Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Bouw zelf een spectroscoop voor onderzoek van zonlicht

Bouw zelf een spectroscoop voor onderzoek van zonlicht

15 februari 2019 in Onderwijs, Visuele waarneming Bij de organisatie NOVAlab, een initiatief van het NOVA Informatie Centrum, verscheen de lesbrief “Onderzoek de zon”. Het onderwijsmateriaal is bedoeld voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs. De lesbrief bevat een overzicht met de te bereiken doelen, opgesteld door de makers ervan. Voor het uitvoeren van het onderzoek naar het spectrum van de zon heeft NOVA een bouwpakket van een spectroscoop ontwikkeld. Lees verder...

Stap-voor-stap ontwerpen en tekenen van optische illusies

Stap-voor-stap ontwerpen en tekenen van optische illusies

8 februari 2019 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Voor het stap-voor-stap creëren van optische illusies en onmogelijke figuren heeft auteur, ontwerper en kunstenaar Jonathan Stephen Harris een boek samengesteld met voorbeelden, heldere tekeninstructies en toelichtingen. Het boeiende visuele en optische spel tussen schijn en werkelijkheid levert na het nauwkeurig volgen van de instructies voor de gegeven ontwerpen leuke beelden op. Ook na het kiezen van een eigen ontwerp is er al snel resultaat te zien. Lees verder...

Ons brein staat centraal in educatieve tentoonstelling (2)

Ons brein staat centraal in educatieve tentoonstelling (2)

31 januari 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs, Brein Op 1200 m² ervaren de museumbezoekers feiten en wetenswaardigheden over onze zintuiglijke waarneming, ik-bewustzijn, anatomie en evolutie van het menselijke brein en over kunstmatige intelligentie in de huidige robot en in de nabije toekomst. Telkens worden op verschillende locaties in de expositie en bij bepaalde onderwerpen overeenkomende situaties bij dieren belicht. Lees verder...

Ons brein staat centraal in educatieve tentoonstelling (1)

Ons brein staat centraal in educatieve tentoonstelling (1)

30 januari 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs, Brein Het brein is het meest complexe en meest geheimzinnige orgaan van de mens. Alle door onze ogen opgepakte externe prikkels worden tot beelden verwerkt. De ervaringen, gewoonten, dromen en onze kennis is er opgeslagen. Lees verder...

Kaartspel optische illusies zorgt voor ontdekkingen

Kaartspel optische illusies zorgt voor ontdekkingen

19 januari 2019 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Het 50-delige kaartspel met bekende en vele nieuwe afbeeldingen met optische en visuele illusies en andere intrigerende fenomenen zorgt voor eigen ontdekkingen en zet aan tot het op zoek gaan naar nog meer verbazingwekkende en verbluffende illusies. Door de aanhoudende belangstelling voor visuele en optische illusies zijn er steeds meer uitgevers, die in hun assortiment één of meer publicaties over deze speelse afbeeldingen opnemen. Lees verder...

Met experimenteren krijgen kinderen inzicht in illusies (2)

Met experimenteren krijgen kinderen inzicht in illusies (2)

11 januari 2019 in Kunst, Onderwijs Elk specifieke gedeelte van ons visuele systeem is verantwoordelijk voor een gedeeltelijke invulling van het geheel. In de box hebben de samenstellers een variatie uit de grote hoeveelheid aan uitvoeringsvormen van optische illusies samengebracht. Lees verder...

Met experimenteren krijgen kinderen inzicht in illusies (1)

Met experimenteren krijgen kinderen inzicht in illusies (1)

10 januari 2019 in Optische Illusies, Onderwijs Door het uitvoeren van 13 experimenten leren kinderen, ouders en belangstellende personen de werking van verbluffende en verschillende optische en visuele illusies. De ontwerpers van de experimenten zijn niet over één nacht ijs gegaan met het realiseren van deze flink gevulde experimenteerbox. De box bevat ondermeer een spiegel om te plaatsen in een magische spaarpot, een doorzichtige cilinder, schijfjes en een tolletje, halve afbeeldingen op schijfjes en een draaistokje, een transparante folie met een lijnenraster en de afbeelding van een hond die door het verschuiven van de folie ook echt in beweging komt. Lees verder...

Vakdidactiek en leerstof op de natuurkunde-conferentie

Vakdidactiek en leerstof op de natuurkunde-conferentie

6 januari 2019 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Onze deelname aan de informatiemarkt van de 53e WND-conferentie op vrijdag 14 december 2018 leverde interessante informaties op over nieuw ontwikkelde lesstof en studiemateriaal. In het bijzonder is onze aandacht uitgegaan naar thema’s en onderwerpen, die telkens terugkomen in onze artikelen, informatie en beschouwingen in de nieuwsbrief OF. Sinds 1966 organiseert de Stichting Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) een conferentie en een uitgebreide informatiemarkt voor docenten natuurkunde. Lees verder...

Kunstenaars observeren op creatieve wijze de wildernis (2)

Kunstenaars observeren op creatieve wijze de wildernis (2)

5 januari 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs, Multim.. Het “cultiveren” van oerbossen en bijzondere landschappen en waterpartijen is het centrale trendbegrip voor menig kunstwerk, dat in het algemeen is gerealiseerd uit protest of als een aandachtstrekker voor het aangaan van discussie of verandering in standpunt en keuze. Door onder andere de digitalisering van onze multimedia en het gebruik van sociale media is het verspreiden van mooie natuurplaatjes eenvoudig en snel. We worden daarmee sneller geïnformeerd over ongewenste aantasting van de natuur en cultuur. Lees verder...

In Deventer aandacht voor twaalf eeuwen boekcultuur (2)

In Deventer aandacht voor twaalf eeuwen boekcultuur (2)

3 januari 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs, Multim.. Die geschiedenis strekt zich uit van de eerste geestelijken in de parochiekerken en de Proosdij tot de persen van Kluwer en Roto Smeets. Het boek bevat voorts boeiende verhalen over schrijvende zusters en broeders in de gemeenschappen van de Moderne Devotie tot de bouw van een nieuwe bibliotheek, van de eerste Deventer drukker Richard Pafraet tot de jaarlijkse Deventer internationale boekenmarkt, en van de geleerde boeken van het Athenaeum Illustre tot de centsprenten van De Lange. Lees verder...

Oudere artikelen