Holografische technologie en optische communicatie

27 juli 2017

Het studieboek “Infrared Holography for Optical Communications” geeft fundamentele, maatgerichte en state-of-the-art informatie over de mogelijkheden voor toepassing van nieuw ontwikkelde holografische technieken in het vakgebied van de steeds sneller groeiende optische communicatie. Onder redactie van drie auteurs bevat het boek een groot aantal wetenschappelijke bijdragen over de ontwikkelingen en mogelijkheden van de opslag van elektrische informatie, het verzenden ervan en het verwerken van de ontvangen gegevens.

Holografische technologie en optische communicatie

Infrared Holography for Optical Communications

Daarbij wordt in ruime mate ingegaan op de thans beschikbare technieken, materialen en hulpmiddelen om met succes het doel te bereiken. Ook worden de ontwikkelingen in een aantal bestaande en reeds met succes toegepaste technieken en methoden beschreven, zoals die van de IR-techniek en de beschikbare geïntegreerde optische elementen voor het werkgebied van de optische communicatie.

Infrarood holografie
In negen specifiek samengestelde blokken worden alle belangrijkste onderdelen van de IR holografie behandeld. De theoretische achtergronden en de wiskundige verklaringen worden behandeld op een universitair niveau en zijn in ruime mate voorzien van illustraties en toelichtingen. Elk specifiek hoofdstuk sluit af met een overzicht van referentiebronnen.

Het studieboek vangt aan met het geven van een compact beeld van de huidige optische opslagmethoden van analoge, digitale en magnetische gegevens. Ook de holografische opslag en de 3D-optische opslag van gegevens komen hierbij aan de orde. De beperkingen voor professionele opslag van gegevens op CD’s en DVD’s worden aangegeven. Na dit inleidende hoofdstuk vindt de gebruiker van het studieboek uitgewerkte voorbeelden van meerdere experimentele en nieuwe holografische opslagmethoden en
-technieken, waarbij zelfs de optredende chemische processen zijn beschreven. De auteurs beschrijven de duurzaamheid van verschillende optische opslagmethoden in een hologram.

Door de internationale samenstelling van de auteurs heeft de lezer de beschikking over vele referentiebronnen uit voorname onderzoeksinstituten en maakt hij daarbij kennis met de state-of-the-art van de toepassing van IR-holografie en het realiseren van een betrouwbare en duurzame beschikbaarheid van opgeslagen informatie. Een uitstekend boek voor wetenschappelijke onderzoekers, technici en universitaire studenten in de optische communicatietechniek.

ISBN 3540 43314 7, “Infrared Holography for Optical Communications”, P. Boffi, D. Piccinin, M.C. Ubaldi, Springer-Verlag, 2003, 181 pagina’s.


Gerelateerde artikelen