De kunst van geheimschrift, tekens, vormen en symbolen

13 december 2023

Geheimtalen hebben een zekere aantrekkingskracht bij jong en oud. Het compacte boekje beschrijft op een begrijpelijke wijze hoe geheimtalen ontstaan en hoe ze te ontcijferen zijn. Cryptografie, de kunst van schrijven van codes, bestaat al sinds de mens het schrift heeft uitgevonden. De hiërogliefen van de Egyptenaren en het spijkerschrift van de Mesopotamiërs werden aanvankelijk gebruikt om strategische en diplomatieke projecten te coderen.

De kunst van geheimschrift, tekens, vormen en symbolen

Geheimsprachen und Decodierung

Later werd de geheime communicatie van de oude Grieken en Romeinen de sleutel tot hun militaire successen. Tegenwoordig beheersen krachtige computers de stroom van communicatie. De cryptografen of encryptors zijn de geheimbewaarders en cryptanalisten of codebrekers doen er alles aan om het geheim te ontrafelen.

De kunst van geheimschrift, tekens, vormen en symbolen - 2 De kunst van geheimschrift, tekens, vormen en symbolen - 3 De kunst van geheimschrift, tekens, vormen en symbolen - 4
Alan Turing wist een geheimschrift te kraken!

Beide partijen maken voor dit doel gebruik van de wiskunde - van statistiek en modulaire rekenkunde tot de getaltheorie. Ondertussen wordt het beschermen van data steeds explosiever. Een publicatie voor wiskundigen en liefhebbers voor geschiedenis.

ISBN 978-90-8998-690-0, “Geheimsprachen und Decodierung”, Joan Gómez, Uitgeverij Librero, 2017, 142 pagina’s.


Gerelateerde artikelen