Grondmetingen vanuit de lucht

17 december 2015

De tweede herziene druk van het zeer omvangrijke informatieve en studieboek Remote Sensing geeft op een duidelijke en omvattende wijze een fundamentele introductie over het zeer snel groeiende vakgebied van het vastleggen van onze aarde vanuit de lucht en zelfs vanuit het heelal. Het grote publiek kan overigens op elk tijdstip van de dag informatie over onze aarde en steden op opnamen vanuit de lucht via het populaire Google Earth raadplegen. Ook deze luchtopnamen zijn ontstaan door het reproduceren van foto’s vanuit vliegtuigen.

Grondmetingen vanuit de lucht

Remote Sensing

Door beschikbaarheid van innovatieve opnamemethoden vanuit speciaal in positie geplaatste satellieten zijn de foto’s reproduceerbaar en scherp van details. Zowel de organisatie rondom het maken van opnamen en verwerken van de gegevens vraagt om een gedegen voorbereiding, aanpak en veel kennis over fysische en mathematische aspecten. De inhoud van het studieboek is geschikt voor het praktisch gebruik door hoger opgeleiden, studenten aan hogescholen en universiteiten in de vak- en werkgebieden Geografie, Beeld- en Registratietechniek, Topografie en aanliggende vakgebieden. Ook studenten in natuur- en technische wetenschappen vinden in het studieboek veel informatie over het gebruik van speciale kenmerken van de radiometrie, fotogrammetrie, detectoren en sensoren, camera- en filmsystemen, spectroscopie-technieken en -methoden en calibratie-methoden.

De eerste editie van Remote Sensing is door de moderne ontwikkelingen en de beschikbaarheid van digitale apparatuur, alsmede door vele succesvolle resultaten uit de praktijk sterk uitgebreid van 10 naar 14 samenhangende hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk beschrijft de auteur de grondbeginselen van het meten op grote afstanden van het aardoppervlak en de aanwezige objecten zonder fysiek contact ermee. In het studieboek geeft de auteur bovendien het breeds mogelijke beeld van deze methode van afstand- en objectmeting. Het onderwerp vindt ook met succes toepassing in de astronomie, in de meeste medische beeldtechnieken, bij het niet-destructieve onderzoek, sonar, het van grote afstand observeren van de aarde vanuit waarnemingssatellieten.

Binnen de context van het referentieboek beperkt de auteur zijn voorbeelden tot het meten van de aarde, vegetatie en objecten vanuit vliegtuigen en satellieten. Er wordt gemeten met elektromagnetische straling met bepaalde golflengten, die afhankelijk zijn atmosferische omstandigheden en het te meten doel. Veel afstandsmetingen worden uitgevoerd in het gedeelte van het spectrum van het zichtbare en infrarood gebied. Na de inleiding maakt de lezer kennis met de historische ontwikkelingen van de fotografische meettechnieken en het werken met foto-opnamen vanuit de lucht. Sterke aandacht is er voor het uitlezen van de foto’s door interpretaties en kwantitatieve analyses van luchtfoto’s. De theorie achter alle in gebruik zijnde technieken en systemen is daarna zeer gedetailleerd en mathematisch behandeld. Elk hoofdstuk sluit af met een overzicht van aanvullende artikelen en boeken over het specifieke onderwerp. Een uitstekend boek voor vaktechnici en deskundigen.

ISBN 978 0 19 517817 3, “Remote Sensing”, John R. Schott, Oxford University Press, 2007,
666 pagina’s.


Gerelateerde artikelen