Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Door experimenteren leren van visuele waarnemingen

Door experimenteren leren van visuele waarnemingen

30 maart 2020 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. De CD-ROM “Adelaarsoog” (in een uitvoering in vijf talen) bevat 30 educatieve spellen - elk met 2 moeilijkheidsgraden - voor diagnose en training van motorische vaardigheden en visuele perceptie bij kinderen. Het deelnameniveau van kijkers en spelers wordt vooraf vastgesteld voor elk van de drie deelnemende groepen voor de tien spellen, respectievelijk de tien testen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13c)

23 maart 2020 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Het geheel in dit spectaculaire kijkboek is ingedeeld in zes specifieke hoofdstukken. De auteurs kozen voor beschrijvingen van de onderwerpen: “Het oog - een camera?”, “Het fenomeen van contrast”, “Geometrische optische illusies”, “De derde dimensie is dubbelzinnig”, “De kijker maakt z’n eigen voorstelling”, die gevolgd worden door een uitgebreid gedeelte met figuren en afbeeldingen met bijbehorende toelichtingen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13b)

22 maart 2020 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Ze zijn echter in de loop van de menselijke evolutie steeds zeldzamer geworden, omdat ervaringen van alle afzonderlijke zintuigen sterk toegenomen zijn en telkens weer worden opgeslagen in het geheugen. Hoe ingewikkeld het onderscheiden en verdelen naar de juiste “verdeelstations” in het zenuwstelsel eigenlijk is, is goed waar te nemen bij heel jonge kinderen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13a)

21 maart 2020 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: (13). Lees verder...

Hoogtemetingen realiseren met de ouderwetse methode (2)

Hoogtemetingen realiseren met de ouderwetse methode (2)

17 maart 2020 in Onderwijs, Visuele waarneming Tot aan het einde van de 16e eeuw was de jacobsstaf volop in gebruik als astronomisch navigatieinstrument. Dit volledig handinstrument is in 1342 beschreven door astronoom Levi Ben Gershon. De jacobsstaf is de voorloper van de latere kwadrant en de sextant. In de 18e eeuw werd steeds meer de spiegelsextant toegepast, die een belangrijke verbetering in de nauwkeurigheid bracht van een hoekmeting voor plaatsbepaling. Lees verder...

Hoogtemetingen realiseren met de ouderwetse methode (1)

Hoogtemetingen realiseren met de ouderwetse methode (1)

16 maart 2020 in Wiskunde, Onderwijs, Visuele waarne.. De zeer omvangrijke serie informatieve handboekjes voor een bijna onuitputtelijke reeks aan buitenactiviteiten, van de Duitse uitgeverij Conrad Stein Verlag, bevat het praktisch gerichte boekje “Duimsprong en Jacobsstaf”, een creatieve schat aan voorstellen voor experimenten en opdrachten op het gebied van het meten van hoogten en afstanden. Lees verder...

Studieboeken oogheelkunde verrijken praktische kennis

Studieboeken oogheelkunde verrijken praktische kennis

15 maart 2020 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. Voor zelfstudie en studie aan middelbare, hogescholen en universiteiten en trainingen in het vakgebied van de oogheelkunde of oogheelkundige specialiteiten worden in het algemeen de nieuwste drukken van studie- en referentieboeken gebruikt door docenten, studenten en vakgenoten of worden zelfs voorgeschreven door de opleidingsinstituten. Lees verder...

Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (2)

Onmeetbare getal π blijft prikkelend en uitdagend (2)

5 maart 2020 in Wiskunde, Wetenschappelijk, Onderwijs De wetenschappers Sir Isaac Newton (1642-1726) en Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) vonden afzonderlijk van elkaar in de 17e eeuw een nieuwe methode van het berekenen van Pi als een oneindig getal. In een wiskundeboek uit 1706 van William Jones (1675-1749), een Engelse wiskundige, werd de Griekse letter π voor het eerst gebruikt als aanduiding voor de verhouding tussen de omtrek en diameter van een cirkel. Lees verder...

Het delen van wetenschap en kennis zorgt voor begrip (2)

Het delen van wetenschap en kennis zorgt voor begrip (2)

9 februari 2020 in Wetenschappelijk, Onderwijs Het ontstaan van de stichting met haar bijbehorende doelstellingen en denkbeelden hangt nauw samen met het geformuleerde antwoord op de uitgebreide vraag: “Laten wij de macht over aan wetenschappers of bestuurders of nemen wij, geheel in lijn met de schuivende machtsverhoudingen, als verantwoordelijke en zelfbewuste burgers een plaats op de bok, in het bijzonder als het gaat om maakbaarheid van mens, dier of plant?” Lees verder...

Nationale Wiskunde Dagen zorgen voor veel inspiraties

Nationale Wiskunde Dagen zorgen voor veel inspiraties

30 januari 2020 in Wiskunde, Onderwijs De 26e editie van de Nationale Wiskunde Dagen komt er weer aan. In 2020 vindt de 26e NWD plaats van 31 januari tot en met 1 februari 2020 op een bekende locatie in de Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De ruim 600 deelnemers nemen deel aan uitdagende en creatieve bijdragen in de vorm van lezingen, voordrachten, workshops, demonstraties en kennisuitwisselingen. Lees verder...

Oudere artikelen