Geometrische toepassingen in kunst, natuur en techniek (2)

15 augustus 2021

Na een uitgebreide informatieve inleiding over het ontstaan van dit boek en beschikbaarheid van vele vermakelijke, fascinerende en meestal toevallig ontstane beelden, die bijna natuurgetrouw met de geometrie overeenkomen, geeft de auteur in dertien veelal samenhangende hoofdstukken een magisch feest van herkenning en verbazing.

Geometrische toepassingen  in kunst, natuur en techniek (2)

Geometrie und ihre Anwendungen in Kunst, Natur und Technik

Na een aantal bladzijden raakt de lezer al geboeid om het geheel zeker gedetailleerd te lezen en te onderzoeken.
In het algemeen is er sprake van het vergelijken van ruimtelijke voorstellingen uit de praktijk met die van ruimtelijke geometrische constructies en principes. Soms is het tegenovergestelde het geval, of is er een voorbeeld van een leuke vlakke geometrische vergelijking gegeven.

Onderwerpen als de euclidische ruimte, centrale projectie, platonische lichamen, spiegelingen, fotografische afbeeldingen, anamorfosen, optische illusies, zonnewijzers, ruimtelijke bewegingen, perspectivische schetsen, de gouden snede en schaduwwerkingen zijn uitgebreid behandeld en in beeld gebracht. Ook de technieken voor het tekenen van perspectief door de kunstenaars Albrecht Dürer en Leonardo da Vinci en de bekende vlakverdelingen van Maurits C. Escher maken deel uit van de geboden onderwerpen in dit bijzonder creatieve en stimulerende kijk- en vooral doeboek.

Geometrische toepassingen  in kunst, natuur en techniek (2) - 2
Voorbeeld van een periodieke vlakke patroon; afbeelding uit het boek van Georg Glaeser.

Verrassende vlakverdelingen komen veelvuldig voor in de natuur en in de dierenwereld en veelal in de vorm van niet-periodieke vlakverdelingen. Natuurlijk zijn deze vormen van vlakverdelingen ook inspiratiebronnen voor ontwerpers en architecten. Ook op het gebied van zien, waarnemen en optisch bedrog valt er veel te ervaren en te leren uit het prachtige document van expert Georg Glaeser. Vooral is aan te bevelen het hoofdstuk “Fotografische afbeeldingen en individuele waarnemingen”, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de verrassingen van onze visuele waarneming en de visuele ontdekkingen en ervaringen die daarbij kunnen ontstaan. Een waardevol studie- en referentieboek.

ISBN 978-3-642-41851-8, “Geometrie und ihre Anwendungen in Kunst, Natur und Technik”, Georg Glaeser, Springer-Verlag, 2014, 3e druk, 508 pagina’s.


Gerelateerde artikelen