoeksgebied van de celbiologie. Hij ontving 45 jaar geleden in 1974 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde, voor de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek naar de structuur, functie en samenstelling van celbestanddelen. In de 40-er jaren van de vorige eeuw was hij één van de eerste wetenschappers die voor hun onderzoek naar de fundamentele samenstelling van onze cellen gebruik maakten van een elektronenmicroscoop. Lees verder...

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (3)

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (3)

9 juli 2019 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Elk onderdeel van de functie van kleur is apart behandeld. De auteurs laten zien hoe kunstenaars en kleurontwerpers met voornamelijk geometrische vlakverdelingen unieke composities kunnen maken op het “witte” doek of op wanden en vloeren van verblijfsruimten. In de tweede helft van deel 2 gaan auteurs in op toepassingen van kleur in architectonische situaties en omgevingen. Lees verder...

De historie van het familie-leven van J.W. von Goethe

De historie van het familie-leven van J.W. von Goethe

9 juli 2019 in Kunst, Kleur, Wetenschappelijk Over het boeiende en inhoudelijke leven van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) en over alle familieleden is al veel geschreven en gepubliceerd. Daarom is het extra verwonderlijk dat er nu weer een publicatie over deze grote Duitse dichter en natuurwetenschapper is verschenen. Lees verder...

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (2)

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (2)

9 juli 2019 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Het eerste deel bevat drie essays die kunnen worden beschouwd als inleidende artikelen over brede toepassingen van kleur, met titels als “Kleur tussen autonomie en coördinatie”, “Gebruik van kleur in de architectuur” en “Kleuren zien en ordenen”. Het 3e artikel bespreekt historische achtergronden van kleurenleer en de ordening van kleuren door diverse wetenschappers, kunstenaars en internationaal gehanteerde kleurensystemen, zoals het NCS-systeem, het RAL-systeem en CIE LAB-systeem. Lees verder...

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (1)

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (1)

8 juli 2019 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. De visuele wisselwerkingen tussen kleur en architectuur bepalen in veel gevallen de beleving van een visuele waarneming van een ruimte. Ook beïnvloeden zij de tectonische relaties binnen de constructie en de inrichting van een ruimte. De fascinerende mogelijkheden en invloeden op design en visuele belevingen door gebruik van kleur bij een ruimtelijk concept, geven ontwerpers van binneninrichtingen en architecten van de bebouwde omgevingen onbeperkte creatieve keuzemogelijkheden. Lees verder...

William Thomas Green Morton (1819-1868)

William Thomas Green Morton (1819-1868)

4 juli 2019 in Wetenschappelijk, Postzegels De 200 jaar geleden geboren Amerikaanse tandarts William Thomas Green Morton (1819-1868) geldt als een pionier op het gebied van de moderne anesthesie door het uitvoeren van een narcose met het gebruik van ether als een verdovingsmiddel. Aanvankelijk studeerde William Morton in de tandheelkunde en wisselde naar de studie kaakchirurgie aan het Baltimore College. Lees verder...

Optische en tactiele waarneming bij onze beeldende kunstuitingen (2)

Optische en tactiele waarneming bij onze beeldende kunstuitingen (2)

1 juli 2019 in Kunst, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Het boek geeft een selectie van de moderne werken waarmee kunstenaars in bepaalde mate reacties geven op een ontstane dualisme tussen kijken en tasten. Het bewust aanraken van kunst is door meerdere kunstenaar sterk gestimuleerd. Een zintuiglijke overdracht tussen kunst maken en kunst ervaren is dan maximaal. Lees verder...

Optische en tactiele waarneming bij onze beeldende kunstuitingen (1)

Optische en tactiele waarneming bij onze beeldende kunstuitingen (1)

30 juni 2019 in Kunst, Wetenschappelijk, Visuele wa.. De supersnelle komst en verspreiding van digitale beeldapparatuur, digitale bewerkingsmethoden en cultuurtechnieken hebben een sterke invloed laten zien op verhoudingen tussen beeld, waarneming en het fysieke contact met beelden en kunst. Ook verhoudingen tussen personen onderling, tussen kijkende en scheppende personen en tussen kunstenaars onderling zijn door de digitale mogelijkheden van het vastleggen en bewerken van beelden onder een bepaalde druk gekomen. Lees verder...

Oudere artikelen