Wetenschappelijk

Het leven en het werk van wetenschappers is absoluut zeer boeiend om daar alles over te weten.Dennis Gabor (1900-1979)

Dennis Gabor (1900-1979)

1 november 2019 in Wetenschappelijk, Postzegels Bij de aandacht voor de Hongaars-Brits natuurkundige Dennis Gabor (1900-1979) staat zijn uitvinding van de holografie als innovatieve 3D-beeld- en registratiemethode centraal. Voor deze fascinerende driedimensionale beeldtechniek ontving Gabor in 1971 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. In 2019 is er extra aandacht voor deze baanbrekende uitvindingen vanwege het feit dat Gabor 40 jaar geleden op 8 februari 1979 in Londen overleed. Hij werd geboren in 1900 in Boedapest. Lees verder...

De creativiteit van Da Vinci in het CIVON Innovatiecentrum

De creativiteit van Da Vinci in het CIVON Innovatiecentrum

31 oktober 2019 in Expositie/Museum, Kunst, Wetenschap.. In het jaar 2019 is er wereldwijd aandacht voor de 500e overlijdensdag van Leonardo da Vinci (1452-1519). Met de interactieve expositie “Leonardo da Vinci, kunstenaar - uitvinder - genie” zorgt ook het CIVON Innovatiecentrum op het DRU Industriepark in Ulft tot eind november 2019 voor de nodige aandacht voor deze bijzondere wetenschapper. Leonardo da Vinci was naast kunstschilder en dichter ook bekend om zijn uitvindingen. Zijn uitvindingen staan daarom centraal in de grote expohal van het voormalige industriecomplex van DRU. Lees verder...

Jean Bernard Leon Foucault (1819-1868)

Jean Bernard Leon Foucault (1819-1868)

24 oktober 2019 in Wetenschappelijk, Postzegels In 2019 is er bijzondere aandacht voor de 200e geboortedag van natuurkundige Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868), die 18 september 1819 in Parijs werd geboren. Léon Foucault (zoals hij in het algemeen bekend is) was een Frans natuurkundige, die vooral wereldberoemd is geworden door zijn slinger van Foucault, een meetinstrument dat de draaiing van de aarde aantoont. Lees verder...

Christiaan Huygens (1629-1695)

Christiaan Huygens (1629-1695)

24 oktober 2019 in Wetenschappelijk, Postzegels Eén van de meest vooraanstaande Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige, ontdekker, uitvinder en auteur van SF-achtige verhalen, Christiaan Huygens (1629-1695), werd 390 jaar geleden geboren op 14 april 1629 in Den Haag. In 2019 vinden er diverse activiteiten plaats vanwege zijn 390e geboortedag. Op het gebied van wiskunde beschreef en presenteerde hij kansberekening, differentiaal- en integraalrekening en de mathematische slinger. Lees verder...

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (2)

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (2)

17 oktober 2019 in Optica, Kleur, Wetenschappelijk Gezien vanuit de moderne benadering van de fysica haalt de auteur twee vermaarde wetenschappers en hun visie en karakteristieke meningen op de kleurentheorie en kleurenleer van respectievelijke Goethe en die van Newton naar voren en wel door de onderzoekers Paul Niggli (1888-1953) en Werner Heisenberg (1901-1976). Beiden denken verschillend over de rol van de natuurwetenschap en de betekenis voor de bewoners van onze wereld. Lees verder...

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1)

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1)

17 oktober 2019 in Optica, Kleur, Wetenschappelijk De kleurenleer van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) blijft velen prikkelen en boeien, omdat de basis van zijn leer en de strekking ervan in het praktisch gebruik afwijkt van de algemeen gebruikte theorie van kleur opgesteld door Isaac Newton. In de compacte uitgave “Zum Studium von Goethes Farbenlehre” neemt de auteur de lezers mee in de historie van Goethes natuurwetenschappelijke beschouwingen, die hij verkreeg door resultaten uit zijn licht en kleur experimenten met zijn zelf vervaardigde prisma verder uit te werken. Lees verder...

De visuele wereld van licht en schaduw in perspectief (2)

De visuele wereld van licht en schaduw in perspectief (2)

7 oktober 2019 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. Naast de reeds genoemde onderwerpen is licht een zeer belangrijk item in relatie tot het ontstaan van schaduw. En dat geldt voor natuurlijk licht en voor kunstlicht. Aan de hand van experimenten laten zij zien hoe licht met een schaduw kan spelen en hoe wij daardoor visuele illusies ervaren en op het verkeerde been worden gezet. Lees verder...

De visuele wereld van licht en schaduw in perspectief (1)

De visuele wereld van licht en schaduw in perspectief (1)

6 oktober 2019 in Optische Illusies, Wetenschappelijk.. Het studie- en referentieboek “The Visual World of Shadows” van Roberto Casati en Patrick Cavanagh informeert de lezer hoe de perceptie van schaduw, als een studie onderwerp voor waarnemingsspecialisten en voor kunstenaars, binnen het innerlijke proces van transport van de waargenomen beelden in het visuele systeem uiteindelijk wordt verwerkt. Lees verder...

Moderne mythen passen in de hedendaagse geschiedenis (2)

Moderne mythen passen in de hedendaagse geschiedenis (2)

2 oktober 2019 in Wetenschappelijk, Multimedia In onze huidige tijd rijk geïllustreerd met mooie kleurrijke beelden. Over het fenomeen van mythen in onze berichtgeving publiceerde de auteur bij Uitgeverij EPO meerdere specifieke informatieve literaire werken over de meest bekende historische gebeurtenissen, zoals de onderwerpen: “De mythe van de goede oorlog. Amerika en de Tweede Wereldoorlog”, “De Groote Klassenoorlog 1914-1918”, “Het Parijs van de sansculotten. Een reis door de Franse Revolutie”, “Een geschiedenis van de namen van landen en volkeren” en “De Canadezen en de bevrijding van België 1944-1945”. Lees verder...

Moderne mythen passen in de hedendaagse geschiedenis (1)

Moderne mythen passen in de hedendaagse geschiedenis (1)

30 september 2019 in Wetenschappelijk, Onderwijs De antieke en de moderne geschiedenis zijn onder meer ontstaan door een integratie en stapeling van gebeurtenissen, feiten, vertellingen, verzinselen, werkelijkheden, waarheden, onwaarheden en leugens en bestaan heden ten dage in geschreven, gedrukte en gesproken vormen. Tegenwoordig kunnen we tevens vaststellen dat al deze vormen voornamelijk in digitale vorm zijn opgeslagen en op een eenvoudige wijze bewerkt, gewijzigd en gemanipuleerd kunnen worden. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen