Marie Sklodowska - Curie ontving twee Nobelprijzen

9 november 2017

In de periodieke publicatie Sir Edmund, weekendbijlage van de Volkskrant, kreeg “Het monster van Marie Curie” bijzondere aandacht in een interessante bijdrage. Met het monster wordt een stralend buisje radiumzout bedoeld, dat door Marie Curie naar Nederland is gebracht. Het is één van de twee buisjes radioactief materiaal dat zij vanuit Parijs naar Leiden bracht. Eén ervan is zoekgeraakt en het overgebleven buisje radiumzout wordt bewaard in het complex van de kerncentrale in Borsele.

Marie Sklodowska - Curie ontving twee Nobelprijzen

Marie Curie werd 150 jaar geleden geboren op 7 november 1867 in Warschau

Marie Curie werd 150 jaar geleden geboren op 7 november 1867 in Warschau als Maria Salomea Skłodowska. Zij ontving als “madame” Marie Curie tweemaal een Nobelprijs. In 1903 ontving zij de Nobelprijs voor de Natuurkunde samen met de Franse wetenschappers Pierre Curie en Henri Becquerel voor de resultaten van hun onderzoek naar stralingsfenomenen. In 1911 ontving zij de Nobelprijs voor de Scheikunde voor haar ontdekkingen van radium en polonium en voor de resultaten van haar studie naar de aard en samenstelling van deze nieuw gevonden elementen.

Marie Sklodowska - Curie ontving twee Nobelprijzen - 2 Marie Sklodowska - Curie ontving twee Nobelprijzen - 3 Marie Sklodowska - Curie ontving twee Nobelprijzen - 4
Het leven, het werk en haar ontdekkingen zijn op postzegels en postzegelblokjes uitgebreid in beeld gebracht. Voor verzamelaars unieke bronnen.

Zij trouwde in 1895 met Pierre Curie in het jaar dat de Duitser Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) over zijn X-stralen publiceerde. Hij was de eerste natuurkundige die in 1901 de eerste Nobelprijs voor de Natuurkunde ontving voor zijn ontdekking van de zogenoemde X-stralen, later röntgenstralen genoemd. In 1911 bezoekt Marie Curie Leiden en ontmoet de onderzoeker Heike Kamerlingh Onnes en heeft volgens verklaringen twee stralende buisjes radiumzout bij zich voor het uitvoeren van stralingsproeven bij extreme koude. (Inspiratiebron: Sir Edmund 4 november 2017).


Gerelateerde artikelen