Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (43)

5 juli 2024

Het geweldige studie- en referentieboek “The Oxford Compendium of Visual Illusions” onder de redactie van Arthur Shapiro en Dejan Todorović, brengt op interessante en bijzonder leerzame wijze de wereld van optische en visuele illusies in woord en beeld. Op dit moment geldt dit boek als mooiste en omvangrijkste document voor liefhebbers van visuele illusies en tevens voor wetenschappers, ontwerpers, architecten, psychologen, fysiologen en alle andere professionele personen die in hun werk te maken hebben met bewuste en onbewuste visuele waarneming.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (43)

The Oxford Compendium of Visual Illusions

Door de wijze van opbouw, heldere teksten, gekozen thema’s, onderwerpen, items en een veelheid aan illustraties, is het boek ook geschikt voor gebruik door leken met interesse in de theoretische en praktische achtergronden van zien en waarnemen en voor verschillende reacties van personen op het verwerken van visuele prikkels in ons brein. Het compendium bevat een fascinerend boeiende verzameling van 115 artikelen over het fenomeen illusies bij onze visuele waarneming. Een groot aantal van de mooiste en beste stukken uit de verschillende gebieden rondom het thema visuele perceptie en de vele fenomenen en vormen van visuele illusies zijn niet eerder in deze vorm besproken en gepubliceerd.

De auteurs zijn stuk voor stuk toonaangevende wetenschappers, onderzoekers of specialisten, die op één of andere wijze werkzaam zijn in, of betrokken zijn bij de onderwerpen, besproken in de specifieke artikelen. Een deel van de inhoud van de artikelen bevat state-of-the-art informatie over noviteiten of bijzonderheden uit onderzoek en observaties uit de praktijk. In de artikelen bespreken auteurs onder andere historische feiten en bijzondere gebeurtenissen, introducties, theoretische grondbeginselen, wetenschappelijke achtergronden, resultaten uit experimenten en krijgen lezers een kijk op toekomstige ontwikkelingen in het onderzoek naar ons kijkgedrag.

Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (43) - 2 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (43) - 3 Filatelistische aandacht voor: Optische & Visuele Illusies (43) - 4

Meerdere auteurs zijn tevens uitvinders van visuele illusies of onderzoeken al vele jaren het fenomeen van visuele illusies. Het boek heeft een rijkdom aan kleurrijke plaatjes. Bezitters van dit rijke referentie- en studieboek krijgen vrij toegang tot een speciaal gedeelte van de website van de uitgever. In het boek staan bij meerdere illustraties verwijzingen naar bijbehorende video’s. De informatie op dit gedeelte wordt met regelmaat van nieuwe gegevens voorzien. (Wordt vervolgd).

Bron: The Oxford Compendium of Visual Illusions, Oxford University Press, 2017.