De grondbeginselen van het kijken en waarnemen

21 september 2013

Het bijzonder gerespecteerde studieboek Foundations of Sensation and Perception, over alle aspecten van onze waarneming, beleefde onlangs een tweede uitgebreide druk. De nieuwe druk van dit succesvolle studie- en referentieboek is volledig in kleur gedrukt.

De grondbeginselen van het kijken en waarnemen

Foundations of Sensation and Perception

Om het beeld van perceptie zo volledig mogelijk te presenteren koos de auteur voor het behandelen van alle zintuigen en de fysiologische opbouw en werking van deze zintuigen. Daarmee is een perfecte basis gelegd voor studenten Psychologie, Fysiologie, Oogheelkunde en Multimedia- en Beeldtechnieken.
De formule van de wijze van behandeling heeft zich al jaren kunnen bewijzen en is ook in de 2e druk overgenomen. Elk deel in het studieboek start met een inleiding, geeft een uitgebreide bespreking van het betreffende onderwerp en is ondersteund door kaders met een verklaring van de belangrijkste begrippen en sluit af met de samenvatting ervan. Voor de bollebozen bevat elk hoofdstuk verdiepende leerstof.
De leerstof over de fascinerende aspecten van ons proces van zien en waarnemen is helder geschreven en bijzonder geschikt voor gebruik op havo/vwo-niveau en in de eerste jaren van universitaire opleidingen.
Het studieboek bevat 14 hoofdstukken en is rijk geïllustreerd. Speciale aandacht is er voor het zien van diepte en het zien van bewegende beelden. Door de uitgebreide behandeling van de vele onderwerpen en begrippen uit de visuele perceptie is de inhoud ook geschikt voor vakgenoten in de oogheelkunde en in de psychologie.

ISBN 978-1-84169-699-7, “Foundations of Sensation and Perception”, George Mather, Psychology Press, 2009, 456 pagina’s.


Gerelateerde artikelen