Evolutie zit in onze genen

26 juli 2014

“Afgezien van de enkelingen die denken dat God 6000 jaar geleden de wereld heeft geschapen, en in die zes dagen ook nog kans zag om fossielen in de aarde te verstoppen om ons duizenden jaren later nog even bezig te houden, is iedereen wel overtuigd van de realiteit van de evolutie".

Evolutie zit in onze genen

Evolutie zit in je genen

De bewijzen liggen voor het opscheppen, vanuit de biologie, geologie en de fysica.” Met deze eerste zin van een voorwoord in het voorlichtende en informatieve boekje “Evolutie zit in je genen”, geeft Ronald Plasterk een prikkelende aftrap voor een speciaal beeld over de evolutietheorie van Darwin en de kennis van het heden over de relatie tussen evolutie en genetica. In de reeks kwartaalcahiers van de Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij is deze uitgave verschenen in het jaar dat het 150 jaar geleden was dat Darwin zijn boek “On the origin of species” schreef en uitgaf. Het Darwinjaar werd speciaal uitgeroepen doordat Darwin ook 200 jaar geleden werd geboren. Meerdere bewijzen zijn inmiddels verzameld dat de evolutie meer is dan een theorie en dat geldt zeker ook voor de genetica. Het meest krachtige argument voor de evolutietheorie komt nu dan ook voort uit de genetica. Door onze kennis over het DNA en de genen heeft de evolutietheorie, of zoals in het boekje wordt gesproken van evolutiekunde, een nieuw beeld gegeven over de historische gebeurtenissen en opgetekende feiten van toen. In theorie kan zelfs uit de opbouw van DNA de hele voorgeschiedenis van de mens worden gereconstrueerd. “Wat zou Darwin blij zijn geweest wanneer hij deze bevindingen had kunnen lezen …” De interessante onderwerpen, de opbouw van het boekje, de tekeningen en foto’s en de wetenschappelijke benadering van de evolutie staan borg voor uitstekend les- en studiemateriaal voor opleidings- en vormingsinstituten op alle niveaus en voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en de ontwikkelingen in de evolutietheorie. In het eerste artikel gaat de auteur op zoek naar de wortels van het leven en geeft een beeld van het werk van Charles Darwin en Gregor Mendel. Ook over Darwins vinken, mensen, mensapen, aapmensen, oermensen en chromosomen vindt de lezer een schat aan informatie en nieuwe kennis. Over de vondst van Ötzi, de man uit het ijs, was de wetenschap erg tevreden en elke beschikbare methode van onderzoek werd ingezet om de levensge-schiedenis van de man te reconstrueren. Het gebruik van DNA is beschreven in de bijdrage over DNA-profielen, waarmee men vaders en daders vindt. Het gebruik van melk is goed voor lang niet elk! Het artikel geeft aan waarom niet iedereen de melk en melkproducten kan verdragen. Het boekje eindigt met artikelen over de genen en een begrippenlijst.

ISBN 978-90-73196-50-6, “Evolutie zit in je genen”, Joep Geraedts, Peter de Knijff, e.a., Stichting BWM, 2009, 84 pagina’s.


Gerelateerde artikelen