Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (2)

Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (2)

18 augustus 2019 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs Zij geeft daarin aan dat het boek lezers informeert over resultaten van algemeen en wetenschappelijk onderzoek, ontdekking en weergeven van kleuren aan de hand van historische schilderwerken, grafische drukkunst en literatuur. Door de geschiedenis heen hebben kunstenaars, filosofen en wetenschappers gewerkt aan het ordenen, verklaren en afbeelden van het zichtbare kleurenspectrum. Lees verder...

Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (1)

Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (1)

17 augustus 2019 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs Nauwelijks een ander zintuiglijke indruk is zo nauw verbonden met het gevoel als de perceptie van kleuren. Maar wat zijn eigenlijk kleuren? Hoe ontstaan zij? Hoe verwerken kunstenaars kleuren in kunstwerken en -uitingen? Welke invloeden hebben kleuren op de mens? Hoe heeft de omgang met kleuren in de loop van de tijd zich ontwikkeld? Op deze en vele andere kleurrijke vragen geeft het voortreffelijke studie- en referentieboek “De geschiedenis van kleuren” heldere, interessante en vooral waardevolle antwoorden en verklaringen. Lees verder...

Kunst van Sean Scully heeft een emotionele achtergrond (2)

Kunst van Sean Scully heeft een emotionele achtergrond (2)

15 augustus 2019 in Expositie/Museum, Kunst, Onderwijs Anderzijds ontwerpt de kunstenaar werk met een universeel visueel krachtenspel tussen horizontaliteit en verticaliteit. Zijn observaties van zijn spelende tweede zoon en de daaruit gerealiseerde werken is een reactie op zijn emoties na het overlijden van zijn eerste zoon Paul door een noodlottig ongeval in 1983. Lees verder...

Leonardo tekende resultaat van anatomisch onderzoek

Leonardo tekende resultaat van anatomisch onderzoek

13 augustus 2019 in Kunst, Wetenschappelijk, Onderwijs Ter gelegenheid van de aandacht voor de 500e sterfdag van wetenschapper, schilder, onderzoeker, uitvinder, anatoom en genie Leonardo da Vinci (1452-1519) brachten meerdere uitgevers van periodiek verschijnende tijdschriften extra bijdragen over de grote meester op het gebied van uitvindingen en overdracht van kennis en ervaring uit vele gebieden van wetenschap en techniek. Lees verder...

Optische illusie krijgt extra betekenis door eigen kleuren

Optische illusie krijgt extra betekenis door eigen kleuren

12 augustus 2019 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Liefhebbers van visueel en optisch bedrog met voorliefde om ook zelf creatief aan de slag te gaan met het realiseren van kleurrijke visuele illusies krijgen steeds vaker de beschikking over kleurboeken, waarin een schat aan in te kleuren ontwerpen zijn weergegeven. Het boek Optische-Illusionen Malbuch bevat 30 speciaal geselecteerde zwart/wit-tekeningen met duidelijke en soms ingewikkelde tekeningen met een accent op een exclusieve of een in de tekening opgenomen optische illusie. Lees verder...

De macht en schoonheid van de symmetrie en geometrie

De macht en schoonheid van de symmetrie en geometrie

10 augustus 2019 in Onderwijs, Visuele waarneming Van de oorspronkelijk Engelstalige boekjes Macht der symmetrie en Schoonheid der geometrie zijn inmiddels ook Duitstalige uitgaven beschikbaar. Voor wiskundigen en kunstenaars heeft symmetrie een fascinerende aantrekkingskracht om te onderzoeken of te verwerken in kunst. Ook natuurkundigen zijn geïnteresseerd in het verschijnsel van symmetrie en architecten maken in hun ontwerpen gebruik van de mogelijkheden om symmetrie aan te brengen in te realiseren bouwwerken en constructies. Lees verder...

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (2)

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (2)

5 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Er waren toen twee geaccepteerde vertrekpunten voor verdere studie bekend. Eén was het standpunt van Newton, die aangaf dat licht een verschijnsel is van een verzameling deeltjes, en één die door Huygens werd genoemd als een golfverschijnsel. Twee eeuwen later was het wetenschapper James Clerk Maxwell die de theorie van het elektromagnetische spectrum beschreef. Dit leidde tot de theorie van de dualiteit van golven en deeltjes. Lees verder...

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (1)

Principes en toepassingen opto-elektronische systemen (1)

3 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Op basis van de algemeen bekende theoretische achtergronden van het natuurlijke licht, bespreekt de auteur van het studieboek “Optical Electronics” de grondbeginselen, de onderdelen/apparatuur en de beschikbare systemen van de opto-elektronica. Door de heldere en systematische opzet van behandeling van alle bijbehorende items in het vakgebied van de opto-elektronica, is het eerste gedeelte van dit boek geschikt voor gebruik in de eerste jaren van elektronica- en informatica-opleidingen en door de gedetailleerdheid van de inleidende leerstof ook voor vervolgopleidingen in het hoger- en universitaironderwijs. Lees verder...

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (1)

Introductie van technologie lasers en lasertoepassingen (1)

1 augustus 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Onderwijs Van het uitgebreide en zeer veel gebruikte studie- en referentieboek “Understanding Lasers” verscheen onlangs een vierde editie. De inhoud is voorzien van aanvullende informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de fabricage van lasers en de veelzijdige toepassingen in nagenoeg alle gebieden van techniek, wetenschap, geneeskunde en onderzoek. In het hoger technisch en universitair onderwijs is de publicatie al vele jaren met succes in gebruik bij studenten en docenten. Lees verder...

Overheid steunt onderwijs in de natuurwetenschappen

Overheid steunt onderwijs in de natuurwetenschappen

18 juli 2019 in Optica, Wetenschappelijk, Postzegel.. Binnen de bestaande onderwijs- en opleidingsconcepten en organisaties ondersteunen overheden in diverse landen actieplannen om meer studenten te interesseren om te studeren in het hoger-onderwijs of aan een universiteit in de exacte wetenschap, technologie, toegepaste wiskunde en informatietechnologie. Aan dit initiatief zijn tevens uitvoeringsplannen gekoppeld om meer loopbanen in deze vakken te stimuleren. Lees verder...

Oudere artikelen