François Magendie (1783-1855)

21 februari 2020

De Franse medicus, anatoom en fysioloog François Magendie (1783-1855) werd in Bordeaux geboren en overleed 165 jaar geleden in Sannois (Val d’Oise) bij Parijs. Hij wordt beschouwd als invloedrijk persoon in de “Parijse School voor Geneeskunde”, een instituut voor het toepassen van klinische geneeskunde. Met zijn jongere broer Jean-Jac groeide hij in volle vrijheid op volgens ideeën van Rousseau.

François Magendie (1783-1855)

François Magendie overleed 165 jaar geleden.

In 1791 verhuisde de familie naar Parijs. Zijn moeder overleed een jaar later. Al met 16 jaar ving hij aan met een medische studie en in 1803 was hij student aan een opleidingsafdeling in het Hospitaal Saint-Louis in Parijs. Al snel werd hij benoemd tot docent in de vakken Anatomie en Fysiologie. In 1808 promoveerde Magendie als doctor in de medicijnen. Vanaf 1811 gaf hij demonstratielessen in de anatomie aan de Faculteit voor Geneeskunde in Parijs en vervulde deze activiteit drie jaar.

Parallel bestudeerde hij de vakken fysiologie en chirurgie en voerde operaties uit. Door collegiale conflicten trad hij terug uit zijn universitaire functies en startte in 1813 een eigen praktijk. Zijn studie fysiologie zette hij voort. In 1821 bracht hij de eerste uitgave van het Tijdschrift voor Fysiologische Experimenten uit. Later functioneerde hij weer als arts in een hospitaal en hertrouwde in 1830. In 1831 volgde de aanstelling als professor in de geneeskunde en in 1836 in de fysiologie en algemene pathologie aan het Collège de France. Enkele medische ontdekkingen staan op zijn naam, onder meer rond 1838 een apparaat voor bloeddrukmeting bij dieren.


Gerelateerde artikelen