Optische Illusies

U gelooft altijd wat u zelf kunt zien? Maar wat als uw ogen bedrogen worden? Optische illusies zijn meesters in het foppen van uw ogen, ook wel gezichtsbedrog genoemd. Uw hersenen verwerken de informatie, die ze vanuit uw ogen ontvangen, geheel of gedeeltelijk verkeerd, waardoor u meent dingen te zien, die er helemaal niet zijn of helemaal niet mogelijk zijn. Onmogelijke figuren, kleuren en vormen die er niet zijn, afbeeldingen die twee onderwerpen tegelijk zijn of het gevoel van diepte van 3D terwijl u gewoon kijkt naar een tweedimensionale tekening. Laat uzelf verrassen door de wonderde wereld van optische illusies en al onze artikelen die we in de loop der jaren voor u hebben verzameld over het onderwerp.Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (18)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (18)

11 maart 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. De huidige film is nog altijd gebaseerd op de vinding van Joseph Plateau. Tussen het jaar 1843 en begin 1844 wordt Plateau geleidelijk aan blind. Ondanks zijn blindheid gaat hij nog door met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Een aantal van zijn toestellen waren aanwezig in het universiteitsmuseum. De lezers van deze publicatie maken ook kennis met het verschijnsel van de anamorfose, de camera obscura, de toverlantaarn en met de taumatroop. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (17)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (17)

10 maart 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. Het mooie en educatieve concept van de kunsttentoonstelling “OOG & Blik” in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen in het Belgische Gent was te bezichtigen in 2008. Met de andere kijk op gezichtsbedrog en het werk van kunstschilder Jos de Mey (1928-2007) is het waardevolle concept ontwikkeld over het verschijnsel optische illusies en de illusionistische architecturale werken van deze Vlaamse kunstschilder met een wereldwijde bekendheid. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (16)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (16)

9 maart 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. De auteur koos voor de behandeling van het onderwerp voor 16 hoofdstukken. In afzonderlijke kaders vinden de gebruikers demonstratieopdrachten waarmee de specifieke onderwerpen extra interessant worden. Na een inleiding over waarneming volgt een inleiding in de psychologie van het waarnemen en verwerken van prikkels in het neuronale circuit. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (15)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (15)

8 maart 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. Het waarnemen van de omgeving gaat ons in het algemeen gemakkelijk af en leidt in de meeste gevallen tot een succesvolle interactie tussen vele dingen uit onze buurt en onze medemens. Wij zijn bovendien in staat om complexe situaties extreem snel te observeren, te herkennen en om ons gedrag eventueel aan het gebeuren aan te passen. Daardoor is onze waarneming uiterst flexibel en kan zich verbazingwekkend goed en snel visueel oriënteren en inspelen op veranderingen van de visuele omgeving. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (14)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (14)

6 maart 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. In zijn introductie geeft Wade lezers een beeld van onderwerpen in 15 hoofdstukken van het boek met veel verrassingen en ideeën voor ontwerpers, docenten, studenten, wetenschappers, psychologen, fysiologen en kunstenaars. Anamorfosen zijn behandeld in het hoofdstuk Perspectivische paradoxen met werk van Leonardo da Vinci, Jean-François Nicéron, Patrick Hughes, Yaacov Agam en István Orosz. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (13)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (13)

2 maart 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. Afbeeldingen zijn niet alleen een bron van inspiratie voor kunstenaars, die de afbeeldingen realiseren, maar zijn ook een uitdaging voor wetenschappers, die perceptuele effecten ervan bestuderen en analyseren. Beiden ontwerpen en realiseren afbeeldingen die zorgen voor een complete verwarring en die ons uitdagen om achter de “geheimen” van de voorstelling te komen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (12)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (12)

1 maart 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. Het nieuwste boek van Nicholas Wade is een juweel voor iedereen die werkt in de vakgebieden Zien, Waarnemen, Perceptie en Kunst en voor alle liefhebbers van het spel met visuele waarneming en illusies. De publicatie “Art and Illusionists” maakt deel uit van een reeks boeken in de serie Vision, Illusion and Perception (VIP) met informatie over nieuwe ontwikkelingen en innovaties uit de onderzoeksgebieden zien en waarnemen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (11)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (11)

27 februari 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. Het baanbrekende werk en uitvindingen van onderzoeker Jan Evangelista Purkinje droegen veel bij aan de wetenschap. Zijn experimenten waren controversieel. Joseph Plateau zou eigenlijk op verzoek van zijn vader artiest worden, maar uiteindelijk werd hij een beroemde geleerde en leerde ons het fenomeen van nabeelden, experimenteerde met draaiende trommels en met roterende schijven. Ook William Henry Fox Talbot (in 1834) en Gustav Theodor Fechner (in 1838) speelden met licht, kleur en roterende schijven met spe-ciale patronen voor optische effecten. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (10)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (10)

26 februari 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. Belangrijke stappen in het verdere onderzoek naar een wereld binnen de visuele waarneming tussen onze wetenschap en kunst, werden gezet met presentaties van de stroboscopische schijf (1832/33) en de stereoscoop in het jaar 1838. Het ervaren van beeldbewegingen en het zien van diepte in vlakke afbeeldingen maakten deze technieken populair. Beeldillusies in onze visuele waarneming werden speerpunten bij empirische experimenten in de wetenschap van het zien. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies  (9)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (9)

26 februari 2023 in Optische Illusies, Postzegels, Visu.. Met de inhoud van de publicatie “Seeing Motion” beschrijft Romana K. Schuler op een uiterst interessante, onderhoudende en door een unieke benadering een kunsthistorische ontwikkeling van de experimentele mediakunst. De resultaten van haar onderzoek zijn voornamelijk gebaseerd op een uitgebreide bestudering van historisch bronmateriaal over wetenschappelijke theorieën, alsmede op de geschiedenis van onze kennis over het waarnemen van visuele schijnbewegingen. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen