Studieboeken oogheelkunde verrijken praktische kennis

Studieboeken oogheelkunde verrijken praktische kennis

15 maart 2020 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. Voor zelfstudie en studie aan middelbare, hogescholen en universiteiten en trainingen in het vakgebied van de oogheelkunde of oogheelkundige specialiteiten worden in het algemeen de nieuwste drukken van studie- en referentieboeken gebruikt door docenten, studenten en vakgenoten of worden zelfs voorgeschreven door de opleidingsinstituten. Lees verder...

Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (2)

Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (2)

5 maart 2020 in Wiskunde, Wetenschappelijk, Onderwijs De wetenschappers Sir Isaac Newton (1642-1726) en Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) vonden afzonderlijk van elkaar in de 17e eeuw een nieuwe methode van het berekenen van Pi als een oneindig getal. In een wiskundeboek uit 1706 van William Jones (1675-1749), een Engelse wiskundige, werd de Griekse letter π voor het eerst gebruikt als aanduiding voor de verhouding tussen de omtrek en diameter van een cirkel. Lees verder...

Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (1)

Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (1)

5 maart 2020 in Wiskunde, Wetenschappelijk Het voor velen magische getal π wordt ook wel als pi geschreven en is een getal dat in wiskunde en meetkunde gebruikt wordt. Maar Pi is ook een getal dat nooit lijkt te stoppen door de vele cijfers achter de komma. Pi heeft ongeveer een waarde van 3,141592653589…, maar wordt vaak afgekort tot 3,14. Het symbool π komt uit het Griekse alfabet en is de 16e letter. Op 14 maart a.s. wordt over de gehele wereld in kringen van wiskundigen en andere geïnteresseerden in de achtergronden en het gebruik van π bijzonder aandacht gegeven. Lees verder...

Professionele aandacht voor kwaliteit gezichtsvermogen

Professionele aandacht voor kwaliteit gezichtsvermogen

5 maart 2020 in Wetenschappelijk, Visuele waarneming Door voortdurende aandacht voor behoud van kwaliteit van ons gezichtsvermogen in vele vormen van voorlichting en regelmatige controle van de kwaliteit van onze ogen kunnen we veel schade voorkomen. Met periodiek diagnostisch onderzoek is het mogelijk om veel voorkomende oogziekten in een vroeg stadium te detecteren. Lees verder...

Wereldwijde aandacht voor ontdekking röntgenstraling

Wereldwijde aandacht voor ontdekking röntgenstraling

5 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk Voor zijn ontdekking van X-straling werd de Duitse natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) in het jaar 1901 beloond met de Nobelprijs voor de Natuurkunde. De door hem ontdekte X-straling noemen we röntgenstraling. In 2020 staat de ontdekking in 1895 (van 125 jaar geleden) in een wereldwijde belangstelling en is er tevens aandacht voor de 175e geboortedag van deze inspirerende onderzoeker. Lees verder...

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (2)

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (2)

4 maart 2020 in Stereofotografie & 3D, Optica, Wete.. Het gebied van fotogrammetrie, de optische 3D-metrologie en 3D-beeldvorming groeit nog steeds, voor- al in de gebieden die geen traditionele link hebben met fotogrammetrie en geodesie. Hoewel 3D-beeldvormingsmethoden in veel wetenschappelijke gemeenschappen zijn ingeburgerd, is fotogrammetrie nog steeds een door engineering gedreven techniek waarbij kwaliteit en nauwkeurigheid een belangrijke rol spelen. Lees verder...

Een ikonische betekenis van het begrip en merk Bauhaus (2)

Een ikonische betekenis van het begrip en merk Bauhaus (2)

4 maart 2020 in Expositie/Museum, Kunst, Wetenschap.. In zijn voorwoord geeft de auteur de lezer mee dat het geenszins de bedoeling is geweest om een allesomvattend beeld te geven van wat zich in de actieve periode van Bauhaus heeft afgespeeld. Alle aspecten uit de oprichting, het functioneren, de verhuizingen, bedreigingen, sluiting en voortzetting in binnen- en buitenland zijn uitgebreid beschreven, waarbij de auteur mede kon beschikken over archiefmaterialen en over vele publicaties met de resultaten van wetenschappelijk, maatschappelijk en cultureelonderzoek. Lees verder...

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (1)

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (1)

4 maart 2020 in Stereofotografie & 3D, Optica, Wete.. Met de uitgave van het studie- en referentieboek “Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging” bracht uitgever Walter de Gruyter inmiddels een derde editie van de overbekende gids voor fotogrammetrie op de markt. Het uitgebreide studieboek brengt op een uiterst praktische wijze een grondige presentatie van de methoden, de wiskundige grondslagen, de beschikbare systemen en de meest moderne toepassingen van de veelvuldig in diverse vakgebieden gebruikte nabij-fotogrammetrie. Lees verder...

Een ikonische betekenis van het begrip en merk Bauhaus (1)

Een ikonische betekenis van het begrip en merk Bauhaus (1)

4 maart 2020 in Expositie/Museum, Kunst, Wetenschap.. Het boek “Marke Bauhaus 1919-2019” bevat een indrukwekkend panorama van een zichtbare wereldwijde invloed en de handelsomvang van het begrip Bauhaus. Het merk Bauhaus is niet alleen bekend door functie en gebruik, maar symboliek. Of het nu vierkant, driehoek of cirkel is, of de Wagenfeld-lamp, het Schlemmer-Bauhaus-logo of witte kubussen met een plat dak: het Bauhaus heeft in slechts een korte bestaansperiode iconische symbolen en een stijl gecreëerd die functioneel noch sociaal zijn, maar sterk visueel opvallend zijn. Lees verder...

Microscopische onderzoeksmethoden in beeld gebracht (2)

Microscopische onderzoeksmethoden in beeld gebracht (2)

3 maart 2020 in Optica, Wetenschappelijk Microscopische onderzoeksmethoden zijn vaak de meest directe en beste methoden om de structurele kenmerken van materialen, zoals van kunststoffen, na de observaties en het verwerken van de meetresultaten vast te leggen en kennis op te doen voor de ontwikkeling van schadehypothesen. Een geschikte voorbereiding voor een microscopisch materiaalonderzoek creëert een betrouwbare basis voor een reflectie en referentie van de materiaalstructuur in het eindbeeld van de microscoop opname. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen