Charles Hard Townes (1915-2015)

4 november 2019

In 1964, thans 55 jaar geleden, ontving de Amerikaanse natuurkundige Charles H. Townes (1915-2015) met nog twee Russische wetenschappers, de Nobelprijs voor de Natuurkunde wegens zijn fundamentele bijdrage die leidde tot de ontwikkeling van de laser. Als 19-jarige behaalde hij cum laude zijn diploma Natuurkunde aan de Furman Universiteit in Greenville. Een aantal jaren daarna behaalde hij een mastergraad en daarna nog zijn doctoraat in de natuurkunde.

Charles Hard Townes (1915-2015)

In 1964 ontving Charles Townes de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

Na 1945 werd hij benoemd als hoogleraar aan de Columbia-Universiteit. Zijn assistent bij zijn onderzoekswerk werd Arthur L. Schawlow, die tevens zijn zwager was. Samen bestudeerden zij de eigenschappen en mogelijkheden van microgolfspectroscopie. Met die kennis en opgedane ervaringen ontwikkelden zij in de jaren vijftig ook de grondbeginselen van de maser en laser, door microgolven op te wekken met een gestimuleerde emissie.

Charles Hard Townes (1915-2015) - 2 Charles Hard Townes (1915-2015) - 3

Het experiment leidde tot de fabricage van een ammoniakmaser. In 1958 publiceerden Townes en Schawlow de resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift en verkregen zij in maart 1960 een octrooi op hun uitvinding. Charles Townes werd in 1961 professor aan het MIT en in 1967 professor aan de universiteit van Californië in Berkeley. Hij ontving diverse hoge internationale onderscheidingen. Op een respectabele leeftijd van 99 jaar overleed Charles Townes op 27 januari 2015.


Gerelateerde artikelen