Visuele waarneming

Onder dit thema informeren wij onze lezers over publicaties en bijzonderheden uit het vakgebied van de Oogheelkunde en de verschillende technieken, methoden en ontwikkelingen om de kwaliteit van onze visuele waarneming op peil te houden.De magische inktvlek zorgt voor maken van gedichten

De magische inktvlek zorgt voor maken van gedichten

16 januari 2022 in Wetenschappelijk, Visuele waarneming De uit de psychologie bekende zogenoemde inktvlekken of inktspetters hebben bij veel personen een magisch fascinerende betekenis. Velen hebben bij een persoonlijkheidstest kennisgemaakt met vlekkerige en veelal symmetrische figuren bij het gebruik van de Rorschachtest. De serie van drie boven elkaar afgedrukte vlekken wordt door de auteur van het inspirerende boekje “Das Maulwurfigelchen” vol met gedichten, het “liefdesspel” genoemd. Lees verder...

Dubbelzinnige afbeeldingen voor verrassende momenten

Dubbelzinnige afbeeldingen voor verrassende momenten

8 januari 2022 in Optische Illusies, Visuele waarneming De aanhoudende vraag naar speelkaarten met optische illusies en andere fascinerende, merkwaardige, speelse en magisch uitstralende visuele en optische verschijnselen heeft uitgevers aangezet om voortdurend nieuwe uitgaven op de markt te brengen. Een zeer bekende uitgever van deze vormen van speelkaarten is moses.Verlag uit het Duitse Kempen. Lees verder...

Sandro Del-Prete ontwerpt meesterlijke illusoire kunst

Sandro Del-Prete ontwerpt meesterlijke illusoire kunst

3 januari 2022 in Optische Illusies, Expositie/Museum.. De Zwitserse kunstenaar Sandro Del-Prete weet op een voortreffelijke en magische wijze de kijker volledig te verrassen met zijn getekende kunstwerken waarin wordt gespeeld met een vals perspectief, onmogelijke figuren en dubbelzinnige beelden. Sandro realiseerde ook meerdere schilderstukken met optische illusies en visueel bedrog. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34c)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34c)

19 december 2021 in Onderwijs, Visuele waarneming Het duurde tot het begin van de 17e eeuw voordat de wetenschap het fenomeen licht helder en begrijpelijk kon beschrijven, dankzij de bijdragen van onder andere Willebrord Snellius en Christiaan Huygens. De lezer maakt tevens kennis met eigenschappen van licht en lichtstraling. Ook een strijd over de aard van het licht ving aan. Interessant zijn de wetenschappelijke bijdragen van onderzoekers James Clerk Maxwell en Thomas Young. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34b)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34b)

18 december 2021 in Visuele waarneming Wetenschappers en onderzoekers hebben reeds zeer vroeg getracht het wezen van het licht en het zien te doorgronden. Hoe onbegrijpelijk ingewikkeld en vernuftig ook in dit opzicht het heelal en het organische leven gebouwd en op elkaar afgesteld zijn, wordt in acht hoofdstukken van het boek een verbazingwekkende verrassing voor de lezer. Een verrassing, die gebaseerd is op resultaten uit het spel tussen licht, donker en een optimale waarneming ondanks meerdere optredende bedreigingen, onvolkomenheden en visuele illusies. Lees verder...

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34a)

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (34a)

17 december 2021 in Visuele waarneming Na de geboorte van een kind worden alle beschikbare zintuigen en het zenuwstelsel automatisch geactiveerd om de wereld te verkennen en om ervaringen op te slaan. De nieuwgeborene zal de wereld sowieso visueel gaan verkennen en de ervaringen opslaan. Het wonderlijke en fascinerende systeem en proces van zien, waarnemen en bewust ervaren zal langzamerhand de wereld leren kennen, die uit vele factoren bestaat: warmte en koude, druk en pijn, uit verschillende geuren, smaken en geluiden en ten slotte uit licht en donker. Lees verder...

De grondbeginselen van een navigatie met hulpmiddelen

De grondbeginselen van een navigatie met hulpmiddelen

12 december 2021 in Optica, Wetenschappelijk, Visuele w.. Voor het veilig bevaren van wereldzeeën is veel kennis en ervaring noodzakelijk en is het gebruik van navigatie-apparatuur in onze moderne samenleving een vereiste. Heel lang geleden werden er ook al reizen over de wereldzeeën ondernomen. De zeelui beschikten toen niet over uitgekiende navigatiemiddelen, -methoden en -technieken. Toch waren er natuurlijke slimme trucjes om het doel al varend te bereiken ontwikkeld en beschikbaar. Lees verder...

Perfect verlichtingsontwerp  zorgt voor levenskwaliteit (3)

Perfect verlichtingsontwerp zorgt voor levenskwaliteit (3)

28 november 2021 in Optica, Visuele waarneming De auteur geeft aan dat er een complexe relatie bestaat tussen de eigenschappen en invloed van licht op de mens bij het functioneren in het dagelijks leven. Deze complexe relatie was voor hem een uitdaging voor een uitgebreid onderzoek naar het licht als medium voor informatievoorziening en voor andere fysiologische en psychologische processen. Lees verder...

Perfect verlichtingsontwerp  zorgt voor levenskwaliteit (2)

Perfect verlichtingsontwerp zorgt voor levenskwaliteit (2)

27 november 2021 in Optica, Visuele waarneming Omdat de mens sterk afhankelijk is van licht, heeft de juiste verlichtingsoplossing een grote impact op hun levenskwaliteit. “Licht is het medium van het zicht en de ziel. Het beïnvloedt het ritme van het leven, stemming en de prestaties van mensen”, geeft Christian Bartenbach aan, die de hoogste erkenning kreeg voor de resultaten en de uitwerkingen ervan uit zijn onderzoek en toepassingen. Lees verder...

Perfect verlichtingsontwerp  zorgt voor levenskwaliteit (1)

Perfect verlichtingsontwerp zorgt voor levenskwaliteit (1)

26 november 2021 in Optica, Visuele waarneming Het zeer omvangrijke hand-, studie- en referentieboek Licht staat in het teken van het optimale gebruik van licht en verlichting door de mens met speciale aandacht voor gezondheid en een welbehagen. Met een bijna oneindig aantal praktische tips is de inhoud direct geschikt voor ontwerpers van licht- en verlichtingsinstallaties. Lees verder...

Oudere artikelen