Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Wiskundige onmogelijkheid in historische perspectieven (2)

Wiskundige onmogelijkheid in historische perspectieven (2)

7 juli 2024 in Wiskunde, Wetenschappelijk, Onderwijs Terwijl wiskundige onmogelijkheidsbewijzen rigoureuzer zijn dan onmogelijkheidsargumenten op andere terreinen van het leven, hebben wiskundigen grote vindingrijkheid gebruikt om onmogelijkheden te omzeilen door de spelregels te veranderen. Complexe getallen zijn bijvoorbeeld uitgevonden om onmogelijke vergelijkingen oplosbaar te maken. Op deze manier zijn onmogelijkheden een sterke creatieve kracht geweest in de ontwikkeling van de wiskunde, de wiskundige natuurkunde en de sociale wetenschappen. Lees verder...

Wiskundige onmogelijkheid in historische perspectieven (1)

Wiskundige onmogelijkheid in historische perspectieven (1)

6 juli 2024 in Wiskunde, Wetenschappelijk, Onderwijs Voor alle professioneel werkende wiskundigen, studerenden in de wiskunde en liefhebbers van wiskundige achtergronden en problemen verscheen bij uitgever Oxford University Press de bijzonder aantrekkelijke publicatie onder de titel “A History of Mathematical Impossibility” met een fascinerende schat aan uitdagingen, informatie en wetenswaardigheden uit de boeiende wereld van de wiskunde en wiskundige toepassingen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (42)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (42)

3 juli 2024 in Optische Illusies, Postzegels, Onde.. Het gebied wegmoffelen door camouflage is een van de mogelijkheden. In de fotobijlage van het boek zijn meerdere voorbeelden gegeven. Het verzamelbegrip 'tussen schijn en werkelijkheid' is de rode draad in ontwerpen waarin kunstenaars hun expertise gebruiken om illusie-ontwerpen te ontwikkelen, zoals gevlekte camouflagepatronen, achtergrondachtige dummy’s en nachtelijke lichtinstallaties en konden ook camouflage toepassen. Lees verder...

Ontdekkingsreis door de wereld van kleuren

Ontdekkingsreis door de wereld van kleuren

27 juni 2024 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming In haar omvangrijke boek “Kleur” neemt ontdekkingsreizigster, journaliste en kleurendeskundige Victoria Finlay de lezer mee op een geweldige ontdekkingsreis door de wereld van de kleuren. Zij vertelt heel boeiend over haar jeugdherinneringen en de eerste kennismakingen met kleur in de natuur, in het dagelijks leven en in de bebouwde omgeving. In haar inleiding schrijft zij: “Kleur heeft twee belangrijke oorzaken: één van fysieke en één van chemische aard”. Lees verder...

De visuele kracht van een illustratie

De visuele kracht van een illustratie

26 juni 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs Het ontwerpen en realiseren van illustraties van voorstellingen, gebeurtenissen, veronderstellingen, ontdekkingen, berekeningen en visuele waarnemingen is al duizenden jaren een kunst, die door velen werd beoefend. De vele bewaard gebleven illustraties van onderzoekers, wetenschappers, kunstenaars, architecten en illustratoren zijn veelal inspiratiebronnen voor vermaak of nadere beschouwingen en bestuderingen. Het goed verzorgde en rijk geïllustreerde lees- en leerboek “The Power of Images in Early Modern Science” geeft een schat aan historische illustraties en interessante beschrijvingen over deze juwelen uit de vroege periode van wetenschap en techniek. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (34)

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (34)

25 juni 2024 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. In meerdere musea en in educatieve opstellingen in vele wetenschapscentra over de hele wereld staat een merkwaardige, stevige en betreedbare gebouwde ruimte met scheve vloeren, wanden, ramen en deuren telkens in ruime belangstelling bij bezoekers. Er wordt op een bijzondere wijze gespeeld met het perspectief en verdwijnpunten. Deze typisch uitziende ruimtelijk gebouwde opstelling wordt in het algemeen de “Kamer van Ames” genoemd. Lees verder...

De fascinatie van het menselijk oog

De fascinatie van het menselijk oog

22 juni 2024 in Onderwijs, Visuele waarneming Met het ingebonden Engelstalige boekje “The Wisdom of the Eye” beschikt de lezer over een heel gezellige bron aan informatie en wetenswaardigheden over de vele fascinerende achtergronden en feiten uit het vakgebied van de visuele waarneming. Auteur David Miller bespreekt op een uiterst boeiende wijze de belangrijkste onderwerpen en wetenswaardigheden over het menselijke oog en de visuele perceptie. Met een geringe wetenschappelijke benadering en een duidelijk taalgebruik krijgt de lezer een up-to-date beeld voorgeschoteld over de werking van ons optische systeem en de vaak wonderbaarlijke werking ervan. Lees verder...

De betovering van de bonte kleurenwereld

De betovering van de bonte kleurenwereld

21 juni 2024 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming In het wel zeer bijzonder kleurrijke boek “Kleur” geeft auteur Theo Schildkamp een betoverend beeld van de vele aspecten van het wonderlijke verschijnsel kleur. De inhoud gaat over wat kleuren ons te zeggen hebben, over de betekenis van kleuren in de mensenwereld én in de natuur en over de invloed van kleuren op mens en dier. Het boek geeft wetenswaardigheden en meerkleurige illustraties over vele vragen over dit natuurfenomeen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64c)

20 juni 2024 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming De stralingsgolven planten zich alle met een golfbeweging voort. Als deze stralen naar hun golflengte worden gerangschikt, blijken de radiogolven de langste te zijn, terwijl komische stralen de kortste zijn. Deze rangschikking is vastgelegd in een elektromagnetisch spectrum, waarin het voor de mens zichtbare licht zich ook bevindt. De golflengte van straling in dit oneindig brede spectrum wordt uitgedrukt in nanometer (nm). De zichtbare straling bevindt zich tussen 380 en 760 nm. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (64b)

19 juni 2024 in Optica, Kleur, Onderwijs Het verschijnsel van een regenboog is voor velen een toverachtig natuurverschijnsel, maar niet voor iemand die bekend is met de aard van het licht. In het inspirerende boek geeft de auteur een verklaring voor het natuurkundige grondbeginsel van deze belangrijke vorm van energie. Hoewel licht een grote rol speelt in ons dagelijks leven, is de verklaring ervan voor velen een zaak van opnemen en beleven. Lees verder...

Oudere artikelen