Visuele waarneming

Onder dit thema informeren wij onze lezers over publicaties en bijzonderheden uit het vakgebied van de Oogheelkunde en de verschillende technieken, methoden en ontwikkelingen om de kwaliteit van onze visuele waarneming op peil te houden.Onze zintuigen verbinden de binnen- en buitenwereld (2)

Onze zintuigen verbinden de binnen- en buitenwereld (2)

8 april 2020 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. Wat ons omringt kunnen wij alleen begrijpen door de automatische werking van zintuigen, die wij tevens kunnen aanscherpen en besturen. Het boek bevat een serie oefeningen van algemene zin en is er voor elk zintuig een oefening uitgeschreven. Met deze serie oefeningen kan de lezer de functies van onze zintuigen testen en trainen, om uit de resultaten ervan meer oplettendheid in het dagelijks te stimuleren. Lees verder...

Onze zintuigen verbinden de binnen- en buitenwereld (1)

Onze zintuigen verbinden de binnen- en buitenwereld (1)

7 april 2020 in Wetenschappelijk, Brein, Visuele wa.. Met onze zintuiglijke waarnemingen en met gebruikmaking van onze perceptuele kanalen en systemen kunnen we dat, wat ons omringt en onze psyche activeert, pas echt begrijpen. Zij creëren voor ons een persoonlijk beeld van de wereld waarin we dagelijks leven en zijn. Hoe dat beeld wordt gevormd en hoe onze zintuigen aan het werk moeten om die activiteiten juist uit te voeren bespreekt auteur en wetenschapsjournalist Rüdiger Braun in zijn publicatie “Onze 7 zintuigen - de toegang tot onze psyche” op een aangename, inspirerende en leerzame manier. Lees verder...

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (2)

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (2)

1 april 2020 in Kunst, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Voortbouwend op deze concepten en recente theorieën over ruimte brengt deze publicatie een beeld van historische ontwikkelingen in ruimtelijke kunstuitingen als fysieke spiegels van de maatschappij. De eerste vormen van bewegende ruimtelijke kunstuitingen worden al zichtbaar en de maatschappelijke en publiekelijke belangstelling voor een nieuwe vorm van kunst is merkbaar: vormen van stille en actieve kinetische kunst. Lees verder...

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (1)

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (1)

31 maart 2020 in Kunst, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Het referentie-, studie- en leerboek “From Space in Modern Art to a Spatial Art History” richt zich op kunstzinnige concepten van ruimtelijke theorieën en praktijken in de eerste helft van de twintigste eeuw. Dit boek maakt deel uit van een serie van interdisciplinaire wetenschappelijke publicaties, waarin concepten en realisaties van het dubbele perspectief van tijd en ruimte in kunstzinnige uitingen centraal staan in relatie tot sociaal-culturele- en levenswereldconcepten van personen over zichzelf en in mediabeelden. Lees verder...

Door experimenteren leren van visuele waarnemingen

Door experimenteren leren van visuele waarnemingen

30 maart 2020 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. De CD-ROM “Adelaarsoog” (in een uitvoering in vijf talen) bevat 30 educatieve spellen - elk met 2 moeilijkheidsgraden - voor diagnose en training van motorische vaardigheden en visuele perceptie bij kinderen. Het deelnameniveau van kijkers en spelers wordt vooraf vastgesteld voor elk van de drie deelnemende groepen voor de tien spellen, respectievelijk de tien testen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13c)

23 maart 2020 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Het geheel in dit spectaculaire kijkboek is ingedeeld in zes specifieke hoofdstukken. De auteurs kozen voor beschrijvingen van de onderwerpen: “Het oog - een camera?”, “Het fenomeen van contrast”, “Geometrische optische illusies”, “De derde dimensie is dubbelzinnig”, “De kijker maakt z’n eigen voorstelling”, die gevolgd worden door een uitgebreid gedeelte met figuren en afbeeldingen met bijbehorende toelichtingen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13b)

22 maart 2020 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. Ze zijn echter in de loop van de menselijke evolutie steeds zeldzamer geworden, omdat ervaringen van alle afzonderlijke zintuigen sterk toegenomen zijn en telkens weer worden opgeslagen in het geheugen. Hoe ingewikkeld het onderscheiden en verdelen naar de juiste “verdeelstations” in het zenuwstelsel eigenlijk is, is goed waar te nemen bij heel jonge kinderen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (13a)

21 maart 2020 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: (13). Lees verder...

Kunsttijdschriften brengen kunstenaar in de huiskamer (2)

Kunsttijdschriften brengen kunstenaar in de huiskamer (2)

19 maart 2020 in Optische Illusies, Kunst, Visuele w.. Aan onze tijdschriftencollectie konden wij twee publicaties met artikelen over het leven en werk van genie en wetenschapper Leonardo da Vinci. Het tijdschrift Histore 103 bracht in 2019 ter gelegenheid van de aandacht voor de 500e sterfdag van deze internationale beroemdheid, een compact overzicht van bekende ontdekkingen en uitvindingen van Da Vinci. En natuurlijk bevat de uitgave ook andere informatie over historische gebeurtenissen. Lees verder...

Kunsttijdschriften brengen kunstenaar in de huiskamer (1)

Kunsttijdschriften brengen kunstenaar in de huiskamer (1)

18 maart 2020 in Optische Illusies, Visuele waarneming Uit de reeks onlangs voordelig verkregen tijdschriften met artikelen over kunst, historie en illusies selecteerden wij voor de lezers acht mooie uitgaven. Ook deze tijdschriften kochten wij bij de Franse uitgever Éditions Faton (www.faton.fr) tegen aantrekkelijke voorwaarden. We hebben er wel lang op moeten wachten door stakingen in de transportsector en openbaar vervoer, waardoor we telkens een e-mail ontvingen met excuses dat de verzending op zich liet wachten. Lees verder...

Oudere artikelen