Symmetrie in de natuur, in beeldende kunst en puzzels

3 april 2018

Het visuele fenomeen van de symmetrie komt van nature voor in flora en fauna en in bijvoorbeeld elementaire deeltjes, maar wordt ook door mensen aangebracht in, beeldende kunst en architectuur. De kunst en de natuur zit vol met symmetrie. Bij de kunstuitingen denken velen direct aan het werk van de graficus Maurits C. Escher. Symmetrie als een natuurverschijnsel kan ook bekeken worden vanuit het wiskundig perspectief.

Symmetrie in de natuur, in beeldende kunst en puzzels

Symmetrie in telproblemen en puzzels

In deel 51 van de Zebra-reeks gaat het over symmetrie in telproblemen en puzzels. De uitgaven in de Zebra-reeks zijn bedoeld voor leerlingen van het vwo en voor hen die belangstelling hebben voor wiskunde en wiskundige toepassingen. De auteurs bespreken toepassingen van symmetrie in de scheikunde, natuurkunde, muziek, puzzels en natuurlijk in de wiskunde zelf. Bij dit boekje horen meerdere interactieve simulaties, die te vinden zijn op de aangegeven website.

Zij geven bovendien antwoorden op vragen als: “Hoe kun je de symmetrie wiskundig beschrijven? Is dat nog ergens goed voor?” In het boekje leggen ze uit hoe je op een slimme wijze kunt rekenen aan symmetrie, onder andere met algebra. Lezers leren de wiskunde kennen achter symmetrie die kan helpen om telproblemen uit de scheikunde, natuurkunde en muziek eenvoudiger op te lossen. Elk specifiek onderwerp start met een korte inleiding en opgaven. Van de meeste opgaven staan de antwoorden achterin. Leuke onderwerpen zijn onder andere de Rubiks kubus, het verschijnsel permutatie en het spel met een schuifpuzzel met 15 vlakjes.

ISBN 978-90-5041-166-0, “Symmetrie in telproblemen en puzzels”, Rogier Bos en Susanne Tak, Epsilon
Uitgaven, 2017, 65 pagina’s.


Gerelateerde artikelen