Fenomenen van het licht 1

4 februari 2024

De titel van het boek “Light Science” heeft verschillende betekenissen. Ten eerste als een introductie in de wetenschap van het licht en daarbij in het bijzonder als onderwerp voor studenten in de beeldende kunst en voor lezers die belangstelling hebben voor kunst. Ten tweede als een inhoud die meer de nadruk legt op het verschijnsel licht dan op de theoretische achtergronden van het licht.

Fenomenen van het licht 1

Light Science - Physics and the Visual Arts

Ten derde suggereert de titel dat er sprake is van een luchtige benadering van de natuurkundige achtergronden van het licht. In het voorwoord geven de auteurs aan dat de inhoud van het omvangrijke studieboek eigenlijk alle genoemde aspecten behandeld. De vaak lastige onderdelen van de theoretische achtergronden en principes van het licht zijn door kaders geaccentueerd.

De leerstof is speciaal geschreven en samengesteld voor studenten in het voortgezet en universitair onderwijs. Het verschijnsel licht is zeer breed in beeld gebracht. De auteurs hebben de complete leerstof verdeeld over 14 hoofdstukken. Elk hoofdstuk sluit af met vragen, oefeningen en beschrijvingen van experimenten. Een echt doe-boek op hoog niveau. In het eerste hoofdstuk maken de lezers kennis met de grondbeginselen van licht en kleur. (Wordt vervolgd).

ISBN 0-387-98827-0, “Light Science - Physics and the Visual Arts”, Thomas D. Rossing en Christopher J. Chiaverina, Springer-Verlag, 1999, 442 pagina’s.