Multimedia

Beeldcommunicatie wordt onder de aandacht gebracht op basis van de ontwikkelingen op het gebied van film, fotografie en video en andere tweedimensionale beeldtechnieken.Stereoscopische speelfilms als basis voor projectstudie (2)

Stereoscopische speelfilms als basis voor projectstudie (2)

1 april 2024 in Stereofotografie & 3D, Multimedia De omvangrijke publicatie is ook geschikt voor gebruik door de liefhebbers van 3D-films met interesse in de historische feiten en gebeurtenissen tijdens de ontwikkelingen en over een beeld willen beschikken van gemaakte en beschikbare 3D-films. De auteur constateerde dat in de kunst- en beeldgeschiedenis stereoscopie slechts in beperkte mate vertegenwoordigd is. Ook stelt zij vast dat onder het trefwoord ‘Stereoscopie’ in de zoeksystemen slechts een aantal tientallen vermeldingen voor publicaties die tussen 2000 en 2021 zijn opgesteld en zijn verschenen. Lees verder...

De kunst van het zien en beleven (1)

De kunst van het zien en beleven (1)

3 maart 2024 in Stereofotografie & 3D, Onderwijs, M.. Het proces van kijken, waarnemen, interpreteren, begrijpen en presenteren is het centrale thema in het werk van kunstenaar Alfons Schilling. Door zijn twijfels aan het “natuurlijk” zien en het bestuderen van het “kunstmatig” waarnemen met onze ogen, schokt hij door zijn werk en andere uitingen regelmatig vele deskundigen, vrienden en aanhangers van de kunst in het waarnemen. Lees verder...

Een spel van licht en beelden

Een spel van licht en beelden

18 februari 2024 in Multimedia, Visuele waarneming Het beschilderen van transparant materiaal om het daarna vanuit de achterzijde met een heldere lichtbron te verlichten was in de tachtiger jaren van de 18e eeuw een ware rage. Het was als het ware een gezelligheidskunst. De transparanten met grotere afmetingen werden veel gebruikt in de kerk, het theater en bij festiviteiten. Uit de 11e eeuw zijn al toepassingen van deze bijzondere techniek bekend. In een uitgebreide inleiding over het spel van licht en beelden geeft auteur Birgit Verwiebe in haar boek “Lichtspiele” meteen al een interessant beeld van de boeiende ontwikkelingen van het lichtspel. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Alexander Graham Bell (4)

Filatelistische aandacht voor: Alexander Graham Bell (4)

26 januari 2024 in Wetenschappelijk, Postzegels, Multi.. Aan de wereldwijde komst van een werkzame aan een draad verbonden telefoon ging halverwege de jaren ’30 van de 19e eeuw de eerste experimenten met een zogenoemde elektrische telegraaf vooraf. Na een succesvolle demonstratie werd de telegraaf een inspiratiebron voor de ontwikkeling van de telefoon. Ook aan de komst van de telegraaf hebben meerdere personen bijgedragen. In eerste instantie kreeg de “eerste” telegraaf een functie voor het overdragen van berichten in morsecode. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Alexander Graham Bell (3)

Filatelistische aandacht voor: Alexander Graham Bell (3)

26 januari 2024 in Wetenschappelijk, Postzegels, Multi.. Volgens geschiedschrijvers heeft uitvinder Alexander Graham Bell gebruik gemaakt van de som van resultaten van verschillende vindingen, ontdekkingen en experimenten van en door een aantal uitvinders om uiteindelijk zijn werkzame telefoon te demonstreren en daarvoor snel een octrooi aan te vragen. Na slechts een korte wachttijd voor behandeling van zijn octrooiaanvraag lukte het om in 1876 het octrooi te ontvangen. Om zijn telefoon op commerciële basis te produceren en te verkopen richtte hij zijn telefoonmaatschappij Bell op. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (15)

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (15)

23 januari 2024 in Stereofotografie & 3D, Multimedia De turbulente ontwikkeling in 3D cinema van de afgelopen zes jaar is gestimuleerd door het grote succes van de 3D bioscoopfilm Avatar in 2009. Met zijn presentatie van een stereoscopische kijker bracht Sir Charles Wheatstone in 1838 het zien van driedimensionale beelden in de openbaarheid voor een groter publiek. Snel daarna presenteerde Sir David Brewster zijn 3D-kijker voor het kijken naar 3D-foto’s. De ontwikkelingen in opname en vertoning van bewegende 3D-beelden vonden aan beide zijden van de oceaan plaats. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (12)

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (12)

21 januari 2024 in Stereofotografie & 3D, Wetenschappe.. De eerste succesvolle 3D-film aan het begin van die periode was de in 1952 vertoonde film Bwana Devil van regisseur Arch Oboler. De opvallende explosieve groei in aanbod en vraag naar 3D-films beloofde een gouden toekomst voor de filmindustrie en de bioscopen. Maar na ruim 30 jaar kwam er een einde aan de belangstelling vanuit het publiek. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (11)

Filatelistische aandacht voor: Anaglyf & Stereoscopie (11)

21 januari 2024 in Stereofotografie & 3D, Wetenschappe.. Met de introductie van de 3D-film Avatar in 2009, van James Cameron, bracht deze meest gewaardeerde en succesvolle 3D-filmproductie de belangstelling voor 3D-bioscoopfilms tot een hoogtepunt in de geschiedenis van de 3D-film. Ook verkoopcijfers van 3D-videofilms voor de “thuisbioscoop” stegen wereldwijd tot extreme hoogten. Lees verder...

Fenomenen van de waarneming (1)

Fenomenen van de waarneming (1)

21 januari 2024 in Wetenschappelijk, Multimedia, Visue.. De relatie tussen beeld en waarnemen is sinds de uitvinding van de fotografie en na de introductie van het bewegende beeld drastisch gewijzigd. De moderne compueterprogramma’s hebben daaraan nog eens extra snelheid toegevoegd. Zelfs zoveel snelheid in bewegende beelden dat de kijker bijna passief de voorstelling waarneemt en volledig alle autonomie ten opzichte van de beelden verliest. Lees verder...

Filatelistische aandacht voor: Radio-TV-Video-Geluid-PC (20)

Filatelistische aandacht voor: Radio-TV-Video-Geluid-PC (20)

13 januari 2024 in Wetenschappelijk, Postzegels, Multi.. De inhoud van het boek is verdeeld over tien hoofdstukken, waarbij de eerste twee hoofdstukken gaan over de theoretische grondbeginselen van kleur en de op deze grondbeginselen gebouwde praktische processen in de digitale filmproducties en in de tv-industrie. De eigenschappen van kleur en visuele waarneming zijn op heldere wijze behandeld. Lees verder...

Oudere artikelen