Multi-zintuigelijke museum maakt de kunst toegankelijk

Multi-zintuigelijke museum maakt de kunst toegankelijk

14 mei 2019 in Expositie/Museum, Kunst, Visuele wa.. Medewerkers van het Van Abbemuseum hebben in samenwerking met ervaringsdeskundigen het museum toegankelijk gemaakt voor bezoekers met een visuele, auditieve, mobiele of mentale beperking. Aanvullend is daarbij extra hulp verleend door blinde en slechtziende personen voor het opzetten van speciale multi-zintuigelijke rondleidingen. Lees verder...

Hallo jij rode vos, met dank aan de heer J.W. von Goethe

Hallo jij rode vos, met dank aan de heer J.W. von Goethe

13 mei 2019 in Optische Illusies, Kleur, Visuele w.. “Op een avond, ruim 200 jaar geleden, zat Johann Wolfgang von Goethe te dineren in een herberg. Hij keek aandachtig naar de mooi rode jurk van de serveerster, die scherp af stak tegen de witte muur achter haar. Toen Goethe daarna naar de witte muur keek zag hij contouren van de jurk oplichten in een andere kleur, namelijk in het groen.” Lees verder...

Visuele waarneming in een illusionistische reconstructie

Visuele waarneming in een illusionistische reconstructie

2 mei 2019 in Wetenschappelijk, Visuele waarneming Onze visuele waarneming geeft ons direct toegang tot de ons omringende wereld en draagt tevens bij aan een reconstructie van de werkelijkheid. Een groot gedeelte van ons brein komt uitsluitend daarvoor in actie door visuele signalen zo te bewerken, dat er daarna een beeld van de waargenomen ‘werkelijkheid’ ontstaat. De opgeslagen beeldervaringen spelen daarbij tevens een rol om het geloof in de werkelijkheid te behouden en niet te gaan twijfelen aan de eigen waarnemingen. Lees verder...

Maak bezoeken aan de stad een buitengewone belevenis

Maak bezoeken aan de stad een buitengewone belevenis

2 mei 2019 in Optische Illusies, Trompe-l'oeil, V.. Wanneer de verschijnselen van visuele en optische illusies een hobby, een passie, een verslaving of zelfs tot een obsessie geworden is, dan ziet de omringende wereld er heel bijzonder uit. Het opsporen van rare of opvallende fenomenen laat u dan niet meer los. De liefde voor optische illusies is ontstaan en het speuren kan aanvangen. Natuurlijk is het van belang bij het betreden van de buitenwereld het gewone spel van zien en waarnemen aan te houden om zelf voldoende grip te houden op de bewegingen van voetgangers en verkeersdeelnemers en op allerlei obstakels op de weg. Lees verder...

Onze visuele waarnemingen afhankelijk van de aandacht

Onze visuele waarnemingen afhankelijk van de aandacht

1 mei 2019 Van het succesvolle studieboek “Waarneming en aandacht” verscheen onlangs een 2e druk. In het boek bespreken de auteurs de grondbeginselen van twee pijlers van de algemene psychologie: onze visuele waarneming en aandacht. In klare taal geven de auteurs antwoorden op de vragen: “Welke theorieën zijn belangrijk?”, “Welke controversen en vragen zijn voor psychologen actueel en hoe hebben deze vakgebieden zich historisch ontwikkeld?” Lees verder...

Invloed De Stijl is zichtbaar in moderne kunst en cultuur (2)

Invloed De Stijl is zichtbaar in moderne kunst en cultuur (2)

1 mei 2019 in Expositie/Museum, Kunst, Onderwijs Op denkbeeldige wijze brengt hij bezoeken aan de ateliers van de uitgekozen kunstenaars en neemt een kijkje in het instituut Bauhaus. Hij stelt ook vragen aan de kunstenaars en laat lezers kennismaken met de veelal bijzondere antwoorden. Op pagina-grootte afbeeldingen zien we de kunstenaars Theo van Doesburg, Vilmos Huszár, Bart van der Leck, Gerrit Rietveld, J.J.P. Oud, Ko Verzuu, Joaquin Torres Garcia, Piet Mondriaan en Piet Zwart aan het werk. Lees verder...

Invloed De Stijl is zichtbaar in moderne kunst en cultuur (1)

Invloed De Stijl is zichtbaar in moderne kunst en cultuur (1)

1 mei 2019 in Expositie/Museum, Kunst Ruim voor het ontstaan van de kunststroming Bauhaus (in 1919) werden in Nederland na enige verkennende jaren vanaf het jaar 1917 de activiteiten gepresenteerd van een nieuwe Nederlandse kunstbeweging De Stijl, genoemd naar het in datzelfde jaar in Leiden opgerichte tijdschrift De Stijl. De eerste uitgave van het maandelijks verschijnende tijdschrift verscheen in oktober 1917. De laatste uitgave verscheen in januari 1932. Lees verder...

LEGO bouwstenen brengen lasertoepassingen dichterbij

LEGO bouwstenen brengen lasertoepassingen dichterbij

1 mei 2019 in Optica, Wetenschappelijk Binnen het middelbaar en hoger onderwijs, en zelfs binnen de specifieke bedrijfs- en universitaire opleidingen, is telkens grote behoefte aan modern en innovatief leer-, demonstratie- en instructiemateriaal voor studie- en vakgebieden Optica en Fotonica en bijbehorende kennisverrijkingen over optische instrumenten en optische meettechnieken. Lees verder...

Ontwikkelingen en kansen voor ons brein in de groei

Ontwikkelingen en kansen voor ons brein in de groei

30 april 2019 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Brein Tijdens een periode waarin onze kinderen lichamelijk volwassen worden, is het brein nog volop in ontwikkeling en dit medium voor opslag van nieuw opgedane vaardigheden, kennis en ervaring wordt gevuld. Dit “geboorteproces” van ons brein gaat in het algemeen door tot een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. Lees verder...

Experimenteren met illusies zorgt altijd voor verrassing

Experimenteren met illusies zorgt altijd voor verrassing

30 april 2019 in Optische Illusies, Trompe-l'oeil, V.. Als vervolg op het uitgebreide artikel over de revolutionaire publicatie van de auteur Edi Lanners, die in 1973 verscheen onder de titel “Illusionen” en later ook vertaald werd in meerdere talen, kwamen wij in het bezit van de Franse editie. Op de titelzijde prijkt een afbeelding van één van de vele beroemde grafische kunstwerken van de Nederlandse graficus Maurits C. Escher, namelijk een later ingekleurde afdruk van de litho “Klimmen en dalen” uit 1960. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen