Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833)

3 oktober 2018

Vanuit internationaal perspectief gezien is de Franse onderzoeker en uitvinder Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) de maker van de eerste permanente fotografische afbeelding. De afbeelding is gemaakt in het jaar 1826 met een camera obscura vanuit het raam van zijn werkruimte en staat afgebeeld op een postzegel uit Wallis & Futuna, die is uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van zijn 150e sterfdag.

Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833)

In de geschiedenis van de fotografie is Niépce één van de eerste pioniers.

In de geschiedenis van de fotografie is hij daarmee één van de eerste pioniers, die volgens literatuurstudies zelfs al in 1822 een eerste foto produceerde op lichtgevoelig materiaal. Door de chemische gevoeligheid van het materiaal verdween de afbeelding. Nicéphore Niépce beschreef de nieuwe uitvinding als heliografie.

Hij experimenteerde namelijk met chemicaliën voor verdere ontwikkelingen van lithografie, maar ontdekte uiteindelijk de eerste vormen van permanente beeldvormingen. Andere baanbrekende fotografische vindingen zijn het irisdiafragma en een procedé om opnamen houdbaar te maken. Hij voorzag ook de camera van een balg om het scherpstellen eenvoudiger te maken.

Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) - 2 Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) - 3 Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) - 4

In 1828 maakte Niépce kennis met Louis Jacques Mandé Daguerre. In 1829 leidde dit contact tot een samenwerking, waarbij Daguerre zorgde voor financiële middelen en chemische materialen en Niépce zijn experimenten voor het maken van nog scherpere afbeeldingen kon voortzetten.

Nicéphore Niépce stierf heel plotseling op 5 juli 1833. Zijn uitvindingen waren toen nog niet officieel erkend en vastgelegd op zijn naam. In 2018 herdenken we het feit dat Niépce 185 jaar geleden overleed. Uiteindelijk ging Daguerre met alle eer strijken en werd wereldwijd in 1839 de uitvinding van de fotografie uitgeroepen.


Gerelateerde artikelen