Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Optische illusies beter leren kennen door experimenten

Optische illusies beter leren kennen door experimenten

4 december 2019 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Het volledig Franstalige illusiedoosje met een schat aan materialen voor experimenten bevat tevens een heel leuk en aantrekkelijk informatie- en instructieboekje. De uitgever geeft aan dat het illusiespel voor kinderen vanaf 6 jaar geschikt is. Maar de ouders en verzorgers van kinderen vinden veel inspiratie in de inhoud van het doosje om ook mee te doen met de experimenten en het beantwoorden van de vragen. Lees verder...

Ernest Irving Freese bedacht geometrische transformaties (2)

Ernest Irving Freese bedacht geometrische transformaties (2)

24 november 2019 in Kunst, Wiskunde, Onderwijs Freese ontwierp elegante tekeningen van dissecties die zowel origineel als slim zijn. Hij liet een blauwdruk vervaardigen van zijn levenswerk, maar er was geen interesse bij de uitgeverswereld om er een boek van te maken. Na zijn overlijden lag het manuscript vergeten in zijn voormalige huis tot dat Greg Frederickson via allerlei toevallige contacten het concept in 2003 in handen kreeg en met wat geluk en geduld heeft weten te redden! Lees verder...

Ernest Irving Freese bedacht geometrische transformaties (1)

Ernest Irving Freese bedacht geometrische transformaties (1)

24 november 2019 in Kunst, Wiskunde, Onderwijs Het uiterst praktisch gerichte wiskundeboek “Ernest Irving Freese’s Geometric Transformations”, met de ondertitel “de mens, zijn manuscript, zijn fascinerende dissecties!”, is direct bruikbaar in het hedendaagse wiskunde-onderwijs en is voor alle wiskundigen en alle liefhebbers van het werken en spelen met wiskunst uiterst inspirerend om zelf aan de slag te gaan. Lees verder...

Voorbeelden laten zien hoe de optische illusies ontstaan

Voorbeelden laten zien hoe de optische illusies ontstaan

19 november 2019 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. In de forse reeks instructieboekjes “How to draw …” bevindt zich ondermeer een uitgave met het thema Optische Illusies. Al op de titelzijde van dit leerzame boekje staat een plaatje dat veel lijkt op een succesvol kunstwerk van M.C. Escher waarin hij speelt met het “geschilde of gepelde” gezicht. Hij noemt dit type van grafische vormgeving “Omhulsel”, een houtgravure uit mei 1955. Lees verder...

Met eenvoudige instructies ook zelf illusies construeren

Met eenvoudige instructies ook zelf illusies construeren

19 november 2019 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Met de gegevens in het informatieve en instructieve boekje “Create Optical Illusions” op A4-formaat is het voor iedereen mogelijk zelf aan de slag te gaan met het tekenen van optische illusies. Na een uitgebreide inhoudsopgave geeft de auteur in een inleiding de reden van haar publicatie. Het maken van optische illusies activeert creativiteit en ontwikkelt tekenvaardigheden. Lees verder...

De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (2)

De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (2)

21 oktober 2019 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. De auteurs nemen ons mee in de werelden en denkbeelden van toonaangevende filosofen, als Herakleitos (540-480 v.Chr.), Protagoras van Abdera (490-420 v.Chr.), Plato (427-347 v.Chr.), Aristoteles (384-322 v.Chr.), Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.), Thomas van Aquino (1225-1274), Voltaire (1694-1778) en William James (1842-1910). Hun kernachtige uitspraken zorgden soms voor opschudding en verbazing en zijn heden ruim de moeite waard om ervan te leren of om in het dagelijks leven toe te passen. Lees verder...

De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (1)

De wereld schommelt tussen illusies en een werkelijkheid (1)

21 oktober 2019 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. In de al zeer lang lopende AO-reeks worden regelmatig onderwerpen en thema’s besproken, die ook zeer interessant zijn voor onze lezers of die aansluiten op verschillende artikelen uit Optische Fenomenen. Zo ook het onderwerp van AO-boekje 3043 “Alles verandert voortdurend”, geschreven door auteurs Humphrey G. van der Laan en Wim Weenk. Lees verder...

Oogheelkunde op compacte wijze en volledig behandeld

Oogheelkunde op compacte wijze en volledig behandeld

19 oktober 2019 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming De inhoud van het studie- en referentie-boek “Augenheilkunde” van Martin Reim is ontstaan uit opgedane ervaringen in het geven van universitaire colleges voor het verkrijgen van het diploma van oogarts en voor andere functies in de oogheelkunde. De lezers en gebruikers van dit succesvolle leerboek vinden geen lange theoretische verhandelingen of beschouwingen, maar vooral korte en krachtige uitleg van alle specifieke begrippen en onderdelen, die behoren bij een complete behandeling van de oogheelkunde in theorie en praktijk. Lees verder...

De mens leert door opdoen van kennis en door ervaring (2)

De mens leert door opdoen van kennis en door ervaring (2)

18 oktober 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs In het geïllustreerde werkboek stelt de auteur alle 36 uit te voeren experimenten uitgebreid voor. Maar vooraf zet hij in zijn inleiding op alle activiteiten en lerende experimenten de lezer met beide benen op de grond en geeft in zijn essay zijn beschouwingen over het leven van de mens als individu en als een levend onderdeel van een maatschappij en een cultuur. Lees verder...

De mens leert door opdoen van kennis en door ervaring (1)

De mens leert door opdoen van kennis en door ervaring (1)

18 oktober 2019 in Expositie/Museum, Onderwijs Voor het jaar 1978 wist Hugo Kükelhaus (1900-1984) al dat hij zich ging inzetten om vooral jongeren aan te sporen om kennis te maken met eigenschappen en mogelijkheden van onze zintuigen. In het jaar 1978 publiceerde hij een reeks van 36 experimenten om stap voor stap allerlei nieuwe en oude vergeten ervaringen met grijpen, voelen en kijken op te doen. De Duitse meubelmaker, pedagoog en kunstenaar Hugo Kükelhaus werd in Essen geboren. Lees verder...

Oudere artikelen