Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (5)

20 april 2018

Sectie 2 van deel 2 van de tweedelige serie “Handboek voor Visuele Optica” behandelt alle beschikbare correctiemogelijkheden aan het oog en voor het oog om de visuele perceptie waar nodig te verbeteren. In artikel 10 krijgt de lezer een algemeen beeld van oogheelkundige lenzen in meerdere uitvoeringen van vormgeving en materiaalkeuzen. De oogheelkundige lenzen worden voor het corrigeren van refractieve afwijkingen in het oog al eeuwen lang toegepast.

Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (5)

Handbook of Visual Optics - Instrumentation and Vision Correction

De oudst bekende toepassing van een brillenglas is zichtbaar op een geschilderde voorstelling door de Italiaanse schilder Tommaso da Modena (ca.1325-1379). Het artikel laat de standaard afwijkingen zien en bespreekt lenzen in glas en kunststof in een spherische, aspherische en prismatische uitvoering. Ook bifocale en multifocale lenzen, contactlenzen en intraoculaire lenzen en specifieke optometrische instrumenten zijn besproken.

In de artikelen daarna is nog eens gedetailleerder ingegaan op de geschiedenis van de harde en zachte contactlenzen van glas of van kunststof, de fabricage, de meting, de diverse uitvoeringen van contactlenzen en het gebruik van contactlenzen. De sectie “Vision correction” met theoretische en praktische informaties over correcties van het gezichtsvermogen vervolgt in artikel 15 met de historie en stand van zaken in toepassingen van laser refractieve chirurgie. Ook zijn voorkomende afwijkingen in het gezichtsvermogen in relatie tot laserbehandelingen en -technieken uitgebreid in beeld gebracht.

Van laserbehandelingen als PRK, LASEK en LASIK is het ontstaan en de erkenning ervan behandeld, zijn de personen genoemd die bijgedragen hebben aan de ontwikkelingen en geven diverse tabellen praktische informaties over gecontroleerde lasersystemen, de leveranciers ervan en specifieke toepassingsmogelijkheden. Een uitgebreide vergelijkingstabel geeft verschillen aan tussen eximeerplatforms van de zesde generatie.

In de volgende bijdragen worden onder andere specifieke oogheelkundige behandelmethoden van het netvlies met de femtoseconde laser technology en chirurgische ingrepen in het hoornvlies besproken en ruim toegelicht met afbeeldingen. Sectie 3 van deel 2 geeft in de zes laatste artikelen van dit voortreffelijke handboek een beeld van de invloed van het optisch systeem van het oog op de gezichtsscherpte.

Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (5) - 2 Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (5) - 3 Beginselen van visuele optica in een tweedelig handboek (5) - 4
Het opzetten en uitbouwen van een collectie aan postzegels met afbeeldingen en informaties uit de wereld van de Oogheelkunde brengt verzamelaars voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen.

In het eerste artikel komen optometrische eigenschappen aan de orde. Met hulp van mathematische formules, vergelijkingen, berekeningen, parameters, definities en bewijzen zijn de eigenschappen en karakteristieken van ogen verklaard. Daarna maken de gebruikers van het studieboek kennis met de resultaten van onderzoeken naar de kwaliteit, helderheid en scherpte van beeldwaarneming, neurale reacties en aanpassingen aan het zien van onscherpte en de resultaten van onderzoek naar automatische reacties op contrastverschillen.

In artikel 21 geeft auteur Frank Schaeffel een interessante verzameling van resultaten van onderzoeken naar het visuele verschijnsel van contrast adaptatie door een groot aantal met name genoemde onder-zoekers. Door de grote hoeveelheid aan illustraties en compacte meetgegevens is snel een inspirerend beeld te verkrijgen over de uitdaging voor wetenschappers om juist dit onderwerp te onderzoeken. Dat visuele prestaties in het algemeen bij het ouder worden afnemen is een feit dat uitdagend genoeg is om de mate waarin dat proces verloopt (of zou kunnen verlopen) te onderzoeken.

Onderdelen als de gezichtsscherpte, contrastgevoeligheid, omvang visuele velden, donkeradaptatie, gevoeligheid voor verblindingen en het reageren op snelle bewegingen vormen daarin de belangrijkste aandachtspunten. In het laatste artikel gaat over diepte zien. Stereopsis is namelijk een van de meest geavanceerde functies van het visuele systeem omdat het ons mogelijk maakt om ruimtelijke locaties van objecten om ons heen te onderscheiden. Het meten van de mate waarin wij 3D waarnemen kent uitdagingen. Ook in deel 2 heeft elk artikel een literatuuroverzicht en sluit af met een uitgebreid trefwoordenregister.

ISBN 978-1-4822-3792-4, “Handbook of Visual Optics - Instrumentation and Vision Correction”, Pablo Artal (redactie), CRC Press, 2017, 437 pagina’s, Deel 2 van 2.


Gerelateerde artikelen