Optisch en visueel bedrog als een spel van waarnemen (1)

3 november 2018

Al eeuwen lang spelen kunstenaars, reclamakers, ontwerpers en architecten met de onvolkomenheden van onze visuele waarneming. Optisch bedrog ligt zo op de loer om ons te suggereren, wat er in werkelijkheid niet is of helemaal niet kan bestaan. In de in augustus 2018 onder veel belangstelling geopende en groots opgezette tentoonstelling “Lust der Täuschung. Von antiker Kunst bis zur Virtual Reality” in de Kunsthal van de Hypo-Cultuurstichting München is het de samenstellers zeer goed gelukt om bezoekers om de tuin te leiden.

Optisch en visueel bedrog als een spel van waarnemen (1)

Lust der Täuschung

“Wat je ziet, is niet wat je denkt te zien”, geldt bij de meeste opstellingen als een rode draad bij de rondgang langs alle objecten, statische en interactieve opstellingen, videobeelden en VR-apparatuur. De bezoekers ervaren hoe zij door eenvoudige aanpassingen en toevoegingen op bestaande en nieuw ontworpen kunstwerken, tekeningen, voorwerpen, objecten, muren en sculpturen visueel worden bedrogen. In het verleden waren het fresco’s, die een ruimtelijke diepte simuleren, inrichtingen van kerken in de stijlperiode van de Barok waarin de aardse stijl gecombineerd werd met een goddelijke sfeer, of schilderijen met bijna hyperrealistische voorstellingen.

Optisch en visueel bedrog als een spel van waarnemen (1) - 2
Voorzijde van de informatiefolder voor de expositie Lust der Täuschung tot en met 13 jan. 2019.

Met de huidig beschikbare digitale wereld is het nog moeilijker voor de kijker om de visuele en virtuele werelden van schijn en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden. Op basis van de bestudeerde theoretische en praktische grondbeginselen over optische en technische mogelijkheden bij het ontwerpen en realiseren van kunst ontwikkelden kunstenaars steeds nieuwe methoden en middelen om de waarnemer visueel te bedriegen en tevens te fascineren.

Door een veelheid aan gebruikte kunstvormen en materialen biedt de tentoonstelling een zeer afwisselend en boeiend parcours langs de (kunst-)geschiedenis en bijbehorende optische en visuele speelvormen van schijn of werkelijkheid en feit of fictie. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen