Stichting Ars et Mathesis presenteert Jaarbrochure

1 december 2014

Het bestuur van Stichting Ars et Mathesis presenteert sinds enkele jaren een kleurrijke brochure met informatie en werken van kunstenaars, die zich hebben laten inspireren door het aandachtsgebied van Ars et Mathesis. De brochure wordt traditioneel uitgereikt aan de donateurs die deelnemen aan de jaarlijks georganiseerde Ars et Mathesisdag. In 2011 vond de dag plaats bij de TU Delft faculteit Bouwkunde.

Stichting Ars et Mathesis presenteert Jaarbrochure

Traditie van Ars et Mathesis

Ook de donateurs die niet op de dag aanwezig waren ontvangen later een exemplaar van de brochure. Voor de inhoud zorgen Rinus Roelofs en Bruno Ernst. De brochure uit 2011 bevat het werk van Karel Vreeburg en Bjarne Jespersen. De auteurs beschrijven het werk van de kunstenaars en geven van hen een beeld uit het leven en de ont-wikkelingen van de kunstenaars. Karel Vreeburg heeft zich naast zijn echte werk ontwikkeld als beeldhouwer en heeft voor zijn werk meerdere prijzen gewonnen.

Stichting Ars et Mathesis presenteert Jaarbrochure - 2 Stichting Ars et Mathesis presenteert Jaarbrochure - 3

Hij heeft zich laten inspireren door het werk van M.C. Escher (vooral door de Möbius-band en de Knopen). De kunstenaar Bjarne Jespersen maakt kleine tot zeer kleine onmogelijk lijkende objecten uit hout. De eenvoudige vormen worden al snel complexe wiskundige figuren. Hij kiest daarvoor geometrische veelvlakken, topologie en knopentheorie. Eerder verschenen onder andere de brochures over Jos de Mey, Monika Buch, István Orosz en over Bruno Ernst zelf. De brochures zijn te bestellen via de site www.arsetmathesis.nl.


Gerelateerde artikelen