Onderwijs

De nieuwsbrief Optische Fenomenen presenteert en beschrijft telkens weer educatieve materialen, objecten en publicaties voor onderwijsdoeleinden op verschillende leer- en experimenteerniveaus. Veel van deze educatieve uitgaven zijn echter ook interessant en leerzaam voor iedere geïnteresseerde in het specifieke onderwerp of thema. Voor jeugdbibliotheken en educatieve afdelingen van musea veelal waardevolle inspiratiebronnen.Filatelistische aandacht voor: Fotografie (7)

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (7)

27 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Multim.. Met schilder Bouton stichtte Daguerre in 1822 een diorama in een bestaand gebouw in Parijs. Daarin experimenteerden zij met speciale belichtingen, grote afbeeldingen en een camera obscura voorzien van speciale lenzen. Nicéphore Niépce begint in 1827 met corresponderen met Daguerre. In 1828 stierf Claude Niépce. In 1829 besluit Nicéphore Niépce om zijn kennis en bevindingen over zijn fotografische experimenten en bevindingen te publiceren. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (6)

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (6)

26 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Multim.. De eerste landschapsfoto maakte Niépce vanuit het raam van zijn werkkamer in Saint-Loup-de-Varennes, een dorpje in de directe omgeving van Chalon-sur-Saône. Er is overigens ook een oudere foto van Niépce bekend, die hij maakte in 1825. De allereerste permanente foto “Uitzicht vanuit het raam in Le Gras” is gemaakt vanuit een bovenste raam van zijn huis en op het beeld staan ironisch genoeg de bijgebouwen en de binnenplaats van zijn financieel zwaar belaste onroerend goed. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (5)

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (5)

25 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Multim.. In 1820 begon Nicéphore aan een forse serie fotografische experimenten. Hij gebruikte platen van glas, steen en metaal, die werden voorzien van een dun laagje speciale bitumen en van een hars. In 1822 werden de eerste blauwdrukken van tekeningen gemaakt door licht te schijnen op een transparante tekening, die ligt op een lichtgevoelige substantie. De beelden werden beter herkenbaar en waren langer te bewaren. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (4)

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (4)

24 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Multim.. Het testen van deze motor voor de aandrijving van een boot op de Saône verloopt naar wens. Op 20 juli 1807 ondertekende keizer Napoleon Bonaparte in Dresden de verlening van een patent op deze uitvinding. De broers hielden dit patent 10 jaar in hun bezit. De eerste succesvolle toepassing van hun motor vond plaats in 1817 in een boot. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (3)

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (3)

23 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Multim.. De Nationale Garde was in de begintijd een militie van vrijwilligers uit de middenklasse die bij de start van de Franse Revolutie werd gevormd om orde in Frankrijk en vooral in de grote steden te bewaren. Later in 1789 werd hij verplicht lid van de Nationale Garde. De Franse Revolutie (1789-1799) bracht een politieke omwenteling, betekende het einde van de Franse monarchie en startte van de Eerste Franse Republiek in 1792. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (2)

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (2)

22 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Multim.. In het algemeen is bekend en wereldwijd aangenomen dat de Franse onderzoeker en uitvinder Joseph Niépce de eerste foto ter wereld realiseerde en die ook bewaard is gebleven. Voor postzegelverzamelaars die gekozen hebben voor de opbouw van een verzameling Fotografie, interessante informatie om via uitgegeven postzegels, verdere ontwikkelingen in de fotografie op postzegelformaat van dichtbij te volgen. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (1)

Filatelistische aandacht voor: Fotografie (1)

19 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Multim.. Het thema Fotografie staat voor techniek, activiteit, hobby, professie, proces, beeld, actualiteit, archief, herinnering, moment en nog veel meer aan te vullen begrippen en benamingen. Ooit is het algemeen bekende begrip fotografie bedacht, benoemd en wereldwijd in spreek- en schrijftalen in gebruik genomen in bijbehorende lands- en streektalen. Lees verder...

Historische ontwikkelingen uit de wereld van de chemie

Historische ontwikkelingen uit de wereld van de chemie

19 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs In een tweede bijdrage over de historische ontwikkelingen van de Duitse chemische industrie bespreken wij vier brochures uit een reeks brochures “Historische locaties van de chemie”. De boekjes zijn gepubliceerd door de “GDCh - de vereniging van Duitse chemici”. De brochures maken inmiddels ook deel uit van een reeks aan informatieve bladen binnen de rubriek “Filatelistische aandacht voor: Dmitri Ivanovitsj Mendelejev”, bekend van het periodiek systeem der elementen, en aangevuld met het subthema “Pioniers in de scheikunde”. Lees verder...

Leven en werk van Röntgen vertelt door Anna en Phillip

Leven en werk van Röntgen vertelt door Anna en Phillip

12 september 2022 in Wetenschappelijk, Onderwijs De kinderen Anna en Phillip interesseren zich voor het verschijnsel van röntgenstralen, voor de ontdekker van deze krachtige straling prof. Wilhelm Conrad Röntgen en vertellen alles over de oorspronkelijk genoemde X-stralen van a tot en met z. Zij bezochten daarvoor het Duitse Röntgen-Museum in Remscheid en “spraken” met de beroemde wetenschapper. Lees verder...

Kinderen zien spelenderwijs alles over het visueel bedrog

Kinderen zien spelenderwijs alles over het visueel bedrog

7 september 2022 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. De auteurs, tekenaars en ontwerpers van een publicatie van National Geographic, over het telkens verrassende verschijnsel van visuele en optische illusies en andere merkwaardige beeldfenomenen, hebben gezamenlijk een heel leuk doeboekje voor kinderen samengesteld. Vele vormen, uitvoeringen en typen van illusies zijn op een heldere wijze gedetailleerd behandeld en op kleurrijke duidelijke wijze in beeld gebracht. Lees verder...

Oudere artikelen