Alles over de 3D-technieken en principes van holografie

27 juni 2018

Door twee deskundigen op het gebied van het realiseren van hologrammen en holografische producten, Martin J. Richardson en John D. Wiltshire, is een praktische en allesomvattende handleiding geschreven voor succesvolle creaties en toepassingen van hologrammen en holografische materialen in alle voorkomende typen en uitvoeringen. Holograaf Martin J. Richarson is een pionier op het gebied van productie van hologrammen en John D. Wiltshire is een onafhankelijk adviseur met meer dan 35 jaar ervaring in het vakgebied van de optische technologie en industrie.

Alles over de 3D-technieken en principes van holografie

The Hologram

De publicatie “The Hologram: Principles and Techniques” is een uitgebreide bron van theorie en praktijk voor gebruik door huidige holografen en voor geïnteresseerden om ook zelf aan de slag te gaan met ontwerp en een productie van hologrammen. Maar ook wetenschappers, onderzoekers, technici en studenten en docenten aan de specifieke opleidingen van hogescholen en universiteiten vinden in dit studie- en referentieboek alles over holografie en de geschiedenis, de ontwikkelingen en over de invloed van het fenomeen holografie op de wereld van het beeld en multimedia.

De auteurs bieden de lezers en gebruikers een uitgekiend en uitgebreid overzicht van het huidig beschikbare lichtgevoelige materiaal, de chemische middelen en laserlichtbronnen en -technologie. Via de stap-voor-stap-methode instrueren zij lezers op weg naar een productie van het gewenste hologram, om daarmee de stap te wagen in de wereld van de commerciële holografie. In het boek zijn drie hoofdelementen uit onderzoek, techniek en educatie te onderscheiden, namelijk de natuurkundige, chemische en kunstzinnige aspecten.

Vanuit deze grove driedeling biedt het educatieve boek complete behandelingen van alle onderdelen van het ingewikkelde en complete vervaardigingsproces van alle soorten hologrammen en holografische producten. In het voorwoord van het boek schrijft expert en docent Alexandre Cabral over een metafoor van de Amerikaanse schrijfster Joyce Carol Oates: “Schoonheid is altijd een kwestie van waarneming. Alles wat je ziet is echter een illusie.” Wanneer een hologram een optische illusie is, is het zonder enige twijfel wel een heel bijzondere.

Het boek bevat 10 samenhangende hoofdstukken, een interessante mix van kleurrijke foto’s, illustraties en tekeningen en is voor de lezers gekoppeld aan een website. Martin Richardson geeft in zijn inleiding een algemene beschouwing over het fenomeen van het hologram. Door de stapeling van uitvindingen en ontdekkingen door de wetenschappers als Lippmann, Maiman, Gabor, Denisyuk en vele anderen konden alle probeersels, laboratoriumproeven en experimenten uiteindelijk leiden tot het begin van het holografie-tijdperk met een acceptabele kwaliteit door de uitvinding van de laser en het laserlicht in 1960.

De holograaf Martin J. Richardson behoort tot een generatie van holografen die alle ontwikkelingen en kwaliteitsverbeteringen van zeer dichtbij hebben meegemaakt. Zijn inleiding is van een bijzondere waarde voor zowel deskundigen als voor leken en rekent gelijk af met droomwerelden van fantasie, bedrog en sf rondom holografie.

Alles over de 3D-technieken en principes van holografie - 2 Alles over de 3D-technieken en principes van holografie - 3 Alles over de 3D-technieken en principes van holografie - 4
Jersey, 31 mei 2012, 60-jarig jubileum koningin Elizabeth, hologrampostzegel £ 10, Mi 1643. Een bankbiljet met een holografische folie. In de 80-er en 90-er jaren van de vorige eeuw waren er tientallen informatieve tijdschriften met en over holografie op de markt beschikbaar.

Wat is een hologram?
In het eerste hoofdstuk krijgt de lezer alles te weten over de term “hologram”, over de belangrijkste ontwikkelingen en stappen in de techniek van holografie en de basis van het optische en natuurkundig principe. Achtereenvolgens worden behandend de uitvinding van Gabor, het werk van Lippmann, diverse soorten hologrammen en is er aandacht voor andere afbeeldingen in 3D-beeldtechnieken, die regelmatig in de algemene omgangstaal ook als hologram worden betiteld. Een extreem voorbeeld daarvan is die in de lenticulaire techniek.

De auteurs bespreken de andere technieken op een boeiende informatieve wijze. In het tweede hoofdstuk komen de belangrijkste natuurkundige optische principes en eigenschappen van licht aan de orde. Het derde hoofdstuk bespreekt historische aspecten en ontwikkelingen van conventionele holografie en de eerste generatie laserlichtbronnen. In het vierde hoofdstuk staat de komst van het vervaardigen van hologrammen met digitale productiemethoden centraal voor toepassingen op bijvoorbeeld bankbiljetten en bankpassen.

In de volgende hoofdstukken worden behandeld de achtergronden en eigenschappen van lichtgevoelig materiaal met holografische emulsies vanuit de experimentele fase tot en met de moderne materialen, gevolgd door het chemisch verwerken van belichte materialen en aanwijzingen voor het compleet inrichten van de holografie studio. Afsluitende hoofdstukken brengen informatie over het realiseren van soorten 2D/3D- en 3D-hologrammen, de bronnen voor holografische opnamen en over historische feiten door een persoonlijke benadering. Een trefwoordenregister sluit dit voortreffelijke vak- en studieboek met het gehele productieproces van holografie af.

ISBN 978-1-119-08890-5, “The Hologram”, Martin J. Richardson en John D. Wiltshire, John Wiley & Sons, 2018, 310 pagina’s.