De theorie van de visuele perceptie

12 augustus 2017

De vele positieve reacties op de inhoud en bruikbaarheid in opleidingen Neurowetenschap, Psychologie, Oogheelkunde en Fysiologie heeft auteur Ian E. Gordon geïnspireerd om zijn studieboek “Theories of Visual Perception” met enkele onderdelen uit te breiden en een derde druk te laten verschijnen. Met de behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het vak visuele perceptie loodst de auteur de lezer en gebruiker van dit studieboek door de boeiende theorie, praktische benaderingen en experimenten uit het omvangrijke vakgebied.

De theorie van de visuele perceptie

Theories of Visual Perception

De inhoud is opgedeeld in acht hoofdstukken, die elk een deel van het vak behandelen. In de inleiding in het eerste hoofdstuk bespreekt de auteur een gewenste mogelijkheid van studenten om de echtheid van bepaalde ontdekkingen, bewijzen, beschrijvingen en feiten te ontrafelen of in relatie te zien tot de dagelijkse dingen. De auteur speelt bij de behandeling van de onderwerpen op deze wens in.

Achtereenvolgens komen aan de orde de “Gestalttheorie”, “Brunswik’s probabilistische functionaliteiten”, “Neurofysiologische benadering van de visuele perceptie”, “Perceptie als een constructief proces” en geeft de auteur duidelijke benaderingen van de theorieën van Gibson en Marr en sluit af met opmerkelijke resultaten van recent onderzoek. Aan het einde van elk hoofdstuk krijgt de lezer een beeld van de belangrijkste punten.

Zelfs de resultaten uit het meest recente wetenschappelijk onderzoek beperken zich tot een geringe extra kennis over de ogen van een vis, een vogel of een vlieg. De werking van de ogen van onze dieren blijft ook voor de meeste wetenschappers nog steeds mysterieus. Het blijft bij de opmerking als: “dit zou een insect kunnen zien!”. De auteur laat de lezer zeker merken dat er al veel is bereikt, maar eveneens dat er nog veel onderzocht moet worden.

De lezer maakt bij het gebruik van dit studieboek tevens op een compacte wijze kennis met onderwerpen als holografie, random-dot stereogrammen, stereoscopisch zien en met verschillende wonderlijke optische illusies. Het compacte studieboek bevat een trefwoordenregister, een literatuuroverzicht en gepubliceerde artikelen.

ISBN 1 84169 383 9, “Theories of Visual Perception”, Ian E. Gordon, Psychology Press, 2004, 256 pagina’s.


Gerelateerde artikelen