Het conserveren van fotografie collecties (1)

28 juni 2024

De overgang van de 20e naar de 21e eeuw zou wel eens het keerpunt kunnen worden van de ontwikkelingen van de traditionele fotografie naar die van de digitale fotografie. Steeds meer ontstaan er digitale beelden en is de verkoop van de rolfilm in het dagelijks patroon tot een minimum gereduceerd. Zowel bij traditionele als bij digitale fotografie wordt, vaak met behulp van speciale opslagtechnieken, gezorgd voor het behoud van een optimale beeldkwaliteit.

Het conserveren van fotografie collecties (1)

Preventive Conservation of Photograph Collections

Bij de fotografie (maar ook bij film-, video- en andere registratietechnieken van 2D en 3D beelden) is het continue behoud van beeldkwaliteit een voortdurende zorg van beheerders en organisatoren van fototentoonstellingen. Zij nemen hun verantwoordelijkheid om veelal in eigen beheer of in samenwerking met daarvoor gespecialiseerde bedrijven en instituten een start te maken met het restaureren en conserveren van de vaak kostbare en unieke fotoverzamelingen van beroemde nationaal en internationaal erkende fotografen en van de vele foto’s van onbekende fotografen.

Door de aandacht in de media voor kunst en cultuur en ons culturele erfgoed neemt ook de publieke belangstelling toe. Er komen steeds meer mogelijkheden om het culturele erfgoed te behouden voor de toekomst. Door een afname van de aandacht voor het oorspronkelijke fotoproces is het juist nu het moment om de vele fotocollecties voor later te bewaren. In ons land vond recent in het Rijksmuseum Twenthe een groots opgezette expositie plaats rondom het thema ‘De Kunst van het Bewaren’. In de tentoonstelling zagen bezoekers dezelfde technieken en instrumenten die restauratoren gebruiken in hun dagelijkse praktijk, zoals microscopen, camera’s en diverse soorten licht. (Wordt vervolgd).

ISBN 0 89236 701 6, “Preventive Conservation of Photograph Collections”, Bertrand Lavédrine, Getty Publications, 2003, 286 pagina’s