Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (1)

18 mei 2021

Het snuffelen en speuren in stockboeken van postzegelhandelaren of in de lijsten en catalogi van veilingen van postzegels, naar afbeeldingen van menselijke schedels op postzegels en poststukken zijn aan één kant voor verzamelaars bijzondere activiteiten en lijken aan de andere kant bizarre bezigheden te zijn om zo een collectie aan postzegels op te bouwen door alleen te kijken naar de menselijke schedel als onderwerp voor een thematische postzegelverzameling.

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (1)

De schedel heeft bij gebruik op postzegels een symbolische betekenis.

De keuze voor dit onderwerp komt echter niet uit de lucht vallen en ontstaat ook niet uit een gebrek aan fantasie of het ontbreken van andere kennis over interessante onderwerpen. De menselijke schedel als afbeelding op postzegels heeft namelijk bij een nadere beschouwing en verdieping van de achtergronden ervan in de meeste gevallen iets aantrekkelijks.

Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (1) - 2 Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (1) - 3 Filatelistische aandacht voor: De menselijke schedel (1) - 4

De schedel heeft in het geval van een gebruik op postzegels veelal een symbolische betekenis of brengt de kijker een boodschap over. Soms een boodschap over iets engs, maar in het algemeen voor het geven van voorlichting, een religieuze vertelling, een waarschuwing of oproep om eens goed na te denken of dat er sprake is van een historisch feit.

Natuurlijk behoort een schedel bij de mens, immers zonder een schedel is er geen gezicht! De schedel is een geheel van verschillende botstructuren, die samen een deel van het skelet vormen dat tevens vorm geeft aan het hoofd van een mens. De menselijke schedel is tevens een bron van inspiratie voor postzegelontwerpers. (Wordt vervolgd).