Een praktische benadering van optica, licht en lasers

1 juli 2018

Het succesvolle gebruik van een studie-, vak- en referentieboek voor de studie- en vakgebieden optica en fotonica, heeft geleid tot het samenstellen en uitgeven van een uitgebreide herziening en uitbreiding van “Optics, Light and Lasers” in een 3e druk. Auteur Dieter Meschede brengt door een praktische benadering alle aspecten en onderwerpen uit de moderne optica, fotonica en laserfysica uitgebreid in een doordacht en overzichtelijk concept in beeld.

Een praktische benadering van optica, licht en lasers

Optics, Light and Lasers

Het recent uitgegeven uitgebreide leerboek bevat meerdere nieuwe hoofdstukken met verkregen leerstof uit de resultaten van onderzoeken in het laboratorium en door het gebruik van bestaande meet- en productietechnieken in beide vak- en toepassingsgebieden. Ook uit terugkoppelingen van vele gebruikers heeft de auteur de inhoud kunnen aanpassen aan de nieuwste stand uit de wetenschap, onderzoek en techniek.

De nieuwe gebruikers van dit studieboek kunnen profiteren van de opgedane erva-ringen van de auteur en de vele bestaande gebruikers. De inhoud is geschikt voor de opleidingen Fysica en specialisatie Optica & Fotonica op hoger technisch en universitair niveau en voor specifieke opleiding en instructie gericht op het werkgebied en onderzoeksgebied van bedrijven, instituten en instellingen waarin het hebben van kennis over optica, fotonica en laserfysica centraal staat.

Het vak- en studieboek bevat 16 hoofdstukken, een aantal bijlagen, een uitgebreid literatuuroverzicht en een trefwoordenregister. Elk hoofdstuk is verdeeld over soms tientallen subonderwerpen en sluit af met vragen en opgaven uit de behandelde onderwerpen. In zijn inleiding geeft de auteur aan dat de vakgebieden optica en fotonica als gemeenschappelijke eenheid een belangrijk werkgebied is geworden voor wetenschap, techniek en onderzoek.

Een praktische benadering van optica, licht en lasers - 2 Een praktische benadering van optica, licht en lasers - 3 Een praktische benadering van optica, licht en lasers - 4
Het verzamelen van postzegels levert kennis op over de moderne optica, fotonica en fysica.

In het algemeen wordt er zelfs aangegeven dat de 21e eeuw de eeuw van de fotonica aan het worden is. De komst van nieuwe materialen, technieken en systemen in de 20e eeuw in samenhang met de eerste groepen innovatieve optische en fotonische producten heeft meerdere bedrijven gestimuleerd om zich verder in de markten voor optische en fotonische apparatuur commercieel te ontwikkelingen. In onder andere onze gezondheidszorg en de geneeskunde in het algemeen zijn hoopgevende toepassingen van optische operatie- en behandelmethoden succesvol in het gebruik.

Verdere vernieuwingen en uitstekende resultaten in de geneeskunde door optica, fotonica en lasers zijn zeker te verwachten. De noodzaak van de derde druk bracht de auteur een mogelijkheid om de nieuwste ontwikkelingen in het omvangrijke studie- en vakgebied te verwerken in de leerstof. Hij start de overdracht van de leerstof met de fenomenen lichtstraling en de eigenschappen, het transport, sturing en het ontstaan van onze kennis over licht. Natuurlijk ontbreekt daarin niet de strijd over de verklaringen voor de golftheorie en deeltjestheorie.

Enkele hoofdstukken bespreken theoretische grondslagen van sturing van licht door een medium. Beeld-vormende eigenschappen van licht door optische hulpmiddelen, zoals het menselijk oog, microscoop, telescoop, lenzen en optische instrumenten vormen een belangrijk onderdeel van het studieboek. In verschillende kaders bespreekt de auteur zeer interessante onderdelen uit het vakgebied. Het principe van de holografische techniek is behandeld. De laser en de vele bestaande typen worden in drie samenhangende gedeelten behandeld. Daarna behandelt de auteur de optische detectoren en sensoren, laserspectrometrie, geeft een introductie in kwantumoptica en eindigt zijn voortreffelijke publicatie met de behandeling van het studieonderdeel niet-lineaire optica.

ISBN 978-3-527-41331-7, “Optics, Light and Lasers”, Dieter Meschede, Wiley-VCH Verlag, 2017, 3e druk, 528 pagina’s.


Gerelateerde artikelen