Visuele waarneming

Onder dit thema informeren wij onze lezers over publicaties en bijzonderheden uit het vakgebied van de Oogheelkunde en de verschillende technieken, methoden en ontwikkelingen om de kwaliteit van onze visuele waarneming op peil te houden.Ontwikkelingen in de visuele perceptie

Ontwikkelingen in de visuele perceptie

19 april 2024 in Wetenschappelijk, Onderwijs, Visuel.. Het boek “Visual Perception” van samensteller en auteur Steven Yantis bevat een selectie van artikelen en uittreksels uit publicaties van vooraanstaande wetenschappers en onderzoekers uit het vakgebied van de visuele waarneming. De geselecteerde artikelen voor dit studieboek zijn eerder gepubliceerd geweest in een periode van ruim 125 jaar. Het eerste artikel uit de reeks van 25 wetenschappelijke bijdragen verscheen in 1894 aan de hand van Hermann von Helmholtz. Lees verder...

Ontwerp zelf visuele illusies en ervaar een verwondering

Ontwerp zelf visuele illusies en ervaar een verwondering

17 april 2024 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. De wereld waarnemen met onze ogen is een van de meest interessante aspecten van de lichaamsfuncties. Vroeger werd ook aangenomen dat ons gezichtsorgaan alleen uit het oog bestond en werd er gedacht dat het oog op dezelfde manier als een camera werkte. Bijgevolg werd alles wat men zag gezien als een onveranderde en waarheidsgetrouwe weergave van de buitenwereld. Na intensief onderzoek is echter gebleken dat waarnemen een zeer gecompliceerde functie van de hersenen is - heel anders dan de functie van welk optisch apparaat dan ook. Lees verder...

De psychologie van het actief kijken (2)

De psychologie van het actief kijken (2)

13 april 2024 in Onderwijs, Brein, Visuele waarneming Ook speelt het vermogen om snel wisselende voorstellingen waar te nemen een belangrijke rol in het opnemen en verwerken van beelden. Vanuit de resultaten van studies in de neurofysiologie van de laatste vijftig jaar zijn richtinggevende feiten verwerkt in recente experimenten. De hoofdstukken “Visuele oriëntatie” en “Visuele beelden bij het lezen” geven heldere beschrijvingen over het natuurlijke visuele proces en de reproductie van de beelden. Lees verder...

De psychologie van het actief kijken (1)

De psychologie van het actief kijken (1)

12 april 2024 in Onderwijs, Visuele waarneming Meer dan een derde deel van onze hersenen is gekoppeld aan het proces van zien en waarnemen. Waarnemen is bovendien een uiterst belangrijk onderdeel van ons dagelijks functioneren. Ook kan de mens dankzij de waarneming op een effectieve wijze deelnemen aan de dagelijkse activiteiten. Daarbij is vast te stellen dat de visuele waarneming een continu dynamisch proces is van het voortdurend opnemen door onze ogen van beeldfragmenten uit de omgeving. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62c)

11 april 2024 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Het studieboek bevat de volgende hoofdstukken “De rechtlijnige voortplanting van het licht”, “De terugkaatsing van het licht”, “Breking van het licht”, “De lenzen”, “Het oog. Optische toestellen”, “Kleurschifting en Kleurenmenging”, “Het licht als golfverschijnsel” en “Fotometrie”. De gebruikers worden al meteen aan het begin van hoofdstuk 1 geprikkeld om een antwoord te bedenken op de volgende veronderstelling: “Vroeger wist men niet precies wat zien eigenlijk is. Men dacht dat er vanuit het oog ‘zichtstralen’ werden uitgezonden. Deze lichtstralen zouden dan als een soort tentakels de ruimte aftasten om zo de vorm van voorwerpen waar te nemen. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62b)

10 april 2024 in Optica, Onderwijs, Visuele waarneming Licht is een elektromagnetische straling en is zichtbaar voor ons visuele systeem in slechts een klein gedeelte van het elektromagnetische spectrum en wel in het gedeelte van dit spectrum dat ligt tussen infrarood licht en ultraviolet licht. Binnen het elektromagnetische spectrum vinden we het zichtbare licht tussen golflengten 380 nanometer en 780 nanometer (nm). Licht zelf bestaat bovendien uit een groot aantal specifieke kleuren, die elk ook weer een eigen golflengte bezitten. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (62a)

9 april 2024 in Kleur, Onderwijs, Visuele waarneming De inhoud van het leer- en werkboek over de theoretische en praktische achtergronden van lichtstraling is samengesteld door een team van didactische specialisten en is geschikt voor gebruik in het middelbaar en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het leer- en werkboek maakte ooit deel uit van het leerprogramma binnen het vakgebied van de algemene natuurkunde. Het leerboek op A4-formaat is zeker ook nu nog geschikt als fascinerend en inspirerend lesmateriaal over licht en de spannende eigenschappen van lichtstraling. Lees verder...

Leer meer over illusies door oefenen en experimenteren

Leer meer over illusies door oefenen en experimenteren

6 april 2024 in Optische Illusies, Onderwijs, Visue.. In het museum voor illusies “World of Mind” in Tour & Taxis in Brussel vonden wij de zeer inspirerende publicatie “100 % Illusions d’Optique” in een kartonnen verpakking en in een ringband uitgevoerd. De educatieve publicatie voor jong en oud bevat meer dan 70 uitgekiende illusies om vele uren alleen of met anderen telkens te experimenteren. Het is een publicatie die direct toegang geeft tot de prachtige, zij het vreemde, wereld van optische illusies. Lees verder...

Door het oog van de waarnemer (3)

Door het oog van de waarnemer (3)

2 april 2024 in Wetenschappelijk, Visuele waarneming De achtergronden van de fysische verschillen tussen gezichten op basis van leeftijd, sekse en ras en de mate van aantrekkelijkheid van een gezicht voor anderen, worden behandeld in de daarop volgende hoofdstukken. Hoe uniek is eigenlijk een gezicht en op basis waarvan herkennen wij bekende personen? Op deze vragen geven de auteurs antwoord in het vijfde hoofdstuk. Lees verder...

Door het oog van de waarnemer (2)

Door het oog van de waarnemer (2)

1 april 2024 in Wetenschappelijk, Visuele waarneming Voor de inleiding, de inhoudelijke behandeling en de verbreding en verdieping van het onderwerp verdeelden de auteurs het geheel in zeven hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk “Het gezicht als communicatiemiddel” duiken de auteurs al onmiddellijk ruim 150 jaar terug in de geschiedenis. In die periode beschrijven vooraanstaande wetenschappers al de functie van het gelaat als communicatiemiddel. In het verleden werden combinaties gemaakt tussen het menselijk gelaat en de dierenwereld. Lees verder...

Oudere artikelen