Uit het leven en werk van kunstenaar Salvador Dalí

9 januari 2014

In een serie informatieve boekjes voor de jonge lezers op de basisschool verschenen verhalen en wetenswaardigheden over verschillende beroemde kunstenaars.

Uit het leven en werk van kunstenaar Salvador Dalí

Het leven en werk van Salvador Dalí

Elk boekje gaat ook in op gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op het leven en werk van de kunstenaar. Op basis van de belangrijkste fasen in het leven en werk van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí is een prachtig en leerzaam verhaal ontstaan in een goed verzorgd kunstboekje. De leerlingen, maar ook volwassenen die zich in het bijzonder interesseren voor de wonderlijke en zeer begaafde kunstenaar Salvador Dalí, krijgen onder andere antwoord op vragen als: “Waar werd Dalí geboren?”, “Waarom verhuisde hij naar Parijs?” en “Wat voor werken maakte hij?” Salvador Dalí werd op 11 mei 1904 geboren in de Spaanse stad Figueras. Hij wilde altijd al schilder worden en ging als 17-jarige naar een kunstopleiding in Madrid. In 1926 ging hij naar Parijs en sloot zich aan bij een pas gevormde groep surrealisten en ontwikkelde zich als een gewaardeerd surrealistische kunstschilder. Het boekje neem de lezer mee in zijn privéleven en zijn geweldige kunstzinnige afbeeldingen. Hij was ook een begaafd filmregisseur en zijn films waren zeer spraakmakend. Als een excentrieke verzamelaar van allerlei voorwerpen verwerkte hij die voorwerpen in zijn voorstellingen in letterlijke zin of als afbeelding. Hij bedreef ook een vorm van wetenschap en publiceerde daarover. Dalí had ook veel belangstelling voor de technologische ontwikkelingen en experimenteerde daarmee in zijn kunstuitingen. Een tijdbalk met feiten en gebeurtenissen en een woordenboek sluiten dit boekje af.

ISBN 978-90-5495-947-2, “Het leven en werk van Salvador Dalí”, Leonie Bennett, Ars Scribendi Uitgeverij, 2007, 32 pagina’s.


Gerelateerde artikelen