Wetenschappelijk

Het leven en het werk van wetenschappers is absoluut zeer boeiend om daar alles over te weten.Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (5)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (5)

28 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels De microscoop van Jansen is beschreven als een samenstel van drie in elkaar schuivende buisjes met 2 lenzen en een complete lengte van ongeveer 75 cm. Ook de uitvinder en pionier Cornelis Jacobszoon Drebbel (1572-1633) gaf aan een eerste model van een microscoop uitgevonden te hebben. Zijn uitvinding dateert echter uit 1621. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (4)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (4)

28 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels In het Duitstalige leer- en referentieboek “Optische Microscopie” beschrijft auteur Jörg Haus op heldere wijze de opbouw, werking en de modernste ontwikkelingen in het vakgebied van de microscopie. De microscoop is als optisch instrument onlosmakelijk verbonden aan de medische wereld, de biologie, de materiaalkunde en aan de wetenschap en onderzoek. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (3)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (3)

27 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels In haar inleiding over de geschiedenis van de microscopie geeft de auteur aan dat 1830 wel het jaar is van de start van de moderne microscopie. Aan de hand van feiten en werkzaamheden van onderzoekers geeft zij een beschouwing over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en hetgeen is beschreven door de betreffende onderzoekers of medici. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (2)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (2)

26 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels Technische mogelijkheden, verbeteringen en meer toepassingen van microscopen zijn opvallend in een stroomversnelling gekomen in het eerste gedeelte van de 19e eeuw. Vooral de belangrijke rollen die dit optische instrument speelde in onderzoek in het medische circuit en het gebruik in vele medische opleidingen stimuleerden de vraag naar steeds meer microscopen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (1)

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (1)

25 november 2022 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegels De verzamelaar van postzegels, die kiest voor de opzet van één of meerdere thematische postzegelverzamelingen, heeft met de keuze voor het thema microscoop, respectievelijk de deelonderwerpen microscopie en microscopische opnamen, een geweldig groot en boeiend verzamelgebied in handen en in de verzamelboeken. Lees verder...

Roger Wolcott Sperry (1913-1994)

Roger Wolcott Sperry (1913-1994)

21 november 2022 in Wetenschappelijk, Postzegels Roger Wolcott Sperry (1913-1994) was een Amerikaans neuropsycholoog. In het jaar 1981 won hij de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde voor zijn splitbrain onderzoek, het onderzoek naar het functioneren van de twee hersenhelften. Hij deelde de prijs met David Hubel en Torsten Wiesel, die deze Nobelprijs voor het resultaat van ander onderzoek kregen. Lees verder...

Francis Harry Compton Crick (1916-2004)

Francis Harry Compton Crick (1916-2004)

21 november 2022 in Wetenschappelijk, Postzegels De Engelse natuurwetenschapper Francis Harry Compton Crick (1916-2004) is bekend geworden als een van de ontdekkers van de structuur van het DNA. Hij kreeg in 1962 samen met Maurice Wilkens en James Watson de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde voor een verklaring van de moleculaire structuur van DNA - desoxyribonucleïnezuur. Lees verder...

Karl Waldemar Ziegler (1898-1973)

Karl Waldemar Ziegler (1898-1973)

19 november 2022 in Wetenschappelijk, Postzegels Als Duitse scheikundige ontving Karl Waldemar Ziegler (1898-1973) samen met Giulio Natta in 1963 de Nobelprijs voor de Scheikunde voor de resultaten van hun onderzoek naar hogere polymeren. Al op jonge leeftijd groeide zijn interesse voor de scheikunde en had hij al snel thuis een kleine onderzoeksruimte ingericht. Lees verder...

Pierre-Simon Laplace (1749-1827)

Pierre-Simon Laplace (1749-1827)

18 november 2022 in Wetenschappelijk, Postzegels De Franse wiskundige en astronoom Pierre-Simon Laplace (1749-1827), wiens werk van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van wiskundige astronomie en de statistiek, vatte het werk van zijn voorgangers samen en breidde dit in zijn vijfdelige Mécanique verder uit. Dit baanbrekende werk verving de meer op meetkunde gebaseerde studie van de klassieke mechanica door een meer analytische wiskundige basis, waardoor een breder scala van problemen bestudeerd kon worden. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (45b)

15 november 2022 in Wetenschappelijk De eerst getoonde handleiding geeft alle benodigde gebruiksaanwijzingen voor dit optisch instrument. In de tweede handleiding is de bezonnings- en daglichtschijf uitgebreid besproken en toegelicht met de vele tekeningen en praktijksituaties. Ook deze schijf wordt gebruikt voor het bepalen van het toetreden van zonlicht in een gebouw. Lees verder...

Oudere artikelen