Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (1)

4 december 2018

In de nieuwe rubriek in OF bespreken wij boeken, brochures, tijdschriften en andere publicaties die voor de start van Optische Fenomenen al een rol speelden in het verspreiden van kennis, ervaring en informaties over optische en visuele illusies: (1). Ogen Bedrogen Als resultaat van de verzamelde objecten in en informatie over de reizende expositie Ogen Bedrogen verscheen in 1985 de gelijknamige voorlichtende brochure Ogen Bedrogen over de boeiende en fascinerende wereld van het gezichtsbedrog.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (1)

Ogen Bedrogen in TTC - Technisch Tentoonstellings Centrum

De expositie was reeds op vele plaatsen in ons land te zien en werd ten tijde van het verschijnen van de brochure getoond in het toenmalige TTC - Technisch Tentoonstellingscentrum, gevestigd in een historisch gebouw van de THD aan de Kanaalweg 4. Het theoretisch tekstgedeelte van dit compacte boekje is geschreven door prof. dr. A.J.W.M. Thomassen. In het eerste artikel beschrijft de auteur onze voorkeur voor het waarnemen in horizontale ruimten en op horizontale afstanden.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (1) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (1) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (1) - 4
Klassieke voorbeelden van meervoudige beelden.

Hij geeft daarbij herkenbare praktische voorbeelden en bespreekt een aantal klassieke voorbeelden uit de wereld van optische illusies en visueel bedrog. Al duizenden jaren lang is er een algemene belangstelling voor visuele illusies zichtbaar, maar de wetenschappelijke interesse in visuele illusies is goed op gang gekomen na het jaar 1850. Oppel en Helmholtz waren één van de eersten die erover publiceerden. Het belang van onderzoek naar het verschijnsel van illusies had op dat moment weinig prioriteit.

De auteur geeft daarover de lezer een zeer interessante mening en kan zelfs nu dienen als basis voor verdere bestudering van het fenomeen van visuele illusies. Het boekje beschrijft de werking van ons oog en het transport van de informatie van het beeld via de gezichtszenuw naar onze hersenen. Daarna vindt een uitgebreide behandeling plaats van vormen van illusies, dubbelzinnige figuren, omkeerfiguren en onmogelijke constructies. Het boekje eindigt met voorbeelden van praktische toepassingen van visuele illusies en andere fenomenen.


Gerelateerde artikelen