Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Het periodiek systeem van de elementen telkens uitdagend (1)

Het periodiek systeem van de elementen telkens uitdagend (1)

8 februari 2023 in Wetenschappelijk, Onderwijs Nog maar kort geleden kon je geen lokaal van een middelbare en technische school inlopen zonder een opvallende en kleurrijke wandplaat te aanschouwen waarop een vlakverdeling van rechthoekjes te zien is. Al snel wisten de scholieren dat deze verzameling van kleurrijke rechthoekjes een uitdaging zou worden om weer snel na enkele jaren te vergeten. Toch zullen velen nog met genoegen terugkijken op een tijd dat er in de scheikundeles veel aandacht werd besteed om elk rechthoekje met alle specifieke gegevens te bespreken. Lees verder...

Illusionistische afbeeldingen vormen basis voor inkleuren

Illusionistische afbeeldingen vormen basis voor inkleuren

5 februari 2023 in Optische Illusies, Kunst, Onderwijs Al vele jaren achtereen verschijnen regelmatig boekjes met eenvoudige of iets gecompliceerdere afbeeldingen, tekeningen en constructies, die zijn gebaseerd op het principe van optische en visuele illusies. Altijd zijn die plaatjes in zwart/wit afgedrukt en zijn bedoeld om daar kleurrijke plaatjes van te maken. Soms is er een toelichting gegeven om er een succes van te maken, maar in het algemeen ontbreekt er enige vorm van informatie of aanwijzing. Lees verder...

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (3)

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (3)

1 februari 2023 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming Om zoveel als mogelijk is maatwerk te leveren voor een succesvolle studie in de wereld van kleur zijn de hoofdstukken in verschillende paragrafen onderverdeeld. Bij de start van elk hoofdstuk en paragraaf geeft de auteur een samenvatting van alle leerstof en alle bijbehorende informatieve bijdragen over betreffende onderwerpen en thema’s. Ondanks een begripvolle verklaring over het schrijven van een beperkt historisch overzicht van ontwikkelingen binnen de kleurenwereld, krijgt de lezer toch een beeld van de boeiende groeiende betekenis van kleur in de cultuur, kunst en techniek. Lees verder...

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (1)

Een creatieve behandeling van de theorie van kleuren (1)

30 januari 2023 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs In het speciale en bijzondere studie- en leerboek over kleurtheorie richt de auteur zich op leken om de theorie van kleur op een creatieve, begrijpelijke en ontspannen wijze te behandelen. De titel van het boek “Color Theory For Dummies” is bijzonder en uitdagend tegelijk. Maar in werkelijkheid is er een prachtig studieboek met hoge informatieve waarde ontstaan over het visuele fenomeen van kleur, waarmee ook professionele personen inspiratie kunnen opdoen om op een andere wijze naar kleur te kijken en om daarmee kleur te ervaren. Lees verder...

Nostalgische Ankerpuzzels voor educatieve doeleinden

Nostalgische Ankerpuzzels voor educatieve doeleinden

27 januari 2023 in Wiskunde, Onderwijs Recent kwamen wij in het bezit van drie aantrekkelijke doosjes met stenenpuzzels in de uitvoering van de bekende steentjes van het wereldberoemde merk Anker. De bouwblokjes van Anker zijn puur natuurlijke producten, ze zijn ecologisch verantwoord en worden vervaardigd van kwartszand, krijt, lijnolie en kleurpigmenten. De lange en veelbewogen traditie van Ankerstenen gaat terug tot de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47c)

19 januari 2023 in Optica, Onderwijs De fysiologie van het sensorische systeem omvat het vermogen om vaardigheden te verfijnen. Er is bij neurowetenschappers geen algemene overeenstemming over de definitie van zintuigen. Dit betekent dat het aantal erkende zintuigen afhangt van de gekozen verklaringen. Schoolboeken noemen vaak enkel de vijf klassieke gewaarwordingen zien, horen, proeven, ruiken en voelen, zoals die door de Griekse geleerde Aristoteles zijn aangegeven. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47b)

18 januari 2023 in Optica, Onderwijs In 1967 fuseerde het bedrijf met Heraeus Hochvakuum GmbH en werd de bedrijfsnaam Leybold-Heraeus gevormd. In 1987 werd deze naam omgedoopt tot Leybold AG, met als hoofdeigenaar Degussa. In 1994 verkocht Degussa Leybold-Heraeus aan de Oerlikon-Bührle Group, waarna de onderneming op de leermiddelenmarkt bekend werd als Oerlikon Leybold Vacuum. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (47a)

17 januari 2023 in Optica, Onderwijs In de tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam een aantal docentenhandleidingen beschikbaar voor het gebruik in de lessen natuurkunde en biologie in het middelbaar en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. In het bijzonder zijn deze praktische docentenbrochures gemaakt voor gebruik bij de onderwerpen optica, licht, kleur en visuele waarneming. Het leer- en instructiemateriaal is ontwikkeld door een team van specialisten in het bedrijf “Lehrmittelbau Prof. Dr. Maey GmbH”, toen een onderneming binnen de organisatie van het moederbedrijf Leybold-Heraeus. Lees verder...

Jongeren begrijpen vrij snel de magie van visuele illusies

Jongeren begrijpen vrij snel de magie van visuele illusies

14 januari 2023 in Optische Illusies, Onderwijs Aan onze interessante en omvangrijke OF-boekencollecties werden recent twee educatieve publicaties toegevoegd. Beide uitgaven zijn qua inhoudelijke betekenis en doelstelling exact gelijk aan de twee uitgaven die eerder in OF 423 zijn besproken. Het grote verschil met de twee andere uitgaven valt direct op. Aan de deelcollectie zijn namelijk de Franse en Engelse edities toegevoegd. Lees verder...

Voor het educatieve spel met illusies verschenen boekjes

Voor het educatieve spel met illusies verschenen boekjes

6 januari 2023 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Wij stellen onze lezers twee nieuwe boekjes met en over optische, visuele en andere verbazingwekkende visuele fenomenen voor. Beide educatieve boekjes zijn direct bruikbaar voor onderwijsdoeleinden in de klas, in de overblijf of tijdens de lessen in schoolvakanties. De inhoud van de boekjes is volledig afgestemd op gebruik door jongeren en bevat voorbeelden van bekende en voor velen uitdagende nieuwe vormen en uitvoeringen van optische illusies. Lees verder...

Oudere artikelen