Proeven met mensen streng geregeld en ethisch getoetst

10 augustus 2017

Het cahier “Proeven met mensen” geeft op open heldere wijze een actueel overzicht van verschillende aspecten van onderzoek op en met personen in ons land. Eeuwen lang voerden mensen proeven op mensen uit om te ontdekken hoe de mens er van binnen uitziet. Later werd onderzocht hoe het lichaam werkt en daarna gingen wij ons massaal inspannen om aandoeningen en ziekten te begrijpen en te genezen. De lezers van het cahier hebben in het algemeen al een eigen beeld opgebouwd van de wereld met onderzoeken op en proeven met mensen.

Proeven met mensen streng geregeld en ethisch getoetst

Proeven met mensen

Het cahier verklaart hoe die wereld in de geschiedenis en in het heden functioneert. Deskundigen geven bovendien een beeld van de verwachtingen door toekomstige ontwikkelingen in wet- en regelgeving en de publieke opinie. Medisch-wetenschappelijke onderzoeken zijn van belang voor het functioneren van onze internationale samenleving en zijn proefpersonen sinds 1999 door speciale wetten beter beschermd. Wetenschappelijke en sociale veranderingen zullen onze opvattingen over ziekte en gezondheid blijven beïnvloeden. Dat brengt nieuwe mogelijkheden voor proeven met mensen met zich mee, maar ook risico’s en onzekerheden.

Alle auteurs van de bijdragen in het cahier lijken het eens te zijn over het feit dat onderzoek met mensen onvermijdelijk is als we vooruit willen in de geneeskunde. Hoe wij nu omgaan met proeven met mensen is gedetailleerd en boeiend beschreven en over de ontwikkelingen door de eeuwen heen is een interessant compact overzicht opgesteld. De lezer vindt ook politiek getinte uitspraken en de komst van richtlijnen vanuit de Europese Commissie. Een cahier met een inhoud die tijdens familiebijeenkomsten zeker besproken wordt.

ISBN 978-90-73196-86-5, “Proeven met mensen”, Adam Cohen, e.a., Stichting BWM - Biowetenschappen en Maatschappij, 2017, 88 pagina’s.


Gerelateerde artikelen