Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Studie- en vragenboek voor staatsexamen oogheelkunde

Studie- en vragenboek voor staatsexamen oogheelkunde

17 januari 2020 in Onderwijs, Visuele waarneming Het oog als orgaan is een belangrijk zintuig dat bijdraagt om als persoon optimaal te functioneren in een goede mix van wonen en werken in het dagelijkse leven. Wanneer het oog niet meer juist of in het geheel niet meer functioneert, dan is men tenminste ten dele van de buitenwereld afgesloten en is er sprake van een optische isolering. De verschijnselen van anatomische en functionele veranderingen of ontstaan van tekortkomingen van onze ogen behoren tot het werkgebied van oogartsen en de oogheelkunde. Lees verder...

Door postzegels kunnen wij ook de natuur thuis beleven

Door postzegels kunnen wij ook de natuur thuis beleven

15 januari 2020 in Postzegels, Onderwijs Dankzij de digitale editie van Collect 101 konden wij al eerder beschikken over het nieuwe aanbod aan postzegels en door een aankoopbedrag boven bepaalde bedragen ook over de bijbehorende cadeaus uit de winter 2019-editie van Collect. De printuitgave is overigens nu ook verschenen in een kleurrige en waardevolle opmaak. Lees verder...

Optische illusies zorgen al eeuwenlang voor inspiratie (3)

Optische illusies zorgen al eeuwenlang voor inspiratie (3)

14 januari 2020 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Daarmee presenteerde hij in 1854 een wereldberoemd geworden geometrische illusie. Het boek bevat een uitgebreide opsomming van andere bekende wetenschappers, die bijdroegen aan de bekendheid van en waardering voor visuele en optische illusies en vele andere optische fenomenen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11c)

12 januari 2020 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming In hoofdstuk zes brengt het leerboekje vier aanbevelingen voor het uitvoeren van verdiepende proefjes en experimenten. Met de aanwijzingen is het mogelijk om een telescoop met behulp van brilleglazen te bouwen, doet de auteur een suggestie voor het slijpen en polijsten van kleine lenzen en is het principe van de gaatjescamera uitgebreid behandeld. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11b)

11 januari 2020 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Het totaal aan leerstof en suggesties voor werkstukken is ingedeeld in 6 hoofdstukken. In de uitgebreide inleiding beschrijft auteur Bruno Ernst in grote lijnen de geschiedenis van de leer van geometrische optica en fysiologie van het oog, de twee speerpunten in de behandeling van zien en waarnemen. Extra aandacht is er voor het begrijpelijk verklaren van het licht in drie verschillende modellen, die elkaar telkens wederzijds versterken en aanvullen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (11a)

9 januari 2020 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: (11). Zien, waarnemen en licht in lesmateriaal Het begrip keuzegroep en de doelstelling ervan heeft in het middelbaar onderwijs specifiek studiemateriaal opgeleverd. Het materiaal is van hoge educatieve waarde en zorgt voor onderwerp- en maatgerichte toepassingen in het klassikale en in het individuele onderwijs in bijvoorbeeld leervakken als natuurkunde en biologie. Maar ook voor andere leervakken is er specifiek leermateriaal binnen kaders van de keuzegroep doelstellingen ontwikkeld en voor toepassingen beschikbaar gekomen. Lees verder...

Einstein Stichting Berlijn geeft jaarlijks tijdschrift Albert uit

Einstein Stichting Berlijn geeft jaarlijks tijdschrift Albert uit

7 januari 2020 in Wiskunde, Wetenschappelijk, Onderwijs Volgens de informatiefolder van de Einstein Stichting Berlijn is de hoofdstad van Duitsland inmiddels een toonaangevend centrum voor wiskundig onderzoek en het studeren in de wiskunde geworden. Een belangrijke reden voor deze ontwikkeling is de aanwezigheid van een relatief hoog aantal mathematische onderzoeks- en opleidingsinstituten. In 2014 is het “Einstein Center for Mathematics” (ECMath) met haar activiteiten gestart. Dit instituut werd als eerste onderzoeksorganisatie door de Einstein Stichting financieel ondersteund. Lees verder...

Wetenschap achter gebruik van kleur in de multimedia (2)

Wetenschap achter gebruik van kleur in de multimedia (2)

7 januari 2020 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs Kleur is eigenlijk voor veel personen een van de meest ongrijpbare zintuigelijke fenomenen. Kleur kan je benoemen en aan de hand van gekozen referenties zelfs definiëren. Maar de verschillen tussen kleuren is weer lastig uit te leggen zonder te vervallen in een wetenschappelijke benadering van golflengte en positie in het relatief smalle segment van de groep voor de mens zichtbare kleuren in het elektromagnetisch spectrum van straling. Lees verder...

Wetenschap achter gebruik van kleur in de multimedia (1)

Wetenschap achter gebruik van kleur in de multimedia (1)

6 januari 2020 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs Het onlangs verschenen referentie- en studieboek “Science in color” is het resultaat van een bundeling van uitgewerkte voordrachten uitgesproken op het congres met een wetenschappelijke verdieping en karakter onder de titel “Meaning of Color” in Berlijn in juli 2018. Lees verder...

De subjectieve en objectieve kleurtoepassing in de kunst

De subjectieve en objectieve kleurtoepassing in de kunst

4 januari 2020 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs Het was de wens van kleurendeskundige Johannes Itten (1888-1967) om een meer bescheiden en toegankelijker boek te ontwerpen op basis van de alles omvattende theoretische en praktische benaderingen van zijn kleurenleer in zijn grote boek uit 1961 “Kunst der Farbe”. Daarmee ging de wens om kennis over de regelmatigheden en mogelijkheden van kleuren ook over te brengen naar een veel bredere kring van geïnteresseerde personen en vooral leerlingen en studenten, in vervulling bij Itten. Lees verder...

Oudere artikelen