Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (2)

4 maart 2020

Het gebied van fotogrammetrie, de optische 3D-metrologie en 3D-beeldvorming groeit nog steeds, voor- al in de gebieden die geen traditionele link hebben met fotogrammetrie en geodesie. Hoewel 3D-beeldvormingsmethoden in veel wetenschappelijke gemeenschappen zijn ingeburgerd, is fotogrammetrie nog steeds een door engineering gedreven techniek waarbij kwaliteit en nauwkeurigheid een belangrijke rol spelen.

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (2)

Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging

De structuur van het boek veronderstelt bij lezers, studenten, docenten en andere gebruikers verschillende niveaus van reeds bestaande kennis, van beginner tot wetenschappelijk expert. Om deze reden gaat de inhoud van het boek ook in op een aantal fundamentele technieken en methoden in de wiskunde, inregeltechnieken, natuurkunde, optica en beeldverwerking en -bewerking.

Hoewel deze informatie veelal ook in andere referentie- en studieboeken is aangegeven, is het doel om een handige koppeling te realiseren tussen verschillende werkvelden met een gemeenschappelijke notatie voor vergelijkingen en parameters.

Analyseren van 3D-vormen door nabij-fotogrammetrie (2) - 2
Multimeetstation (Leica Nova) voor toepassingen in de fotogrammetrie. Beschreven in studieboek Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging.

Elk van de acht hoofdstukken is gedetailleerd onderverdeeld in begrippen en onderwerpen en het geheel sluit af met een uitgebreid literatuuroverzicht en trefwoordenregister. Zelfs voor deskundigen uit het vakgebied van de fotogrammetrie biedt dit boek een grote schat aan de nieuwste theoretische benaderingen en praktische informatie.

ISBN 978-3-11-060724-6, “Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging”, Thomas Luhmann, Stuart Robson, Stephen Kyle en Jan Boehm, Verlag Walter de Gruyter, 2020, 3e druk, 822 pagina’s.