Actieve illusie-beeldpuzzels brengen plezier en fascinatie (1)

6 november 2020

Eigenlijk moet je alle visuele registraties op het netvlies van onze ogen altijd kunnen vertrouwen. Maar de werkelijkheid is echter anders. Niet dat we onze ogen nu moeten gaan wantrouwen, maar het proces van onze visuele waarneming begint pas op het netvlies. De licht- en vormprikkels gaan namelijk via de oogzenuwen op pad naar onze hersenen voor een verwerking ervan in onze visuele cortex.

Actieve illusie-beeldpuzzels brengen plezier en fascinatie (1)

Optical Illusions Activity Book

Bij onze beschouwing van het complete visuele systeem, om uiteindelijk de wereld om ons heen bewust te zien, kan juist hetgeen wat wij waarnemen in ons brein er anders uitzien dan dat wij denken of ervaren. We laten ons namelijk voortdurend visueel en psychologisch beïnvloeden door bewuste en onbewuste afleiders. Bij een netvlies dat 100 % in goede conditie is, zullen de beeldprikkels 1 op 1 onveranderd worden doorgegeven.

In bepaalde gevallen dat de conditie van het netvlies afwijkt van het gewenste, is het mogelijk dat er al een afwijking in de beeldinformaties plaats zou kunnen vinden. Daarbij kunnen we denken aan afwijkingen in de gezichtssterkte, de condities van het hoornvlies en de lens en de topconditie van onze staafjes en kegeltjes in het netvlies. Ook al deze en andere onderdelen in het oog kunnen het gezichtsvermogen al zwak of sterk beïnvloeden.

Actieve illusie-beeldpuzzels brengen plezier en fascinatie (1) - 2 Actieve illusie-beeldpuzzels brengen plezier en fascinatie (1) - 3
Afbeeldingen uit Optical Illusions Activity Book.

Al te serieus moeten we deze feiten en fenomenen niet nemen, maar ons wel laten informeren over het verschijnsel optisch bedrog en foute visuele waarnemingen in het dagelijks functioneren. Beschouw het slechts als een waarschuwing en niet als een bedreiging. Optische en visuele fenomenen maken personen creatief en waarnemingen ook ongemerkt spannend om op een andere wijze de wereld om ons heen anders, voller en bewuster te observeren. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-1-78950-414-9, “Optical Illusions Activity Book”, Laura Baker, Arcturus Publishing, 2020, 96 pagina’s.