Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Chemische elementen in een natuurlijke vorm verzameld

Chemische elementen in een natuurlijke vorm verzameld

17 juni 2021 in Wetenschappelijk, Onderwijs In 2019 het “Internationale Jaar van het Periodiek Systeem der Elementen” heeft heel veel informatie in de vorm van boeken, tijdschriften, folders en brochures opgeleverd. Door de hoofdvergadering van de Verenigde Naties en de Unesco werd dit wereldwijde evenement uitgeroepen ter gelegenheid van een viering van de 150e verjaardag van de ontdekking van het Periodiek Systeem der Elementen. Lees verder...

Het thema optisch bedrog in wiskunde- en biologieles

Het thema optisch bedrog in wiskunde- en biologieles

6 juni 2021 in Optische Illusies, Onderwijs In de serie educatieve tijdschriften onder de naam “mathematik lehren” verscheen recent nummer 221 met de titel “Optisch bedrog”. De inhoud en de methode van de presentatie sluit naadloos aan op de algemene interesse van leerlingen voor mystieke en fascinerende gezichtsbegoochelingen, die voorkomen tijdens ons proces van zien, waarnemen en ervaren. Al op spelenderwijze worden de leerlingen geprikkeld door raadselachtige voorstellingen, die gewoon in de dagelijkse wereld zijn te zien, wanneer je op de hoogte bent van het bestaan ervan. Lees verder...

Experimenten met illusies laten schijn en echtheid samenkomen

Experimenten met illusies laten schijn en echtheid samenkomen

26 mei 2021 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Werelden van zien en waarnemen, schijn en werkelijkheid zijn voortdurend actief en visueel in een sterke beweging. Via de ogen en de verwerking van de verzamelde beeldprikkels in ons brein, komen de beelden herkenbaar en in orde over of ontstaan er twijfels over de juistheid ervan. In deze laatste situatie zou er weleens sprake kunnen zijn van een gezichtsbedrog. Lees verder...

De Hollandse Waterlinies door een magische 3D-bril bekeken (1)

De Hollandse Waterlinies door een magische 3D-bril bekeken (1)

24 mei 2021 in Expositie/Museum, Stereofotografie .. De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd ruim 200 jaar geleden ontworpen en gebouwd als een verdedigingslinie van het Koninkrijk der Nederlanden. De Stelling van Amsterdam maakte daar 70 jaar later ook deel van uit. Onder de titel “De Hollandse Waterlinies door een andere bril” is het unieke erfgoed van het watermanagementsysteem van beide linies, dat meer dan 100 jaar lang het geheime wapen van de verdediging van Nederland was, in beeld gebracht. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (5)

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (5)

21 mei 2021 in Kunst, Onderwijs, Visuele waarneming Het thematisch verzamelen van postzegels hoeft echter bij de keuze van het thema of onderwerp geen kostbare aangelegenheid te zijn. Natuurlijk laat de verzamelaar zich niet alleen laten leiden door een besteedbare inhoud van de portemonnee. De keuze moet in elk geval ingegeven zijn door een belangstelling voor en interesse in het onderwerp. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (4)

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (4)

21 mei 2021 in Kunst, Onderwijs, Visuele waarneming Door het lezen van de informatieve tekst en het kijken naar de wonderlijke beelden krijgt de lezer een indruk van de historie en de inspiratie die kunstenaars in de loop van eeuwen elkaar gaven om dit thema in hun ontwerpen te verwerken. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (3)

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (3)

21 mei 2021 in Kunst, Onderwijs, Visuele waarneming Door te speuren naar postzegels met een schedel krijgt de verzamelaar een gehele andere kijk op dit belangrijke onderdeel van de mens. Het is niet meer luguber om naar zo’n schedel of doodshoofd te kijken en zeker niet als er sprake is van het symbolische gebruik ervan. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27c)

13 mei 2021 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Daarbij wordt uitgelegd en geleerd dat een elektrische stroom een stroming is van elektrisch geladen deeltjes, de zogenoemde elektronenstroom. Ook zijn enkele uitvoeringen van spanningsbronnen behandeld. De SI-eenheden als stroom, spanning, weerstand en vermogen zijn eveneens behandeld. Het SI-stelsel van eenheden is door ons uitgebreid in beeld gebracht in onze serie "Filatelistische aandacht voor:" Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27b)

12 mei 2021 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs De leerstof moest zowel op klassikale als individuele wijze kunnen worden verwerkt. Voor de opzet van dit aantrekkelijke lesmateriaal werden meerdere uitgangspunten geformuleerd en verwerkt in de gekozen les- en leermethode. Zelfs in onze huidige tijd met uitgekiende les- en instructiemethoden is de inhoud en het onderwerp van deze publicatie waardevol om de opgedane kennis van vroeger weer eens te verversen met materiaal uit het verleden. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (27a)

11 mei 2021 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Voor het onderwijs in de natuurkunde is een grote schat aan les- en leerboekjes beschikbaar. In de huidige lespakketten zijn in het algemeen de diverse onderdelen en begrippen binnen de natuurkunde en het daarbij behorende specifieke les-, leer- en instructiemateriaal in forse studieboeken verzameld. In de moderne uitvoering zijn deze studieboeken voorzien van kleurrijk illustratiemateriaal en veelal voorbeelden van praktische toepassingen. Lees verder...

Oudere artikelen