Een stereoscopische kijktest kan problemen voorkomen

19 september 2014

Het stereoscopisch zien, ook bekend als het zien van diepte, het ruimtelijk zien of driedimensionale visuele perceptie, is de visuele functie van beide ogen voor het volledig zien van de vorm, de afstand en grootte van objecten.

Een stereoscopische kijktest kan problemen voorkomen

Digital Stereoscopic Test Plates

Het stereoscopisch zien is in onze visuele waarneming zeker één van de belangrijkste taken van beide ogen in combinatie met onze hersenen en is voor de mens een belangrijk gegeven in het dagelijks functioneren en in het werk. Uit onderzoek en registraties is gebleken dat ongeveer 2,6 % van de mensheid een probleem heeft met het zien van diepte. Voor veel functies en activiteiten is juist het stereoscopisch zien van uitdrukkelijk belang voor een optimaal functioneren. Er zijn zowel uit het verleden als door de moderne digitale technieken verschillende testmethoden beschikbaar om in een vroeg stadium elke vorm van stereoblindheid op te sporen. Al in de tijd van Helmholtz zijn er testkaarten beschikbaar om het zien van diepte te controleren. Door baanbrekend onderzoek van Bela Julesz in 1962 en het ontwikkelen van 3D-testafbeeldingen door TNO is een serie testkaarten beschikbaar. Door enkele Chinese wetenschappers zijn op basis van de random-dot-stereograms van Julesz interessante 3D-testkaarten in diverse uitvoeringen ontwikkeld en in een testsysteem samengebracht. Het resultaat van de praktisch gerichte 3D-testkaarten is verwerkt in een handige set voor het gebruik door oogartsen, specialisten en anderen voor het onderzoek naar visuele afwijkingen in het zien van diepte. Alle vormen van stereoblindheid kunnen met hulp van de afbeeldingen op de kaarten onderzocht worden. In de goed verzorgde verpakking van het testboek is de 3D-bril eveneens opgenomen. De samenstellers kozen voor de test met anaglyfentechniek.

ISBN 978-7-117-09086-5, “Digital Stereoscopic Test Plates”, Yan Shaoming, People’s Medical Publishing House, 2008, 44 pagina’s + 3D-bril.