Het delen van wetenschap en kennis zorgt voor begrip (2)

9 februari 2020

Het ontstaan van de stichting met haar bijbehorende doelstellingen en denkbeelden hangt nauw samen met het geformuleerde antwoord op de uitgebreide vraag: “Laten wij de macht over aan wetenschappers of bestuurders of nemen wij, geheel in lijn met de schuivende machtsverhoudingen, als verantwoordelijke en zelfbewuste burgers een plaats op de bok, in het bijzonder als het gaat om maakbaarheid van mens, dier of plant?”

Het delen van wetenschap en kennis zorgt voor begrip (2)

50 jaar Wetenschap: veel meer dan een mening

Een volmondig ja was vijftig jaar geleden dat antwoord en dat geldt nog steeds! Wie de 50-jarige oogst van de cahiers over uiteenlopende onderwerpen beschouwt, zal zich ongetwijfeld realiseren dat de ontwikkelingen op biomedisch gebied breed van aard zijn. Ze raken heel direct het voortbestaan van mensen, dieren en planten en het klimaat waarbinnen alles leeft. De cahiers gaan discussies niet uit de weg en initiëren door de wijze van informeren interne en externe reacties. Aanvankelijk waren leerlingen en docenten uit de bovenbouw van havo/vwo doelgroepen.

Het delen van wetenschap en kennis zorgt voor begrip (2) - 2 Het delen van wetenschap en kennis zorgt voor begrip (2) - 3 Het delen van wetenschap en kennis zorgt voor begrip (2) - 4
Afb. 1 Een kleurrijke compilatie van titelpagina’s van cahiers, waarvan het grootste deel in druk en als digitaal bestand nog beschikbaar zijn, is afgebeeld op de achterzijde van de brochure. Kijk op de website naar beschikbare informatieve cahiers. Afb. 2 Ook postzegels dragen bij aan verspreiding van informatie en kennis over innovatieve ontwikkelingen.

Aan de toen verschenen cahiers werden lesbrieven en lesprogramma’s gekoppeld. Door een steeds groter wordend verspreidingsgebied, abonnees en losse verkoop en de vele gerichte verzendingen naar instellingen, huisartsen, apothekers, docenten en kenniscentra kwam de belangstelling voor elke nieuwe uitgave op gang. In 9 hoofdstukken beschrijven toonaangevende auteurs 50 jaar ontwikkeling in de maatschappij en geven een beeld uit de glazenbol over toekomstverwachtingen.

ISBN 978-90-73196-96-4, “50 jaar Wetenschap: veel meer dan een mening”, Jannes van Everdingen, e.a., Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, 2019, 119 pagina’s. Bestellingen zijn mogelijk via de website www.biomaatschappij.nl.


Gerelateerde artikelen