Magritte’s werk combineert fantasie, dromen en realiteit (2)

Magritte’s werk combineert fantasie, dromen en realiteit (2)

18 november 2021 in Expositie/Museum, Kunst De expositie is samengesteld door de artistiek directeurvan het museum, Guillermo Solana. Meer dan 90 schilderijen heeft hij kunnen selecteren en kunnen aanvullen met een selectie van foto’s en films waarin Magritte, zijn vrouw en andere kunstenaars een rol spelen. Lees verder...

Magritte’s werk combineert fantasie, dromen en realiteit (1)

Magritte’s werk combineert fantasie, dromen en realiteit (1)

17 november 2021 in Expositie/Museum, Kunst Het Museo Nacional Thyssen-Bornemisza houdt in Madrid de eerste overzichtsexpositie met fascinerende kunstwerken, foto’s en andere kunstzinnige creatieve uitingen van de beroemde Belgische kunstenaar en toonaangevende surrealist René Magritte (1898-1967) sinds de tentoonstelling in de Fundación Juan March in het jaar 1989. De titel “De Magritte-machine” benadrukt het repetitieve en combinatorisch element aanwezig in het werk van deze toonaangevende en inspirerende schilder, waarvan de obsessieve thema's voortdurend terugkeren met ontelbare variaties. Lees verder...

Zonnewijzers stralen door 3D-anaglyfenbeeldtechniek

Zonnewijzers stralen door 3D-anaglyfenbeeldtechniek

16 november 2021 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Door een bijzondere samenwerking tussen Job van de Groep en het bestuur van de Nederlandse Zonnewijzerkring is gekozen voor een opzet van een workshop tijdens de NWD - Nationale Wiskunde Dagen van dit jaar. Door de corona-epidemie is het evenement afgelast en staat overigens nu gepland voor 2022. Lees verder...

De theorie van de optica in een praktische benadering (2)

De theorie van de optica in een praktische benadering (2)

15 november 2021 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs “Definitieve formules” worden echter niet zomaar gegeven, maar de wiskundige manier om er te komen wordt telkens stap voor stap getoond en een overeenkomstige fysieke interpretatie wordt gegeven. Dit leerboek biedt daarom docenten en studenten in het vak natuurkunde en in alle andere natuurwetenschappen een brug van natuurkundige fenomenen en experimenten en een daaruit voortvloeiende modelvorming naar geavanceerde theorieën, mede omdat de wiskundige formulering daarin een belangrijke rol speelt. Lees verder...

De theorie van de optica in een praktische benadering (1)

De theorie van de optica in een praktische benadering (1)

14 november 2021 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Met het samenstellen en uitgeven van het leerboek voor het hoger technisch en universitaironderwijs is het doel bereikt om studenten dichter bij de experimentele natuurkunde te brengen op een manier die plezier in het experimenteren wekt en tegelijkertijd de overgang naar de onderdelen Optica en Straling binnen theoretische natuurkunde versoepelt. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (33c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (33c)

13 november 2021 in Kleur, Multimedia, Visuele waarneming Zowel een regenboog als de klassieke proef met een prisma tonen die aanwezigheid aan. Het zonnespectrum, ook continuspectrum genoemd, bestaat dus niet uit homogeen licht, maar omvat een reeks van verschillende lichtsoorten, spectrale kleuren genoemd. Dit zichtbare fenomeen maakt deel uit van een uitgebreid gamma van elektromagnetische golven en ligt in het aangegeven spectrum tussen golflengten van 380 en 780 nanometer. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (33b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (33b)

12 november 2021 in Kleur, Multimedia, Visuele waarneming Natuurlijk waren er studieboeken en instructieboeken beschikbaar voor de allereerste medewerkers van de NTS. Door de voortgang in de ontwikkelingen van tv-producties en -camera’s en alle bijbehorende hulpmiddelen moesten er ook moderne leermiddelen ontwikkeld en gerealiseerd worden. Voor nieuwe medewerkers bij de NOS heeft het opleidingscentrum van de NOS al lang geleden meerdere informatieve en educatieve brochures laten maken. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (33a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (33a)

11 november 2021 in Optica, Kleur, Multimedia In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies. Al sinds het jaar 1880 wordt er gedacht en gewerkt aan de ontwikkeling van het overbrengen van beelden met een medium dat wij later leerden kennen als televisie. Het zou echter nog meer dan zeventig jaar duren voordat het tv-toestel in de huiskamer terechtkomt. Lees verder...

De fascinerende invloed van kleur op onze samenleving (3)

De fascinerende invloed van kleur op onze samenleving (3)

10 november 2021 in Expositie/Museum, Kleur, Visuele wa.. Tegenwoordig leven we in een voorheen onbekende, moderne kleurvariatie en worden we omringd door functionele kleuren. Ook toonde de tentoonstelling geselecteerde voorbeelden om te laten zien hoeveel kleuren en kleurnamen cultureel gebonden kunnen zijn. Onze bewuste en onbewuste reacties op bepaalde kleuren met hun respectievelijke verhalen zouden verdere betrokkenheid bij dit spannende onderwerp moeten stimuleren. Lees verder...

De fascinerende invloed van kleur op onze samenleving (2)

De fascinerende invloed van kleur op onze samenleving (2)

9 november 2021 in Kleur, Visuele waarneming Door talrijke spannende opstellingen leerden bezoekers hoe kleuren ontstaan door een verscheidenheid aan mechanismen. Licht speelt een uitstekende rol bij het zien van kleur. Maar ook op weg van het object naar de subjectieve kleurindruk leveren onze ogen en vooral onze hersenen indrukwekkende prestaties. Een animatie op één van de tv-toestellen van een kleurwaarneming bij insecten en mensen illustreerde dit op indrukwekkende wijze. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen