Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (12a)

17 februari 2020

In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies. Het oog als motief vormt een basis voor de opbouw van educatieve postzegelcollecties Zien en waarnemen is bijna een natuurlijke combinatie van begrippen en activiteiten, die in een optimale samenwerking en onder gezonde condities beelden kan laten ontstaan in ons brein om ons dagelijks leven zo aangenaam mogelijk te maken. Van onze zintuigen speelt visuele waarneming een uiterst belangrijke rol en staat na het openen van onze ogen in het middelpunt van ons functioneren bij bewuste en onbewuste handelingen en van denkprocessen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (12a)

Het oog als motief op postzegels

Onze belangstelling voor visuele waarneming en voor eigenlijk alles wat daarmee is te relateren is ontstaan vanuit studie- en werkervaringen. En dat ook nog gecombineerd met een belangstelling voor het verzamelen van postzegels heeft die combinatie geleid tot de uiteindelijke opzet van een thematische postzegelcollectie met het hoofdonderwerp Zien en Waarnemen.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (12a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (12a) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (12a) - 4

Het oog als motief staat daarin centraal en in alle daaraan gekoppelde onderwerpen speelt het oog als gezichtsorgaan een rol of hebben die onderwerpen in het functioneren ervan een relatie met ogen en waarnemen, zoals die van de natuurfenomenen licht en kleur. Veel aandacht is er voor de oogheelkunde, bedreigingen voor de kwaliteit van ons gezichtsorgaan, de blindheid en het Brailleschrift en natuurlijk voor de anatomie en fysiologie van het oog. (Wordt vervolgd).

ISBN 3-524-69041-6, “Das Auge als Motiv: Ladislav Berar”, Rudolf Zewell, Umschau Verlag, 1987, 172 pagina’s.