Onze visuele waarnemingen afhankelijk van de aandacht

1 mei 2019

Van het succesvolle studieboek “Waarneming en aandacht” verscheen onlangs een 2e druk. In het boek bespreken de auteurs de grondbeginselen van twee pijlers van de algemene psychologie: onze visuele waarneming en aandacht. In klare taal geven de auteurs antwoorden op de vragen: “Welke theorieën zijn belangrijk?”, “Welke controversen en vragen zijn voor psychologen actueel en hoe hebben deze vakgebieden zich historisch ontwikkeld?”

Onze visuele waarnemingen afhankelijk van de aandacht

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit

Aandacht wordt behandeld als een cognitief proces van het bewust waarnemen van de omgeving. Aandacht is verwant aan begrippen als alertheid, concentratie en selectief verwerken van informatie, kan variëren in intensiteit en selectie en kan verslappen in een toestand van slaperigheid. Het boek bevat 11 samenhangende hoofdstukken. Elk hoofdstuk sluit af met een overzicht van geraadpleegde literatuur en een aanbeveling voor aanvullende litaretuur.

Na het verklaren van basisbegrippen bespreken de auteurs de elementen van de Gestaltpsychologie, ontwikkelingen in de neurowetenschappen, begrippen binnen de zintuiglijke fysiologie en vormen, methoden en verwerking van waarnemingen. De onderwerpen kleur en contrast worden behandeld in relatie tot waarnemen en de fysiologie van het oog en de verwerking ervan in de visuele cortex. Andere onderwerpen zijn oogbewegingen, herkenning van objecten, gezichten en situaties en informatie over auditieve waarneming. Het uitstekende studie- en referentieboek sluit af met een verklarende woordenlijst.

ISBN 978-3-658-12911-8, “Wahrnehmung und Aufmerksamkeit”, Ulrich Ansorge & Helmut Leder, Springer Verlag, 2017, 163 pagina’s.