Uit het leven van wetenschapper Emil Wolf

14 september 2017

Ter ere van de bijzondere prestaties van de Amerikaanse wetenschapper Emil Wolf verscheen het studieboek “Tribute to Emil Wolf” met artikelen en veel technische en persoonlijke wetenswaardigheden over zijn actieve leven en over vele personen uit zijn directe omgeving. Zijn baanbrekende prestaties op het gebied van techniek en wetenschap van de fysische optica zijn wereldbekend geworden en dienen nog steeds als referentiebasis voor verder onderzoek, ontwikkeling en praktische toepassingen binnen het vakgebied.

Uit het leven van wetenschapper Emil Wolf

Tribute to Emil Wolf

Wetenschappers en andere deskundigen uit de boeiende wereld van de optica leverden bijdragen aan deze wetenschappelijke publicatie. Ook Emil zelf schreef een bijdrage aan dit herdenkingsboek. Zijn bijdrage is geheel gewijd aan zijn gewaardeerde collega Max Born. Met hem maakte hij een basisboek over de principes van de optica. Juist in zijn bijdrage is gerefereerd aan het baanbrekende werk van Professor Dennis Gabor, de uitvinder van de holografie (1948). In het gezamenlijke boek met Max Born, dat in 1959 verscheen, wordt al gesproken over het bestaan van de laserlichtbron en is een hoofdstuk geheel gewijd aan de holografie. Voor dit hoofdstuk krijgen de auteurs een pluim van Dennis Gabor.

Het boek “Tribute to Emil Wolf” geeft wetenschappelijke, technische en zeer interessante artikelen over onder andere het verschijnsel van polarisatie van licht, de theorie over de optische coherentie, de digitale holografische microscopie, spectroscopie, Young’s interferentie experimenten en reflectie tomografie. Van wetenschappelijke waarde zijn zelfs de beschrijvingen over zijn verblijf en activiteiten op het gebied van de theoretische benadering van de optica in zijn geboorteland Tsjechië.

In een andere bijdrage aan dit wetenschappelijke werk bespreekt de auteur het onderwerp “De schaduw van kleuren” in relatie tot de optische werking van het menselijke oog. In dit artikel worden de beschrijvingen door Goethe en Newton over dit onderwerp met elkaar vergeleken. Wolf heeft ook in zijn studieboek dit verschijnsel beschreven en bewezen. Door deze en de vele andere bijdragen is een zeer waardevolle referentiebron ontstaan, die zeker bijdraagt aan het verrijken van kennis en ervaring bij iedereen die werkzaam is in het nog steeds sterk groeiende vakgebied van de optica.

ISBN 0 8194 5441 9, “Tribute to Emil Wolf”, Tomasz P. Jannson, SPIE Press, 2005, 510 pagina’s.


Gerelateerde artikelen